1. Hem
  2.  » 
  3. 2015
  4.  » december
  1. Hem
  2.  » 
  3. 2015
  4.  » december

EuroMaint avyttrar tyska verksamheten

Efter en längre tid svag utveckling i den tyska verksamheten har Euromaint fattat beslut om att fokusera på kärnverksamheten i Sverige och säljer samtliga aktier i sitt tyska dotterbolag. Avyttringen sker till Iberia Industry Capital Group Sarl.

Euromaints tyska verksamhet har haft en svag utveckling under flera år och har på grund av projektförseningar och låga volymer haft kraftigt negativ resultatutveckling under 2015. Euromaint väljer därför att sälja den tyska verksamheten till Iberia Industry Capital Group Sarl.

– Jag är övertygad om att Iberia Industry Capital Group Sarl kommer att kunna utveckla och driva den tyska verksamheten vidare på bästa möjliga sätt. För Euromaint möjliggör avyttringen större fokus på vår svenska verksamhet, säger Ove Bergkvist, VD, Euromaint Rail.

Försäljningen, som innehåller sedvanliga villkor, bl a om finansiering, beräknas slutföras under första kvartalet 2016.

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner.

Den svenska verksamheten omsatte under januari-september 2015 1 215 Mkr och EBITA uppgick till 65 Mkr. Antalet anställda uppgår till cirka 1200 med placering på flera orter i hela Sverige.

För mer information, kontakta:

Namn: Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

EuroMaint underhållspartner när MTR vinner upphandling om Stockholms pendeltåg

Det blir MTR, med Euromaint som underhållspartner, som kommer köra pendeltågstrafiken i Stockholm. Det meddelade Trafiknämnden i Stockholms läns landsting idag.

MTR har fått i uppdrag att av Stockholms läns landsting, SLL, att driva Stockholms pendeltågstrafik. Uppdraget omfattar allt från planering och drift av trafiken till stationsbemanning, men även fastighetsunderhåll samt fordonsunderhåll. Fordonsunderhållet kommer att utföras genom ett samägt bolag mellan MTR och Euromaint.

Urvalskriterierna för upphandlingen har varit pris och kvalitet och MTR har tillsammans med Euromaint arbetat fram ett attraktivt erbjudande.

– Vi är väldigt glada över förtroendet från både SLL och MTR för underhållet av fordonen. Vi har stor erfarenhet av fordonstyperna sedan tidigare och har tillsammans med MTR arbetat intensivt för att ta fram ett erbjudande med unika lösningar för fordonsunderhållet. Nu ska vi se till att öka fordonens tillgänglighet ytterligare och bidra till en ökad kundnöjdhet hos alla dem som reser med pendeltågen, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint Rail.

Stockholms pendeltåg trafikerar Bålsta-Nynäshamn, Märsta-Södertälje, Södertälje Centrum-Gnesta samt Älvsjö-Uppsala via Stockholm C och Arlanda. Fordonsunderhållet kommer att ske i strategiskt placerade verkstäder i Södertälje, Älvsjö och Bro.

Avtalet omfattar 129 fordon av fordonstyperna X60, X60A och X60B och sträcker sig från december 2016 och minst tio år framöver.

För mer information:
EuroMaint
Namn: Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Korta fakta om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter närmare 2,3 miljarder kronor och har 2 000 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

Korta fakta om MTR
MTR-koncernen, med bas i Hongkong, är ett av världens ledande tågföretag och bedriver idag tågtrafik på tre kontinenter: Asien, Australien (Oceanien) och Europa. Koncernen omsatte 2014 ca 48 miljarder SEK med ett resultat efter skatt på ca 13,6 miljarder SEK. Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana. I mars 2015 startade MTR Express snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm och markerar ett första steg i MTR:s ambition att vara en långsiktig och innovativ aktör på den svenska och nordiska tågmarknaden.