Green Cargo tilldelar Euromaint ett förnyat femårigt underhållskontrakt

Green Cargo tilldelar Euromaint ett förnyat femårigt underhållskontrakt

Green Cargo har tilldelat Euromaint ett förnyat femårigt underhållskontrakt för att i partnerskap förvalta Green Cargos Rc/Rd lok, vilka är majoriteten av loken i den största flottan av lok i Sverige, samt dess strategiska komponenter. Green Cargos nätverk sträcker sig från norr till söder i Sverige. Det är ett operativt upplägg som kan optimeras ännu mer genom Euromaints motsvarande nätverk av underhållsdepåer i städer som Luleå, Vännäs, Sundsvall, Borlänge, Hallsberg, Örebro, Göteborg och Malmö.

– Vi är glada över att fortsätta och fördjupa vårt partnerskap med Euromaint med detta viktiga avtal. Det ger Green Cargo bättre förutsättningar för leverans av högkvalitativa tjänster till det transportberoende näringslivet och samtidigt hitta innovativa sätt att optimera våra resurser för stärkt lönsamhet, säger Green Cargos vd Henrik Dahlin.

Partnerskapet innebär att Green Cargo får fortsatt tillgång till Euromaints breda och mångåriga expertis inom underhåll av spårburna fordon. Det är viktiga ingångsvärden för hög tillförlitlighet och tillgänglighet i de logistiklösningar som Green Cargo erbjuder sina kunder. Det uppnås bland annat genom tillgång till Euromaints omfattande nätverk av underhållsdepåer från norr till söder, vilket är geografiskt avgörande för att kunna effektivisera det trafiknära underhållet där Green Cargo bedriver godstågtrafik. Detta blir ytterligare en viktig pusselbit i framtidens hållbara och klimatsmarta transportsystem i Sverige.

– Vi på Euromaint är stolta över att ha fått detta förnyade förtroende från Green Cargo. Det bekräftar vår breda och mångåriga kompetens inom underhåll och den kunskap om Green Cargos lokflotta som vi har byggt upp under de många år som vi varit deras partner för underhåll. Vi ser fram emot att fortsätta vara Green Cargos långsiktiga partner på vår gemensamma resa till en mera hållbar framtid, säger Gorka Tamayo, vd på Euromaint.

Ett Rc-lok från Green Cargo som står i Euromaints verkstad i Sundsvall

Ett Rc-lok från Green Cargo, på plats i Euromaints verkstad i Sundsvall för underhåll.

Green Cargos VD Henrik Dahlin och Euromaints VD Gorka Tamayo sitter vid ett bord och skriver under det nya avtalet

Henrik Dahlin och Gorka Tamayo skriver under avtalet.

CAF en av tre förkvalificerade leverantörer till Köpenhamns tunnelbana

Köpenhamns tunnelbana ska få nya tåg. Nu har DSB utsett tre potentiella leverantörer av nya tåg till deras S-bane i förkvalificeringen till upphandlingen. De tre leverantörer som nu får chansen att presentera sina erbjudanden i detalj är Alstom, CAF och ett konsortium som består av Siemens och Stadler.

Kontraktet omfattar minst 226 nya tåg och är värt ca 3,5 miljarder Euro. Kontraktet inkluderar underhåll för de kommande 30 åren samt en option på ytterligare 100 tåg. DSB förväntar sig att kunna besluta om tilldelning under första halvan av 2025 och att de nya tågen kommer att börja gå i trafik 2030.

Så påverkas Euromaint av Sekos varsel

Så påverkas Euromaint av Sekos varsel

Fackförbundet Seko lämnade i förra veckan förhandlingarna om nytt kollektivavtal. Den 2 maj lämnade de ett varsel om konflikt som i ett första skede träder i kraft den 11 maj.

Almega Tågföretagens delegation har hela tiden velat fortsätta förhandla för att komma fram till en gemensam lösning.

Varslet innebär övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad som träder i kraft från klockan 15.00 den 11 maj. Varslet omfattar samtliga Seko-anslutna inom Spårtrafikavtalet som Euromaint är del av.

Från 11 maj 15.00 tas också Seko-ansluten verkstadspersonal på Euromaints verkstad i Olskroken ut i strejk. I Olskroken sker underhåll på SJ:s personvagnar och X2.

Skulle konflikten fortsätta kommer Seko-ansluten verkstadspersonal i Hagalund och Malmö att tas ut i strejk med start 18 maj 15.00. I Hagalund utförs underhåll på SJ:s personvagnar och X2. I Malmö utförs underhåll på SJ:s personvagnar och X2, på Green Cargos gods- och postvagnar, samt på lok.

Vi vet ännu inte exakt hur en eventuellt utbruten konflikt kommer att slå, men vi gör vad vi kan för att minska effekten av varslet.

Under onsdag 3 maj utsågs medlare via den statliga myndigheten Medlingsinstitutet. Vår förhoppning är att parterna med medlarnas hjälp når ett avtal med villkor som fungerar för både arbetsgivare och arbetstagare. Hur det kan se ut vill vi inte spekulera i. Nu får medlarna tillsammans med parterna göra sitt jobb.

Stort rekryteringsbehov inom tågunderhåll på Euromaint i Luleå

Stort rekryteringsbehov inom tågunderhåll på Euromaint i Luleå

EuroMaint är Sveriges ledande företag inom tågunderhåll. Nu växer företaget ytterligare och rekryterar ett stort antal nya medarbetare i Luleå.

Tågunderhåll är något som måste kunna utföras i hela landet, så att underhållsbehovet för vagnar och lok kan tillgodoses utan långa transporter. EuroMaint, det ledande företaget inom tågunderhåll, har därför verkstäder över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Nu växer EuroMaint och behöver genomföra ett flertal rekryteringar i Luleå.

– Tåg är ett klimatsmart sätt att resa och att transportera gods, vilket gör att det är en bransch där det sker stor tillväxt just nu. Det leder till ett ökat behov av underhåll av lok och vagnar i hela systemet. Samtidigt är det ont om kvalificerad personal och vi ser att vårt behov av rekryteringar kommer att vara stort under de kommande åren, säger Jonas Gunnarsson, Operations Director på Euromaint.

I Luleå kommer det ökade behovet av personal att innebära nyrekryteringar under hela året. De första rekryteringarna sker under våren och omfattar tolv nya reparatörer och en produktionsledare. Senare under året följs dessa rekryteringar upp med ännu fler roller inom underhåll, installationer och renoveringar. Idag har Euromaint 40 anställda i Luleå, uppdelat på de två verkstäderna Notviken och Svartön. Totalt har Euromaint ca 1 000 medarbetare i hela landet.

– Vår personal gör stor skillnad i praktiken för ett hållbart samhälle genom att se till att tågen är i gott skick och kan avgå i tid. I dessa tider när klimatfrågan står högt på allas agenda känns det riktigt bra att kunna vara en viktig pusselbit i ett klimatneutralt transportsystem. Jag hoppas att fler vill satsa på en karriär inom tågunderhåll så att vi kan fortsätta hålla hög kvalitet på tågtrafiken i Sverige, avslutar Jonas Gunnarsson.

Länkar till jobbannonser

Reparatörer till Luleå

 

Produktionsledare till Luleå
Norrtåg testar unikt koppelskydd utvecklat på Euromaint

Norrtåg testar unikt koppelskydd utvecklat på Euromaint

Tågtrafiken i norra Sverige har länge haft problem med vilt på spåren, framför allt vintertid. Vid kollisioner orsakar detta skador på tågen. Viltolyckor i tågtrafiken är betydligt vanligare i norr än i andra delar av Sverige. Det beror framför allt på att tågen kör långa sträckor genom glesbebyggda områden och stora skogspartier, där djuren gärna vistas på och omkring spåren eftersom det är mindre snö där och därför enklare att ta sig fram.

När en viltolycka inträffar innebär det oftast kostsamma reparationer av tågen. I kopplet på tåget, anordningen som sitter längst fram och används för att koppla ihop fordon, sitter nämligen avancerad teknik i form av mekaniska kopplingar, el och tryckluftsmatade komponenter. För att skydda dessa delar sitter det på varje koppel ett koppelskydd. I dagsläget är skyddet gjort av tunn plåt och klarar oftast inte att stå emot exempelvis en kollision med en älg. Koppelskyddet är dessutom gjort i ett stycke, så om det blir en skada på en del måste hela skyddet bytas ut.

Dessa utmaningar blev starten till arbetet med att utveckla ett nytt koppelskydd som ska klara viltolyckor bättre. Norrtåg har som en följd av detta arbete investerat i fyra prototyper. En har redan installerats på ett fordons koppel, och ytterligare tre prototyper är under tillverkning och kommer att levereras i dagarna. Bakom den unika idén och utformningen står Linus Andersson på Euromaint.

– Det är en unik lösning. Mig veterligen finns det inte något lika kraftigt någon annanstans i Sverige. Det bygger egentligen på en ganska enkel konstruktion. Den är modulärt byggd med aluminiumblock som är hopskruvade. Om en del av den blir deformerad kan man på så vis skruva av och ersätta bara den delen. Den kommer också bli billig att serieproducera och kommer troligen att vara överlägsen andra lösningar som går att få tag på via koppeltillverkarna, för ett oftast mycket högre pris, säger Linus Åkerlind, teknisk chef på Norrtåg.

Läs hela nyheten hos Norrtåg