1. Hem
  2.  » Category: "Nyhet"
  1. Hem
  2.  » Category: "Nyhet"
Vi välkomnar deltagarna från Swedtrains Internship-program!

Vi välkomnar deltagarna från Swedtrains Internship-program!

I år mottog Swedrain rekordmånga ansökningar från studenter runt om i Sverige som vill bidra till att utveckla järnvägen, vårt mest hållbara och effektiva transportslag! Den här veckan är det vi på Euromaint som har äran att ta emot deltagarna från Swedtrains Internship-program.

De sex studenterna som i år blev utvalda för Swedtrains internship-program är Axel Nilsson (KTH), Matilda Rönkkö (Lunds tekniska universitet), Olle Blomqvist (KTH), Karin Lagrelius (KTH), Josefin Odelstam (Luleå tekniska universitet) och Fredrika Brink (Uppsala universitet).

Sju veckor totalt – denna veckan hos oss på Euromaint

Under sju veckor testar de på konsultrollen, medverkar i workshops, felsöker i underhållsdepå, gör analyser, sammanställer rapportunderlag och bidrar med förslag till effektivisering. Under sommaren kommer de även få titta på hur vi kan öka Järnvägens attraktionskraft för resenärer.

Det blir en sommar med både det ena och det andra. Studenterna i programmet besöker ett företag per vecka. Att få olika perspektiv och delar av branschen tror vi gör att man får en bättre helhetsbild av järnvägen. Och helheten av Swedtrains internship-program brukar vara uppskattat, att få en röd tråd genom hela programmet. Av feedback från tidigare års deltagare har workshops där studenterna fått uppgifter att på egen hand analysera och utvärdera lyfts som en av höjdpunkterna.

Från idag och veckan ut tar Euromaint hand om deltagarna från programmet. Vi hoppas att de kommer att känna sig välkomna och uppskattade och uppleva att de erbjuds en ordentlig inblick i vår verksamhet.

Planen för tiden hos oss

Under kommande fem dagar kommer de att få följa underhållsarbetet och se skillnaden mellan hur olika depåer jobbar i verkstäderna. Vi delar därför in veckan i två delar. Idag startar de i Göteborg hos vårt team med Linus som underhållschef. Den senare delen av veckan åker de ner och besöker vårt team i verkstadsdepån i Lund. Här möts de av vår underhållschef Dennis Westin och engageras i vårt arbete med underhållet av Lunds spårvagnar.

Vår hantering av information och hur vi kommunicerar är något som studenterna gärna får utmana för att hitta förbättringspotential. När vi själva jobbar med området så är det lätt att fastna i gamla hjulspår, att få någon med en annan infallsvinkel att se på flödet skulle kunna ge oss ett bra underlag att jobba vidare med, säger Linus Stenberg som är vår produktionschef i Göteborg.

Vi hoppas på en väldigt inspirerande tid för alla involverade och ser fram emot att få ta del av resultatet från praktikanternas uppgifter.

Varmt välkomna Axel NilssonMatilda RönkköOlle BlomqvistKarin LagreliusJosefin Odelstam och Fredrika Brink!

Järnvägsdagen 29 november 2022

Järnvägsdagen 29 november 2022

Save the date – Järnvägsdagen 29 november 2022

Järnvägen behöver få en större roll i Sverige. Som det transportsätt som genom ökade godsvolymer och fler resenärer kan ge störst effekt på transportsektorns bidrag till att minska CO2-utsläppen borde det vara självklart. Men hur ska vi nå dit?

Under Järnvägsdagen 2022 kommer vi att prata om framtiden ur fler perspektiv. Vad tror de unga egentligen om järnvägen? När kommer mobility as a service fungera på riktigt? Vad betyder tekniken för underhållet och framtidens järnvägssystem? Hur får vi ett helt intermodalt godstransportsystem? Hur når vi klimatmålen 2030? Och inte minst, vad säger politiken?

Boka in 29 november i kalender!

Vi släpper biljetterna till Järnvägsdagen efter sommaren.
I år på Sergel hub, Sveavägen 10A, Stockholm

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn

EuroMaint har vunnit nytt kontrakt

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn till ett värde på nära 200 miljoner kronor. Det nya avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning på två år.

Det är glädjande nyheter med det visade förtroendet. Det här är också en del av frukten vi skördar i vårt gedigna utvecklingsarbete som just nu pågår på Euromaint. Det visar att det vi gör är rätt, säger Magnus Klaar Sälj- och Marknadschef på Euromaint.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för Euromaint med målet att komma ännu närmare moderbolaget CAF. En förändringsresa som bara är påbörjad och involverar bolagets alla delar.

Just nu sker arbetet internt men självklart hoppas och tror vi att våra kunder och leverantörer ska se positiva effekter av det här också.

Jonas Gunnarsson invald i Tågföretagens styrelse under gårdagens årsmöte

Jonas Gunnarsson invald i Tågföretagens styrelse under gårdagens årsmöte

Igår, torsdagen den 12 maj genomfördes Tågföretagens årsmöte i centrala Stockholm. Ett 40-tal medlemmar var på plats när det vara dags för årsmöte för Tågföretagen.

Förutom själva årsstämman hade man också ett kort konferensprogram med både tillbakablickar från året men också vad som händer den närmaste tiden. Efter årsmötet fick deltagarna en uppdatering från fokusgrupperna inom trafiksäkerhet och beredskap samt en första titt på Tågföretagens reformagenda som kommer lanseras i juni.

Styrelsen fick förnyat förtroende med Ted Söderholm, Green Cargo, fortsatt som ordförande och Henrik Dahlin, vd MTR Nordic, går in som vice ordförande. Styrelsen har numera 11 ledamöter och vid styrelsemötet valdes fyra nya ledamöter in.

Jonas Gunnarsson, Operations direktör fordonsunderhåll hos oss på Euromaint är en av de nya som valdes in som ledamot i Tågföretagens styrelse på gårdagens årsstämma.

Euromaint deltog på informationsmöte om Train & Rail

Euromaint deltog på informationsmöte om Train & Rail

Vi längtar redan till april 2023!

Majbrasans eld har precis falnat och vi går in i ljusare tider med maj månad och sommaren för dörren. Men vi ser redan fram emot våren och just specifikt april månad 2023.

Idag deltog Euromaint på informationsmöte om Train & Rail – Vår nya mötesplats för järnvägsbranschen i Norden. Stockholmsmässan presenterade mötesplatsens koncept och konferensplaner om den helt ny internationella arenan för branschen att mötas på.

Det är Branschorganisationen Swedtrain och Stockholmsmässan som har inlett ett samarbete och kommer tillsammans att arrangera den nya mötesplatsen tillsammans med bland annat Tågföretagen, Swerig med flera. En mötesplats där såväl internationella som svenska utställare och besökare kommer att kunna ta del av nyheter inom infrastruktur för rälsbunden trafik, logistik, transporter, teknik, digitalisering, hållbarhet och kompetensfrågor.

Branschen har efterfrågat en stark mötesplats för järnvägen där framtidens viktigaste transportfrågor för att möta klimatkrisen kan diskuteras och lösas med hjälp av teknik. Vi är nu glada över att ha ingått ett samarbete med Stockholmsmässan för att gemensamt utveckla framtidens mötesplats.”, säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare på Swedtrain i ett uttalande på deras webbsida.

Det är hög tid att samlas för att bredda och fördjupa nätverken kring framtidens mest hållbara och bekväma transporter, både av människor och gods.

Train & Rail äger rum den 25-27 april 2023 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

 

Train and Rail 2023