Användarvillkor

Användarvillkor och regler för euromaint.se

Här hittar du specifik information om vår webbplats. Genom att gå in på och nyttja webbplatsen anses du ha accepterat våra användarvillkor. Euromaint Rail AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren, uppdatera eller ändra webbplatsen samt avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

För dig som är extra intresserad av våra villkor finns även följande information:
Hur vi använder dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
På euromaint.se använder vi cookies.

Produkter och tjänster på webbplatsen
De produkter eller tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är i vissa fall inte tillgängliga för alla besökare eller marknader. Euromaint Rail AB har ingen skyldighet att förklara varför avvikelser kan förekomma.
Skulle villkor för de produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen vara oförenliga med webbplatsens användarvillkor gäller produktens eller tjänstens villkor framför webbplatsens användarvillkor.

Ansvarsbegränsning
Material på webbplatsen är avsedd endast som allmän information. Informationen är inte alltid uttömmande och fullt uppdaterad. Felskrivningar samt tekniska brister kan ibland förekomma.

Trots hög ambition kan vi inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. Euromaint Rail AB ansvarar inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Rätt att använda material på webbplatsen m m
Euromaint Rail AB´s varumärke eller tjänster får ej användas av annan än den som godkänts av Euromaint Rail AB. Varumärke eller tjänst får inte heller användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer som ”felaktig träff”.
Texter och bilder på webbplatsen är i vissa fall upphovsrättsligt skyddade. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren.

Rätt att länka till och från webbplatsen
Euromaint Rail AB ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Länkning från annan webbplats till Euromaint Rail AB´s webbplats är tillåten. Länken får dock inte förvanska eller förfela resultatet på Euromaint Rail ABs´s webbplats. Vid länkning måste det alltid tydligt framgå att materialet hämtats på Euromaint Rail AB´s webbplats.

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Ansvarig för webbplatsen är Euromaint Rail AB.

Kontakt
Euromaint Rail AB, Box 1555, 171 29 Solna
Telefon: 08- 515 15 00
Skicka ett e-postmeddelande