1. Hem
  2.  » 
  3. 2015
  4.  » juni
  1. Hem
  2.  » 
  3. 2015
  4.  » juni

Euromaint vinner underhållsuppdrag för SJ:s personvagnar och för X2000

Euromaint har i konkurrens vunnit underhållskontrakten för tågflottorna X2000 och personvagnar. Avtalen träder i kraft i den 1 mars 2016. Euromaint utför dessa uppdrag även idag.

-Vi ser det fortsatta förtroendet från SJ som ett bevis på vårt starka erbjudande och fruktsamma samarbete med SJ. Vår industriella underhållsprocess ger stabil leverans på en hög nivå under lång tid. Vi välkomnade den här upphandlingen eftersom utvecklingstakten är hög i branschen; 10 år har gått sedan det förra avtalet tecknades och vi ser potential för ytterligare vässning av samarbetsupplägget och underhållet. Vi ser fram emot att fortsätta att utvecklas tillsammans med SJ med sikte på en fortsatt allt bättre leverans” säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.
– Euromaints erbjudande möter våra högt ställda krav på tillgänglighet, tillförlitlighet, flexibilitet och kostnader. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att förbättra punktligheten för våra kunder, säger Claes Broström, Fordonsdirektör på SJ.
Underhållet kommer även i framtiden att i huvudsak att utföras i Stockholm och Göteborg.

För mer information:
Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail AB
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Kort om EuroMaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter 2 274 MSEK och har 2 000 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

EuroMaint erhåller underhållet för Norrtåg de närmaste nio åren

Idag beslutade Norrtågs styrelse att Svenska Tågkompaniet ska köra regiontågtrafiken och att Euromaint skall sköta underhållet under de kommande nio åren. Upphandlingen omfattar sex sträckor i norra Sverige.

Det upphandlade trafikuppdraget sträcker sig över nio år, med start den 20 augusti 2016 fram till tidtabellsskiftet i december 2025.
– Vi är mycket glada för förtroendet att få utföra underhållet av Norrtågen. Vi har en stark organisation och ser fram emot att få vara med och utveckla tågtrafiken i Norrland tillsammans med Tågkompaniet, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Uppdraget innebär att Euromaint övertar Norrtågs verkstad i Umeå där underhållet av flottorna X11, X62 och Y31 kommer ske. X50 och all svarvning kommer även fortsättningsvis ske i Euromaints verkstad i Notviken, Luleå.

– En genomgående önskan i Norrtågs upphandling var stabil och punktlig trafik. Tågkompaniet och Euromaint bildar en stark allians som kommer kunna leverera på Norrtågs önskemål, säger Mats Gustafsson, VD på Tågkompaniet.

Upphandlingen omfattar trafik på sex sträckor i de fyra nordligaste länen:
• Umeå – Sundsvall
• Storlien – Sundsvall
• Vännäs – Umeå
• Lycksele – Umeå
• Luleå – Umeå
• Kiruna – Luleå

För mer information:
Euromaint: Ove Bergkvist, VD Euromaint AB
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Tågkompaniet: Mats Gustafsson, VD Tågkompaniet AB
Tel: +46 26-420 64 14
E-mail:

Kort om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser våra kunders behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter 2 274 MSEK och har 2 300 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

SL ger EuroMaint förnyat förtroende i upp till 8 år

Euromaint har för andra gången vunnit SL:s upphandling av underhåll av arbetsfordon.

Euromaint har återigen fått uppdraget att underhålla SL:s arbetsfordon. Kontraktet löper på sex år med option på ytterligare två år.
– Euromaint har lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kring underhåll av arbetsmaskiner. Vi kan därför erbjuda SL hög tillgänglighet och driftsäkerhet på arbetsfordonen. Att vi vinner en andra avtalsperiod är glädjande och ett bevis på att SL uppskattar vårt arbete. Det är extra roligt att avtalsstarten i november sammanfaller med att SL tar sin nybyggda verkstad i Hammarby i drift, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Avtalet med SL omfattar ett helhetsåtagande avseende underhåll av samtliga spårburna arbetsmaskiner som underhåller spår och tunnlar längs tunnelbanan, spårvagnslinjerna samt den smalspåriga järnvägen Roslagsbanan.

– Euromaints yrkeskunnande och specialkunskap om våra arbetsfordon är unik. Samtidigt är de förändringsbenägna och det finns en stark vilja att utveckla och förbättra. Det är en servicenivå som ger tillförlitlighet och förtroende, säger Viveca Swing, affärsförvaltare arbetsfordon och trafikchef på SLL Trafikförvaltningen-Trafikavdelningen.

Uppdraget utförs vid SL:s tre verkstäder för underhåll av arbetsfordon i Stockholm. Mer omfattande underhållsinsatser utförs vid Euromaints verkstad för arbetsfordon i Åmål, som är inriktad på underhåll och ombyggnad av arbetsfordon samt elektronik- och hydraulikutrustning till dessa.

För mer information:
Euromaint: Annika Kreipke, kommunikationschef, Euromaint AB
Tel: +46 760 020 881
E-mail:

SL: Viveca Swing, affärsförvaltare arbetsfordon och trafikchef på SLL Trafikförvaltningen–Trafikavdelningen
Telefon: +46 70 786 39 21
E-mail:

Högupplösta bilder finns att hämta här

Lågupplösta bilder finns att hämta här

Kort om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser våra kunders behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter 2 274 MSEK och har 2 300 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.