EuroMaint leverantör av fordonsunderhåll till Vy för Bergensbanan

Vi är mycket glada och stolta för det förtroende vi inom EuroMaint fått av VY som leverantör av fordonsunderhållet på Bergensbanan de kommande 9 åren.

En fantastisk möjlighet att få bidra till ökat tågresande i Norge.
Uppdraget sammanfaller även väl med EuroMaints strategiska ambitioner och blir vår första etablering i Norge. Tillsammans med Vy har vi både djup kunskap om de lokala förutsättningarna för tågdrift som de senaste metoderna för att bedriva effektivt tågunderhåll med hög kvalitet.

EuroMaint har lång erfarenhet av att bedriva tågunderhåll i en kommersiellt avreglerad marknad baserat på erfarenheterna från Sverige. Vi har framgångsrikt genomfört idrifttagande av liknande verksamheter vid ett flertal tillfällen och vi kommer att bygga vår mobilisering för uppdraget på den erfarenheten tillsammans med vårt gedigna underhållskunnande. Vår underhållslösning innebär att det mesta av tågunderhållet kommer att bedrivas i Bergen där en ny verkstad är under etablering. Underhållets omfattning kommer att öka väsentligt i Bergen när verkstaden är färdigställd.
Ökningen av arbetsvolymen gör att personalen som idag jobbar i verkstaden i Bergen bör kunna känna sig trygga och kommer att erbjudas anställning i Euromaint AS.

Vi är övertygade om att samverkan mellan parterna är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad mobilisering och vi kommer att göra allt det som krävs för att lyckas. Vi ser fram emot dialogen med Vy, partners, lokalt näringsliv, samhällsfunktioner samt lokal ledning, personal och personalorganisationer. Arbetet startas i början januari.

Vi vill återigen tacka för förtroendet samt önska er alla

En riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Hälsningar,

David Schelin
CEO EuroMaint

Läs Pressmeddelande från VY  här>>>

Euromaint på Nordic Rail 8-10 oktober

Euromaint Rail ställer ut under Nordic Rail på monterplats B02:28

Vi presenterar det senaste inom innovativa lösningar och teknik för hantering av obsolescenser.

Kom även in och träffa våra experter inom digitala lösningar för fordonsövervakning och få en demonstration
av EuroMaints RVM system (Reailtime Vehicle Monitoring)

Vi ses!

Praktikanter i Hagalund från Swedtrains praktikprogram

Praktikanter i Hagalund från Swedtrains praktikprogram

EuroMaint deltar just nu i ett praktikprogram från Swedtrain tillsammans med Alstom och WSP. Programmet är för de som har kommit en bit på väg i sin utbildning samt är nyfikna på järnvägsbranschen.

Progammet pågår mellan 10 juni och 16 aug och är 9 veckor långt. Just nu har vi tre praktikanter från praktikprogrammet i Hagalund där de gör sin andra praktikperiod (1 – 19 juli på EuroMaint). De började med WSP Rail Advisory och avslutar med Alstom.

Första veckan på EuroMaint har de fått tillbringa på lok- och svarvavdelningen där det har varit arbetsuppgifter omväxlande på lok och svarv. Just nu är de på teknikavdelningen där de får lära sig mer om teorin kring fordonsunderhållet. Omväxlande arbete med produktionsteknik, fordonsteknik samt RVM (Real-time Vehicle Monitoring). RVM är ett system som fångar upp senaste felbilden samt felbilder som bara syns i realtid. Under vecka 29 kommer de att få vara med på de flesta förekommande arbetsuppgifterna på X2- och personvagnsavdelningen.

Cajsa Åkerlund läser till Högskoleingenjör med inriktning Byggteknik – Järnvägsteknik via Lunds Tekniska Högskola. Vi passade på att ställa några frågor till henne.

Varför valde du detta praktikprogram hos Swedtrain?
”-Jag valde att söka till praktikprogrammet hos Swedtrain av samma anledning som jag valde min utbildning. Jag tycker att järnvägsbranschen är värd att satsa på för att vi ska kunna minska vårt koldioxidutsläpp. Vi behöver ett bra transportmedel som kan konkurrera med flyget.”

Vad vill du jobba med inom tågbranschen?
”-Min utbildning riktar sig mer mot infrastrukturen och som det ser ut nu är jag mest intresserad av den biten av järnvägsbranschen. Jag måste dock medge att den här praktiken har öppnat mina ögon för vad man kan arbeta med på fordonen och jag tycker att även det är väldigt spännande.”

Hur har praktikprogrammet varit hittills?
”-Praktikprogrammet har hittills varit väldigt bra. Jag känner att den här praktiken har varit ett bra komplement till min utbildning. Det kommer att ge mig en bra grund inför arbetslivet.”

Vad har du fått göra på EuroMaint?
”-På EuroMaint har jag fått följa med och se hur verksamheten fungerar. Jag har exempelvis fått se hur man byter pantografer, slipar motorer och vad som ingår i översyn/tillsyn av lok. Jag har även fått lära mig hur man kalibrerar verktyg och vad man använder för system som hjälp för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt.”

Vad tar du med dig från din tid på EuroMaint?
”-Jag tar med mig hur komplext det kan vara med underhåll på tåg. Det finns väldigt mycket jobb som man kanske inte tänker på som resenär. Det finns en hel del att ta hänsyn till när man planerar ett underhåll exempelvis hur länge man har tillgång till tåget, hur lång tid arbetet som man behöver utföra tar, om personalen har rätt utbildning för att kunna utföra arbetet, om man har lediga spår att ställa tåget på, eventuella reservdelar som kan behövas m m.”

Vad ser du som den största utmaningen inom tågbranschen?
”-Det finns en hel del utmaningar som jag ser inom tågbranschen. Den största kan nog vara brist på arbetskraft. En annan utmaning som man ser är att det inte finns någon direkt standard på tåg. Det medför att underhållet blir väldigt mycket dyrare för att det inte finns några reservdelar.”

Elin studerar till civilingenjör Samhällsbyggnad master inom Transport & Geoinformatik, KTH Stockholm.

Henrik, cilvilingenjörsutbildning i farkostteknik (Master i fordonsteknik med inriktning spårfordonsteknik) på KTH i Stockholm.

Vi vill samtidigt passa på och tacka våra praktikanter för er tid här, det har varit både nyttigt och kul för oss också på EuroMaint!

Läs mer om Swedtrains praktikprogram på länkarna nedan.

https://www.swedtrain.org/2019/06/10/branschgemensam-satsning-ska-fa-fler-unga-att-valja-jarnvagen/

https://www.swedtrain.org/swedtrain-tycker/swedtrains-praktikprogram/

Den internationella spanska tågtillverkaren CAF köper tågunderhållsbolaget EuroMaint.

Genom förvärvet av EuroMaint stärker CAF sin marknadsposition i Norden ytterligare.

Vi välkomnar CAF som ägare i EuroMaint, säger David Schelin VD. För oss på EuroMaint är det positivt att få en industriell ägare med ett långsiktigt perspektiv på företagande och underhåll av järnvägsfordon, komponentunderhåll och materialleveranser.

CAF har 100 årig historia av att leverera fordon till järnvägstrafik och har en egen underhållsverksamhet över hela världen. Genom förvärvet av EuroMaint stärker CAF sin marknadsposition i Norden ytterligare.

För oss på EuroMaint kommer detta inte innebära några stora förändringar på kort sikt. Vi kommer att köra vidare vår verksamhet i samma form som hittills. CAF vill som ägare bygga vidare på vårt företag och vår verksamhet för att befästa vår position som den ledande leverantören av underhåll, komponenter och material till järnvägsfordon i Norden.

EuroMaints  kunder kommer fortsatt att kunna känna sig trygga med oss och en långsiktig, kunnig samt stabil ägare som CAF. Våra leverantörer känner också väl till våra nya ägare och deras produkter.

Jag som VD ser fram emot att bygga vår framtid tillsammans med nya ägare med förstärkt fokus på att leverera stabil lönsam tillväxt. CAF som företag är en global och stark aktör. Kortsagt de nya ägarna har vad som krävs för att fortsätta bygga konkurrenskraft i EuroMaint.

David Schelin
VD, EuroMaint

Framtidens chefer och ledare till EuroMaint

Till EuroMaints karriärsprogram / traineeprogram söker vi dig som vill få en unik möjlighet att under ett års tid arbeta i spännande projekt och olika roller samt bygga ett stort nätverk inom företaget.

Under programmet får du lära känna företagets olika funktioner och strukturer samtidigt som du får följa en dedikerad mentor som sitter i företagets ledningsgrupp. Låter det spännande? Nu söker vi dig som vill utvecklas med oss på EuroMaint!

Vi samarbetar med TNG i denna rekrytering, läs mer och sök programmet här: