CAF en av tre förkvalificerade leverantörer till Köpenhamns tunnelbana

Köpenhamns tunnelbana ska få nya tåg. Nu har DSB utsett tre potentiella leverantörer av nya tåg till deras S-bane i förkvalificeringen till upphandlingen. De tre leverantörer som nu får chansen att presentera sina erbjudanden i detalj är Alstom, CAF och ett konsortium som består av Siemens och Stadler.

Kontraktet omfattar minst 226 nya tåg och är värt ca 3,5 miljarder Euro. Kontraktet inkluderar underhåll för de kommande 30 åren samt en option på ytterligare 100 tåg. DSB förväntar sig att kunna besluta om tilldelning under första halvan av 2025 och att de nya tågen kommer att börja gå i trafik 2030.

Studenter är vår framtid!

Studenter är vår framtid!

Målet för oss som Serviceföretag inom är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Det gäller därför att se till att vårt tågunderhåll genomförs både snabbt, säkert, effektivt och smidigt. Med rätt bemanning på rätt plats. Och vi behöver bli fler!

 

Nordens bästa medarbetare behöver bli fler

Euromaint har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder och i Oslo och Bergen i Norge. För att leverera tåg i tid på ett säkert och hållbart vis, krävs det att våra medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Vår ambition är att genom medarbetarnas kompetens och engagemang ständigt förbättra oss själva och våra kunders konkurrenskraft.  Vi behöver även få in fler till vår bransch.

Unga på väg ut i arbetslivet är vår framtid

Som företag inom järnvägsbranschen välkomnar vi de som är på väg in i arbetslivet och med sitt engagemang och vilja att utveckla. Vi engagerar oss bland annat både i flertalet yrkesskolor runt om i landet och tar även emot praktikanter från högstatideskolor i Skåne. Sedan flera år tillbaka är vi även starkt engagerade i Swedtrains internship-program. I år är inget undantag. Denna sommar tar vi emot sex stycken högskolestudenter som i år valts ut att ingå i Swedtrains internship-program. De ska få uppleva två av våra verkstäder under en vecka hos oss. Ett utbyte vi varmt ser fram emot.

För oss är nätverkandet mellan skolor och oss som företagen mycket viktigt. Det är väldigt bra att få möjligheten att ”tanka av” nästa generations arbetssökande och vi hoppas såklart att samarbeten såsom praktikprogram med mera ska skapa ett större intresse för vår bransch. Och så småningom att så många som möjligt av dem vi träffar blir våra nästa kollegor.

För att vara en del av branschen och utveckla behöver man också förstå den. Genom vårt engagemang i olika praktikprogram ges studenter ett ypperligt tillfälle att testa på olika yrkesroller inom vårt bolag. Det gör vi för att öka intresset och förståelsen för vad vi gör, hur av vem och varför. Oavsett vilken roll du tar i vårt bolag i framtiden är det extremt värdefull information att veta och ha kunskap om vad andra inom bolaget gör. För vi hoppas ju att våra praktikanter till slut blir medarbetare i våra team.

Utbildningsvägar med en utvecklande och trygg anställning

Utbudet av olika yrken inom vår bransch är stort och vi behöver bli bättre på att visa unga alla möjligheter som finns. Det finns jobb både för de som har gymnasieutbildning och de som har högskoleutbildning. Hos oss på Euromaint finns stora möjligheter att göra karriär internt inom företaget och även internationellt genom CAF Group. Inom Euromaint kan du arbeta som bland annat reparatör, planerare, regionchef, kontraktsansvarig, säljare, inköpare och lagerarbetare. Du kan även arbeta inom område som marknad, HR, kommunikation, logistik, ekonomi, samt IT och fastighet.

Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas internt, karriärvägarna är många. Med våra spanska ägare finns även möjligheten till en internationell karriär. Flera av våra medarbetare har arbetat i olika yrkesroller inom Euromaint. Till exempel är det flera som börjat som reparatör och under årens lopp tagit sig an rollen som underhållschef eller blivit en i teamet på vår logistik- och inköpsavdelning.

Hos oss blir du en del av lösningen på framtidens utmaningar!

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn

EuroMaint har vunnit nytt kontrakt

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn till ett värde på nära 200 miljoner kronor. Det nya avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning på två år.

Det är glädjande nyheter med det visade förtroendet. Det här är också en del av frukten vi skördar i vårt gedigna utvecklingsarbete som just nu pågår på Euromaint. Det visar att det vi gör är rätt, säger Magnus Klaar Sälj- och Marknadschef på Euromaint.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för Euromaint med målet att komma ännu närmare moderbolaget CAF. En förändringsresa som bara är påbörjad och involverar bolagets alla delar.

Just nu sker arbetet internt men självklart hoppas och tror vi att våra kunder och leverantörer ska se positiva effekter av det här också.

Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

En dimension i Euromaints utvecklingsarbete för framtida underhåll är det nära samarbetet med moderbolaget CAF. Det digitala verktyget LeadMind är redan implementerat på flera av vagnarna i projekt Euromaint underhåller runt om i Sverige och Norge. Även på spårvagnarna i Lund som Euromaint underhåller åt Skånetrafiken.

Målet för som serviceföretag är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Att tågen rullar och tågtransporterna av resenärer fungerar smidigt har en avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

För att allt ska rulla på som planerat krävs det regelbundet underhåll. Euromaint ansvarar för underhållet av spårvagnsfordonen i Lund åt Skånetrafiken sedan 2020 i en helt ny, fullt ut digitaliserad depå. Med hjälp av LeadMind genomförs tillståndsbaserat underhåll – ett effektivt och hållbart arbetssätt.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

Den CAF-utvecklade digitala plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden.

 

 

 

Fotograf: Benny Pedersen

Fotograf: Benny Pedersen

 

Det är både ett mer hållbart och effektivt arbetssätt. LeadMind är en av delarna som ingår i vårt nya arbetssätt, säger Dennis Westin Projectchef på Euromaint i Lund.

EuroMaint har ett fast fotfäste på den nordiska järnvägsmarknaden sedan många år, med en betydande marknadsandel inom tågflottans underhållssektor, en verksamhet som företaget kombinerar med leverans av järnvägskomponenter till operatörer i landet. Euromaints verksamhet och team i Lund blev utvalda av CAF att ingå i projektet Digital Depot, där LeadMind ingick. I korta drag innebar det att på två år implementera 200 digitala verktyg. 40 stycken digitala verktyg i depån. Idag har även flera andra vagnar i Euromaints underhållsprojekt runt om i Sverige och i Norge.

Implementeringen har skapat ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten. Ambitionen är att fortsätta satsningen och bli en ledande leverantör av underhållstjänster inom spårvagnssegmentet.

Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse.

 

Kort fakta om Lunds spårvagnar

  • Skånetrafiken har sju spårvagnar, var och en med en längd på cirka 33 meter.
  • De rymmer cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
  • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar
  • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi
  • •Spårvägen i Lund vann Trafikverkets arkitekturpris 2021

 

Vi kan spårvagnar – ett av våra ben inom fordonsunderhåll

Vi kan spårvagnar – ett av våra ben inom fordonsunderhåll

Sedan slutet av december 2020, då spårvägen invigdes i Lund, underhåller Euromaint spårvagnarna åt Skånetrafiken – ett bevis på att vi stärker och breddar vår verksamhet på en ständigt växande marknad. Idag underhåller Euromaint järnvägsfordon inom alla områden.

Sverige är ett otroligt vackert land. Framförallt från ett tåg som i maklig takt rullar genom vårt avlånga land. Att tågen rullar och tågtransporterna av såväl människor som gods fungerar smidigt har en avgörande betydelse i ett modernt samhälle. Målet för oss som serviceföretag är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Det gäller därför att se till att vårt tågunderhåll genomförs både snabbt, säkert, effektivt och smidigt. En dimension i vårt utvecklingsarbete för framtida underhåll är det nära samarbetet med vårt moderbolag CAF.

Euromaint underhåller järnvägsfordon inom alla områden; spårvagnar, persontåg, godståg och arbetsmaskiner. Från Norrtåg i Luleå och tågen längs Bergensbanan i Norge, till Krösatåg som trafikerar våra södra län och ända ner till spårvagnarna i Lund.

Vi kan tillsammans med vårt moderbolag CAF kombinera lång, gedigen erfarenhet av underhåll av järnvägsfordon som utsätts för nordiskt klimat, med den främsta moderna tekniken, där digitala lösningar skapar möjlighet för tillståndsbaserat underhåll.

Den CAF-utvecklade plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden. LeadMind är redan implementerat på flera av vagnarna i projekt Euromaint underhåller runt om i Sverige och Norge. Även på spårvagnarna i Lund som Euromaint underhåller åt Skånetrafiken sedan 2020.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

 

 

 

LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt runtom i världen.

 

Lunds spårväg är det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige och det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911. Syftet med spårvägen i Lund är bland annat att försörja det nya området Brunnshög i nordöstra Lund, som planeras få 40 000 boende och arbetande.

Det är en spännande bransch som har stora utvecklingsmöjligheter i framtiden då vi behöver gå mot miljövänligare alternativ för korta till medellånga transporter av människor och frakt. Det är även spännande med affärsområdet Spårvagnar inom Euromaint och det samarbete som vi inlett med vårt moderbolag CAF, säger Dennis Westin, projektchef på Euromaint och ansvarig för verksamheten i Lund.

 

Learn more about LeadMind on CAF webpage

Jernbaneforum 2022 – Vi är på plats! Ses vi där?

Jernbaneforum 2022 – Vi är på plats! Ses vi där?

Den 10 mars går årets Jernbaneforum av stapeln i Oslo och flera av oss på Euromaint planerar att vara på plats.

Du kommer ha möjligheten att träffa och prata med både Stefan Christensson som är Vd för vår norska verksamhet och vår Vd Gorka Tamayo som klev på uppdraget att leda hela Euromaint sommaren 2021. På plats hittar du även Rune Rødsten som har säljansvaret för vår norska verksamhet.

EuroMaint i Norge

Sedan 2022 underhåller vi tågen längs bergensbanan åt Vy. Vi tar helhetsansvar för tågunderhåll och fordonstillgänglighet. Skräddarsydda underhållslösningar, anpassade efter kundens trafik, kombineras med ett effektivt reservdels- och komponentförsörjningssystem för att öka tillgängligheten på fordonsflottan. Sedan i fjol har våra ägare CAFs digitala system LeadMind implementerats på både motorvagnstågen och loken som Euromaint underhåller åt VY.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna, såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier, vilket i sin tur undviker, förseningar, stopp och fel som har påverkan på persontrafiken. Implementeringen har skapat ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten.

– Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, till rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse, säger Stefan Christensson vd för Euromaint Rail AS i Norge.

Om EuroMaint

Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Vi finns i Bergen och Oslo i Norge och på 16 orter i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. Euromaint har en omsättning på cirka 1 481 MSEK och cirka 980 medarbetare. Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.

Om Jernbaneforum

Jernbaneforum är namnet på Norges viktigaste järnvägskonferens som har hållits årligen sedan 2003. Bakom Jernbaneforum finns alla regionala järnvägsforum i Norge, som anordnas av fylkeskommuner och kommuner längs landets järnvägslinjer.

 

Vi hoppas att vi ses där!

Hör av dig till oss redan idag  Kontakta oss!