EuroMaint avyttrar tyska verksamheten

Efter en längre tid svag utveckling i den tyska verksamheten har Euromaint fattat beslut om att fokusera på kärnverksamheten i Sverige och säljer samtliga aktier i sitt tyska dotterbolag. Avyttringen sker till Iberia Industry Capital Group Sarl.

Euromaints tyska verksamhet har haft en svag utveckling under flera år och har på grund av projektförseningar och låga volymer haft kraftigt negativ resultatutveckling under 2015. Euromaint väljer därför att sälja den tyska verksamheten till Iberia Industry Capital Group Sarl.

– Jag är övertygad om att Iberia Industry Capital Group Sarl kommer att kunna utveckla och driva den tyska verksamheten vidare på bästa möjliga sätt. För Euromaint möjliggör avyttringen större fokus på vår svenska verksamhet, säger Ove Bergkvist, VD, Euromaint Rail.

Försäljningen, som innehåller sedvanliga villkor, bl a om finansiering, beräknas slutföras under första kvartalet 2016.

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner.

Den svenska verksamheten omsatte under januari-september 2015 1 215 Mkr och EBITA uppgick till 65 Mkr. Antalet anställda uppgår till cirka 1200 med placering på flera orter i hela Sverige.

För mer information, kontakta:

Namn: Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

EuroMaint underhållspartner när MTR vinner upphandling om Stockholms pendeltåg

Det blir MTR, med Euromaint som underhållspartner, som kommer köra pendeltågstrafiken i Stockholm. Det meddelade Trafiknämnden i Stockholms läns landsting idag.

MTR har fått i uppdrag att av Stockholms läns landsting, SLL, att driva Stockholms pendeltågstrafik. Uppdraget omfattar allt från planering och drift av trafiken till stationsbemanning, men även fastighetsunderhåll samt fordonsunderhåll. Fordonsunderhållet kommer att utföras genom ett samägt bolag mellan MTR och Euromaint.

Urvalskriterierna för upphandlingen har varit pris och kvalitet och MTR har tillsammans med Euromaint arbetat fram ett attraktivt erbjudande.

– Vi är väldigt glada över förtroendet från både SLL och MTR för underhållet av fordonen. Vi har stor erfarenhet av fordonstyperna sedan tidigare och har tillsammans med MTR arbetat intensivt för att ta fram ett erbjudande med unika lösningar för fordonsunderhållet. Nu ska vi se till att öka fordonens tillgänglighet ytterligare och bidra till en ökad kundnöjdhet hos alla dem som reser med pendeltågen, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint Rail.

Stockholms pendeltåg trafikerar Bålsta-Nynäshamn, Märsta-Södertälje, Södertälje Centrum-Gnesta samt Älvsjö-Uppsala via Stockholm C och Arlanda. Fordonsunderhållet kommer att ske i strategiskt placerade verkstäder i Södertälje, Älvsjö och Bro.

Avtalet omfattar 129 fordon av fordonstyperna X60, X60A och X60B och sträcker sig från december 2016 och minst tio år framöver.

För mer information:
EuroMaint
Namn: Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Korta fakta om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter närmare 2,3 miljarder kronor och har 2 000 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

Korta fakta om MTR
MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande tågföretag och bedriver idag tågtrafik på tre kontinenter: Asien, Australien (Oceanien) och Europa. Koncernen omsatte 2014 ca 48 miljarder SEK med ett resultat efter skatt på ca 13,6 miljarder SEK. Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana. I mars 2015 startade MTR Express snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm och markerar ett första steg i MTR:s ambition att vara en långsiktig och innovativ aktör på den svenska och nordiska tågmarknaden.

SJ utökar samarbetet med EuroMaint Rail

SJ väljer att utöka innehållet i ramavtalet gällande komponentupparbetning och lägger även hjulunderhållet för fordonstyperna X2 och personvagnar hos Euromaint. Avtalet gäller från den 1 mars 2016.

I mitten av oktober kunde Euromaint berätta att SJ valt Euromaint för upparbetning av boggier gällande fordonstyperna X2 och personvagnar. Nu meddelar SJ att Euromaint även får uppdraget att underhålla hjulen för de fordonsflottorna.

– Det finns flera starka konkurrenter när det gäller underhåll av hjul i branschen. Därför är det extra glädjande att SJ väljer utöka ramavtalet med oss. Vi ser beskedet som ett bevis på att de är nöjda med vår leverans och med den utveckling vi har gått igenom tillsammans de senaste åren, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Uppdraget omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll. Liksom boggiuppdraget utförs hjulunderhållet vid Euromaints komponentverkstad i Örebro. Verkstaden ser flera synergier med ett mer omfattande ansvar.

– Euromaint har haft uppdraget sedan tidigare och det är en viktig affär för komponentverkstaden i Örebro. Att behålla omfattningen gör att vi kan få en effektivare koordinering av komponentunderhållet. Nu ska vi utveckla samarbetet ytterligare men också fortsätta hålla hög kvalitet och leveransförmåga, säger Anders Repfennig, affärsenhetschef och ansvarig för Euromaints verksamhet i Örebro.

Avtalet träder i kraft den 1 mars 2016 och löper i två år med möjlighet till förlängning.

För mer information:
EuroMaint
Namn: Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

EuroMaint Rail och SJ tecknar avtal om komponentupparbetning avseende boggier

SJ utökar underhållsuppdraget och tecknar ramavtal med Euromaint om upparbetning av boggier för SJ:s personvagnar och X2000. Avtalet gäller från den 1 mars 2016.

Euromaint fick innan sommaren fortsatt förtroende av SJ att ansvara för underhållet av deras fordon X2000 och personvagnar. Nu tilldelar SJ även Euromaint komponentunderhåll och -upparbetning av boggier för fordonstyperna.

– Det givetvis mycket glädjande att SJ ger oss utökat förtroende i underhållet av X2000 och personvagnarna. Vårt mål är att bidra till att ytterligare förbättra punktligheten och tillgängligheten av SJ:s fordon. Genom att få ta ett mer omfattande ansvar för fordonen får vi en effektivare koordinering och kan bidra med att utveckla samarbetet ännu mer och således hålla hög kvalitet och leveransförmåga, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Boggiuppdraget omfattar allt från revision till avhjälpande underhåll och utförs vid Euromaints komponentverkstad i Örebro.

Euromaints upparbetning av boggier i Örebro är störst i Sverige och för drygt ett år sedan effektiviserades flödet ytterligare. Bolaget byggde då om verkstaden och koncentrerade verksamheten till att ligga under samma tak. Förändringen innebär kortade genomloppstider, ökad kvalitet och effektivare verksamhet, något som gagnar både SJ och bolagets övriga kunder.

– Euromaint har lång erfarenhet och hög kompetens och möter våra högt ställda krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och punktlighet. Vi ser flera fördelar med att fortsätta vårt nära samarbete med Euromaint, säger Björn Holmberg, Inköpsdirektör SJ AB.

Avtalen träder i kraft i den 1 mars 2016 och löper i tre år med möjlighet till förlängning.

För mer information:
EuroMaint
Namn: Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Vinnare i tävlingen på Industrinatten 2015

Den 14 oktober medverkade Euromaint på Industrinatten i Malmö. Här presenteras vinnarna i den tävling vi hade i montern.

1:a pris – testkör ett lok
Rasmus Lindskog

2:a pris – Sony hörlurar
Mashad Dadvar

3:e-6:e pris – Vattenflaska
Kristina Radenkovic
Ellen Mellberg
Katarina Savic
Sara Poulsen

Grattis allihopa. Vi kontaktar er inom kort, har du inte hört något från oss inom ett par dagar vänligen kontakta oss på !