1. Hem
  2.  » 
  3. 2015
  4.  » januari
  1. Hem
  2.  » 
  3. 2015
  4.  » januari

EuroMaint moderniserar fordon åt italienska E.A.V.

Euromaint har fått uppdraget att renovera och modernisera 12 fordon åt den italienska tågoperatören Ente Autonomo Volutro (E.A.V.). Uppdraget har ett ordervärde på 24 MEUR.

Fordonen kommer att genomgå en komplett renovering samt moderniseras med bland annat ett kommunikationssystem, luftkonditionering och ny interiör. Vagnarna, som är av modellen FE220, har trafikerat Napoli-området sedan 1970-talet och kommer tack vare upprustningen kunna fortsätta att gå i trafik ytterligare uppskattningsvis 15 år.

– Att modernisera och renovera äldre fordon är ett effektivt sätt att maximera avkastningen av den betydande investering som anskaffning av tåg innebär. Euromaint har lång erfarenhet av lyckade renoveringsprojekt och jag är mycket nöjd över att E.A.V. anförtror oss projektet och låter oss bidra till en bra reseupplevelse för passagerarna på Circumvesuviana-nätet, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint Rail.

Arbetet kommer i huvudsak att ske vid Euromaints verkstad i Delitzsch, Tyskland. Projektet påbörjas i januari och pågår fram till och med december 2015.

För mer information:
Anne-Catherine Worth, Kommunikationschef, EuroMaint Rail AB
Tel: +46 76 002 00 57
E-mail:

Kort om EuroMaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter 2,4 MSEK och har 2 300 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

Kort om E.A.V.
Ente Autonomo Volturno, E.A.V. är tågoperatör för nätverket Circumvesuviana och erbjuder järnvägstjänster i Napoli-regionen. Bolaget underhåller och moderniserar det regionala järnvägsnätet och administrerar infrastrukturella tillgångar. Nätet består av 142 kilometer spår, 96 stationer och transporterar cirka 41 miljoner passagerare per år.

Bilder i lågupplöst format

 

Green Cargo och EuroMaint Rail stärker samarbete genom 10-årsavtal

Euromaint Rail får förlängt uppdrag att utföra upparbetning av Green Cargos lok, boggier, hjul och traktionsmotorer.

Green Cargo och Euromaint Rail förlänger samarbetet kring underhåll av el- och diesellok samt ingående komponenter som exempelvis boggier, hjul och traktionsmotorer genom ett tioårigt avtal. Arbetet kommer att utföras vid verkstäderna i Luleå, Vännäs, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Hallsberg, Göteborg, Malmö, Åmål och i Örebro. Avtalet avser underhåll av lok och komponenter på cirka 330 fordon.

– Jag ser 10-årsavtalet som ett bevis på att vi håller hög klass på vårt underhåll. Vi har en mycket hög kompetens på loken och dessutom lång erfarenhet av att underhålla de lok och komponenter som uppdraget gäller. Vi är mycket nöjda med att Green Cargo har givit Euromaint fortsatt förtroende, säger Ove Bergkvist, VD för Euromaint Rail AB.

– Kvalitet i vår lokflotta är en förutsättning för att Green Cargo ska kunna fortsätta vara Sveriges punktligaste godstågsbolag. I och med avtalet med EuroMaint har vi fått ett kostnadseffektivt avtal med en partner med rätt kompetens och geografisk täckning, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

För mer information, kontakta:
Euromaint Rail:
Anne-Catherine Worth, kommunikationschef
Telefon: +46 76 002 00 57
E-post:

Green Cargo:
Mats Hollander, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70 762 46 14
E-post: