Euromaint inför tillfälligt besöksförbud till våra anläggningar

Under rådande omständigheter för att säkra våran drift och minska risken för smittspridning, så inför Euromaint från och med nu ett tillfälligt besöksförbud till alla våra anläggningar med undantag för verksamhetskritiska besök/arbeten.

Avstämning görs med respektive Produktionschef/Underhållschef på våra anläggningar för beslut och planering av besök och arbeten.
Löpande information kommer att publiceras på vår hemsida.

Exempel på undantag enligt nedan är:

• Lokalvård
• Återvinningshantering
• Lokalt beställd service och avhjälpande underhåll (t ex fordonslego, OFP och anläggningsunderhåll)
• Lokalt beställda kontroller och besiktningar för att uppfylla myndighetskrav.

Detta gäller från och med 2020-03-18 tillsvidare.