Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

En dimension i Euromaints utvecklingsarbete för framtida underhåll är det nära samarbetet med moderbolaget CAF. Det digitala verktyget LeadMind är redan implementerat på flera av vagnarna i projekt Euromaint underhåller runt om i Sverige och Norge. Även på spårvagnarna i Lund som Euromaint underhåller åt Skånetrafiken.

Målet för som serviceföretag är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Att tågen rullar och tågtransporterna av resenärer fungerar smidigt har en avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

För att allt ska rulla på som planerat krävs det regelbundet underhåll. Euromaint ansvarar för underhållet av spårvagnsfordonen i Lund åt Skånetrafiken sedan 2020 i en helt ny, fullt ut digitaliserad depå. Med hjälp av LeadMind genomförs tillståndsbaserat underhåll – ett effektivt och hållbart arbetssätt.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

Den CAF-utvecklade digitala plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden.

 

 

 

Fotograf: Benny Pedersen

Fotograf: Benny Pedersen

 

Det är både ett mer hållbart och effektivt arbetssätt. LeadMind är en av delarna som ingår i vårt nya arbetssätt, säger Dennis Westin Projectchef på Euromaint i Lund.

EuroMaint har ett fast fotfäste på den nordiska järnvägsmarknaden sedan många år, med en betydande marknadsandel inom tågflottans underhållssektor, en verksamhet som företaget kombinerar med leverans av järnvägskomponenter till operatörer i landet. Euromaints verksamhet och team i Lund blev utvalda av CAF att ingå i projektet Digital Depot, där LeadMind ingick. I korta drag innebar det att på två år implementera 200 digitala verktyg. 40 stycken digitala verktyg i depån. Idag har även flera andra vagnar i Euromaints underhållsprojekt runt om i Sverige och i Norge.

Implementeringen har skapat ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten. Ambitionen är att fortsätta satsningen och bli en ledande leverantör av underhållstjänster inom spårvagnssegmentet.

Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse.

 

Kort fakta om Lunds spårvagnar

  • Skånetrafiken har sju spårvagnar, var och en med en längd på cirka 33 meter.
  • De rymmer cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
  • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar
  • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi
  • •Spårvägen i Lund vann Trafikverkets arkitekturpris 2021

 

Vi kan spårvagnar – ett av våra ben inom fordonsunderhåll

Vi kan spårvagnar – ett av våra ben inom fordonsunderhåll

Sedan slutet av december 2020, då spårvägen invigdes i Lund, underhåller Euromaint spårvagnarna åt Skånetrafiken – ett bevis på att vi stärker och breddar vår verksamhet på en ständigt växande marknad. Idag underhåller Euromaint järnvägsfordon inom alla områden.

Sverige är ett otroligt vackert land. Framförallt från ett tåg som i maklig takt rullar genom vårt avlånga land. Att tågen rullar och tågtransporterna av såväl människor som gods fungerar smidigt har en avgörande betydelse i ett modernt samhälle. Målet för oss som serviceföretag är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Det gäller därför att se till att vårt tågunderhåll genomförs både snabbt, säkert, effektivt och smidigt. En dimension i vårt utvecklingsarbete för framtida underhåll är det nära samarbetet med vårt moderbolag CAF.

Euromaint underhåller järnvägsfordon inom alla områden; spårvagnar, persontåg, godståg och arbetsmaskiner. Från Norrtåg i Luleå och tågen längs Bergensbanan i Norge, till Krösatåg som trafikerar våra södra län och ända ner till spårvagnarna i Lund.

Vi kan tillsammans med vårt moderbolag CAF kombinera lång, gedigen erfarenhet av underhåll av järnvägsfordon som utsätts för nordiskt klimat, med den främsta moderna tekniken, där digitala lösningar skapar möjlighet för tillståndsbaserat underhåll.

Den CAF-utvecklade plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden. LeadMind är redan implementerat på flera av vagnarna i projekt Euromaint underhåller runt om i Sverige och Norge. Även på spårvagnarna i Lund som Euromaint underhåller åt Skånetrafiken sedan 2020.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

 

 

 

LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt runtom i världen.

 

Lunds spårväg är det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige och det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911. Syftet med spårvägen i Lund är bland annat att försörja det nya området Brunnshög i nordöstra Lund, som planeras få 40 000 boende och arbetande.

Det är en spännande bransch som har stora utvecklingsmöjligheter i framtiden då vi behöver gå mot miljövänligare alternativ för korta till medellånga transporter av människor och frakt. Det är även spännande med affärsområdet Spårvagnar inom Euromaint och det samarbete som vi inlett med vårt moderbolag CAF, säger Dennis Westin, projektchef på Euromaint och ansvarig för verksamheten i Lund.

 

Learn more about LeadMind on CAF webpage

EuroMaint vann kontrakt för revision av omformare åt Trafikverket

EuroMaint vann kontrakt för revision av omformare åt Trafikverket

Euromaint har vunnit kontrakt för revision av omformare åt Trafikverket. Uppdraget gäller revision och ombyggnad av en Q48/Q49 HOG omformare samt revision av tre Q50-omformare.

Det är ett mycket positivt och glädjande besked. Som en av Sveriges absolut vassaste aktörer när det kommer till revisioner av omformare och med vår långa och breda erfarenhet känner vi oss trygga i att kunna tillgodose kundens behov. Euromaint har ett kompentent och härligt team som kommer att leverera våra tjänster med hög kvalitet, säger Gorka Tamayo VD för Euromaint AB.

Omformaren Q48/Q49 HOG matar kontaktledningen med 16 2/3 Hz och 16,5 kV. Omformaren genererar 16,5 kV direkt ut på kontaktledningen, utan att spänningen behöver transformeras om, vilket höjer verkningsgraden på omformaren. Q50-omformare är tyska omformare som Trafikverket upphandlat, och som i samband med revisonen anpassas till svenska förhållanden.

Uppdraget kommer att utföras på Euromaint verkstad i Åmål.

 

Euromaint vann kontrakt för översyn av Generator vid Ätrafors kraftverk

Euromaint har även vunnit kontrakt för revision av en vattenkraftgenerator för Uniper. I uppdraget ingår bland annat byte av statorns plåtpaket och lindning samt omisolering av rotorspolarna. Uppdraget kommer att utföras i Euromaints verkstad i Åmål.

Euromaint har erhållit certifiering för ECM-F4 Utförande av Underhåll

Euromaint har erhållit certifiering för ECM-F4 Utförande av Underhåll

Kvalitetsarbetet för hållbart underhåll av järnvägsfordon är ett ständigt pågående arbete.
Euromaint har erhållit certifiering för ECM-F4 Utförande av Underhåll enligt EU 2019/779. Företaget har idag ledningssystem certifierade för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och nu även certifierad ECM-F4. I ECM F4-certifieringen ingår gods- person- och motorvagnar samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint är mitt i arbetet att även certifieras mot funktionerna F1, F2 och F3.

ECM-förordningen (EU 2019/779) är en EU-förordning som träder i kraft 16 juni 2022 och innebär att det regelverk gällande underhållsansvarig enhet (Entity in Charge of Maintenance) som tidigare endast gällde för godsvagnar även omfattar övriga järnvägsfordon.

Att vi på Euromaint och våra verkstäder är certifierade för ECM funktion fyra och inom snar framtid övriga tre funktioner bekräftar vår ständiga strävan framåt. Och att vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet till det bättre, säger Gorka Tamayo, VD på Euromaint.

För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk måste en underhållsansvarig enhet (ECM) som ansvarar för att fordonet är i säkert skick ha utsetts. Syftet med ECM-certifieringen är att säkerställa att enheten som ansvarar för underhållet har ett godkänt underhållsstyrningssystem, uppfyller kraven i EU 2019/779 samt kan garantera att de fordonen enheten ansvarar för är i säkert skick.

Jernbaneforum 2022 – Vi är på plats! Ses vi där?

Jernbaneforum 2022 – Vi är på plats! Ses vi där?

Den 10 mars går årets Jernbaneforum av stapeln i Oslo och flera av oss på Euromaint planerar att vara på plats.

Du kommer ha möjligheten att träffa och prata med både Stefan Christensson som är Vd för vår norska verksamhet och vår Vd Gorka Tamayo som klev på uppdraget att leda hela Euromaint sommaren 2021. På plats hittar du även Rune Rødsten som har säljansvaret för vår norska verksamhet.

EuroMaint i Norge

Sedan 2022 underhåller vi tågen längs bergensbanan åt Vy. Vi tar helhetsansvar för tågunderhåll och fordonstillgänglighet. Skräddarsydda underhållslösningar, anpassade efter kundens trafik, kombineras med ett effektivt reservdels- och komponentförsörjningssystem för att öka tillgängligheten på fordonsflottan. Sedan i fjol har våra ägare CAFs digitala system LeadMind implementerats på både motorvagnstågen och loken som Euromaint underhåller åt VY.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna, såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier, vilket i sin tur undviker, förseningar, stopp och fel som har påverkan på persontrafiken. Implementeringen har skapat ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten.

– Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, till rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse, säger Stefan Christensson vd för Euromaint Rail AS i Norge.

Om EuroMaint

Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Vi finns i Bergen och Oslo i Norge och på 16 orter i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. Euromaint har en omsättning på cirka 1 481 MSEK och cirka 980 medarbetare. Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.

Om Jernbaneforum

Jernbaneforum är namnet på Norges viktigaste järnvägskonferens som har hållits årligen sedan 2003. Bakom Jernbaneforum finns alla regionala järnvägsforum i Norge, som anordnas av fylkeskommuner och kommuner längs landets järnvägslinjer.

 

Vi hoppas att vi ses där!

Hör av dig till oss redan idag  Kontakta oss!

Mobilt serviceteam för bärgning och röjning – Snabbt på plats minskar förseningar

Mobilt serviceteam för bärgning och röjning – Snabbt på plats minskar förseningar

Underhållsinsatser som håller trafiken igång

Röjning och bärgning utförs så fort som möjligt om en olycka har skett så att trafiken kommer igång igen. Ju snabbare åtgärd desto mindre blir också förseningarna för den övriga trafiken. Ett effektivt och säkert röjnings- och bärgningsarbete innebär att tågen snabbare kan börja rulla på spåren igen.

Oavsett när du behöver hjälp finns Euromaint där för dig. Med oss på Euromaint får du bärgning utförd av proffs med många års erfarenhet i bagaget. Vi har en öppet dygnet runt vilket gör att du kan få hjälp när som helst, vilken dag som helst på året.

Vi är en viktig del av infrastrukturen i Norden

Sedan första januari i år förnyades Euromaints uppdrag för Trafikverket och utökades med att ansvara för ett ännu större område för Röjning och bärgning. Euromaint bibehåller kontrakten för Nord och Mitt men vann även område Öst. Idag tar vi hand om ett område som sträcker sig från Småland snett upp över Sverige till Dalarna och hela vägen upp till Riksgränsen.

 

 

– Vi har investerat i nya bärgningsbilar och bärgningsutrustning för att säkerställa våra leveranser och kvalitetssäkra en effektiv hantering, säger Han-Åke Elfwing, senior underhållsexpert, Specialprojekt på EuroMaint.

I mer än 30 år har Euromaint erbjudit mobila serviceteam för akuta bärgningsbehov och  reparationer av fordon i trafik. Det finns gedigen erfarenhet och mångårig kompetens inom bolaget. Våra servicebilar kan snabbt vara på plats för att bärga urspårade järnvägsfordon och vid behov transportera det till närmaste verkstad. Godstrafik i kallt klimat drabbas ofta av hjulskador. Det är också något vi snabbt kan lösa på smidigt sätt.

Du kan läsa mer om vårt mobila Serviceteam och våra tjänster här på vår webbsida.

För mer information och förfrågningar av våra tjänster hör av dig till vårt säljteam eller skicka ett e-post till oss. Hör av dig till oss! Mer om våra tjänster