Feststämning när nya depån för Krösatåg invigdes i Nässjö

Feststämning när nya depån för Krösatåg invigdes i Nässjö

Den 8 mars invigdes den nya tågdepån i Nässjö. Med vid invigningen fanns bland andra Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen, Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik, Thomas Svärd, byggprojektchef hos Regionfastigheter och Malena Tovesson som är kommundirektör i Nässjö kommun. Euromaint representerades av vår VD Gorka Tamayo. Denna satsning markerar en milstolpe för tågtrafiken i Jönköpings län och kommer att gynna både resenärer och personal.

En modern anläggning för tågunderhåll

Den nya tågdepån är en del av en större satsning, inklusive bangård, som täcker en yta på cirka 35 000 kvadratmeter. Här kan Krösatågen få den service och underhåll de behöver för att fortsätta trafikera regionen. Depån har elektrifierade spår ända in i tvätthallen, ett rörligt golv för arbeten på taket på fordonen, samt en ny hissautomat av paternostertyp för höglagret. Byggnaden, som omfattar 7 500 kvadratmeter, är ett imponerande tillskott till Nässjös järnvägsinfrastruktur.

Satsningen omfattar totalt 1,7 miljarder kronor, varav den nya depåbyggnaden står för ungefär 535 miljoner kronor. Vi på Euromaint är otroligt glada över att kunna flytta in i den moderna depån och på så sätt få förutsättningarna för att erbjuda både bättre tjänster till vår kund Krösatågen och en förbättrad arbetsmiljö. Genom att erbjuda moderna och hållbara lösningar bidrar vi till en pålitlig och robust tågtrafik i hela regionen.

Nässjö befäster med den här satsningen sin position som ett viktigt centrum i järnvägsbranschen. Här möts trafik, utbildningar, service och kunskap. Invigningen av den nya tågdepån är ett steg mot en ännu starkare tågtrafik i regionen. För Euromaint och CAF är det en ära att vara en del av denna utveckling.

I slutet av 2024 börjar också leveransen av de nya tågen av typen CAF Civity, något som innebär ytterligare ett lyft för trafiken inom Krösatåg. Förutom elektriska fordon så kommer det också att levereras bimodala fordon, som kan variera mellan elektrisk drift och biodiesel på de järnvägssträckor som ännu inte är elektrifierade i regionen. När driften går över till biodiesel skapas en väldigt positiv effekt för miljö och klimat.

Miljö och klimat har också varit i fokus när den nya depån utformats. Solpanelerna på taket minskar klimatavtrycket när det gäller elförbrukningen. Modern hantering av spillvattnet från tvättanläggningen minskar vattenförbrukningen och regnvatten samlas upp i en tank för att kunna användas vid tvätt av fordonen. Den nya depån kommer verkligen att vara en viktig pusselbit i framtidens hållbara transportsystem.

 

CAF en av tre förkvalificerade leverantörer till Köpenhamns tunnelbana

Köpenhamns tunnelbana ska få nya tåg. Nu har DSB utsett tre potentiella leverantörer av nya tåg till deras S-bane i förkvalificeringen till upphandlingen. De tre leverantörer som nu får chansen att presentera sina erbjudanden i detalj är Alstom, CAF och ett konsortium som består av Siemens och Stadler.

Kontraktet omfattar minst 226 nya tåg och är värt ca 3,5 miljarder Euro. Kontraktet inkluderar underhåll för de kommande 30 åren samt en option på ytterligare 100 tåg. DSB förväntar sig att kunna besluta om tilldelning under första halvan av 2025 och att de nya tågen kommer att börja gå i trafik 2030.

Så påverkas Euromaint av Sekos varsel

Så påverkas Euromaint av Sekos varsel

Fackförbundet Seko lämnade i förra veckan förhandlingarna om nytt kollektivavtal. Den 2 maj lämnade de ett varsel om konflikt som i ett första skede träder i kraft den 11 maj.

Almega Tågföretagens delegation har hela tiden velat fortsätta förhandla för att komma fram till en gemensam lösning.

Varslet innebär övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad som träder i kraft från klockan 15.00 den 11 maj. Varslet omfattar samtliga Seko-anslutna inom Spårtrafikavtalet som Euromaint är del av.

Från 11 maj 15.00 tas också Seko-ansluten verkstadspersonal på Euromaints verkstad i Olskroken ut i strejk. I Olskroken sker underhåll på SJ:s personvagnar och X2.

Skulle konflikten fortsätta kommer Seko-ansluten verkstadspersonal i Hagalund och Malmö att tas ut i strejk med start 18 maj 15.00. I Hagalund utförs underhåll på SJ:s personvagnar och X2. I Malmö utförs underhåll på SJ:s personvagnar och X2, på Green Cargos gods- och postvagnar, samt på lok.

Vi vet ännu inte exakt hur en eventuellt utbruten konflikt kommer att slå, men vi gör vad vi kan för att minska effekten av varslet.

Under onsdag 3 maj utsågs medlare via den statliga myndigheten Medlingsinstitutet. Vår förhoppning är att parterna med medlarnas hjälp når ett avtal med villkor som fungerar för både arbetsgivare och arbetstagare. Hur det kan se ut vill vi inte spekulera i. Nu får medlarna tillsammans med parterna göra sitt jobb.

Norrtåg testar unikt koppelskydd utvecklat på Euromaint

Norrtåg testar unikt koppelskydd utvecklat på Euromaint

Tågtrafiken i norra Sverige har länge haft problem med vilt på spåren, framför allt vintertid. Vid kollisioner orsakar detta skador på tågen. Viltolyckor i tågtrafiken är betydligt vanligare i norr än i andra delar av Sverige. Det beror framför allt på att tågen kör långa sträckor genom glesbebyggda områden och stora skogspartier, där djuren gärna vistas på och omkring spåren eftersom det är mindre snö där och därför enklare att ta sig fram.

När en viltolycka inträffar innebär det oftast kostsamma reparationer av tågen. I kopplet på tåget, anordningen som sitter längst fram och används för att koppla ihop fordon, sitter nämligen avancerad teknik i form av mekaniska kopplingar, el och tryckluftsmatade komponenter. För att skydda dessa delar sitter det på varje koppel ett koppelskydd. I dagsläget är skyddet gjort av tunn plåt och klarar oftast inte att stå emot exempelvis en kollision med en älg. Koppelskyddet är dessutom gjort i ett stycke, så om det blir en skada på en del måste hela skyddet bytas ut.

Dessa utmaningar blev starten till arbetet med att utveckla ett nytt koppelskydd som ska klara viltolyckor bättre. Norrtåg har som en följd av detta arbete investerat i fyra prototyper. En har redan installerats på ett fordons koppel, och ytterligare tre prototyper är under tillverkning och kommer att levereras i dagarna. Bakom den unika idén och utformningen står Linus Andersson på Euromaint.

– Det är en unik lösning. Mig veterligen finns det inte något lika kraftigt någon annanstans i Sverige. Det bygger egentligen på en ganska enkel konstruktion. Den är modulärt byggd med aluminiumblock som är hopskruvade. Om en del av den blir deformerad kan man på så vis skruva av och ersätta bara den delen. Den kommer också bli billig att serieproducera och kommer troligen att vara överlägsen andra lösningar som går att få tag på via koppeltillverkarna, för ett oftast mycket högre pris, säger Linus Åkerlind, teknisk chef på Norrtåg.

Läs hela nyheten hos Norrtåg

Vi välkomnar deltagarna från Swedtrains Internship-program!

Vi välkomnar deltagarna från Swedtrains Internship-program!

I år mottog Swedrain rekordmånga ansökningar från studenter runt om i Sverige som vill bidra till att utveckla järnvägen, vårt mest hållbara och effektiva transportslag! Den här veckan är det vi på Euromaint som har äran att ta emot deltagarna från Swedtrains Internship-program.

De sex studenterna som i år blev utvalda för Swedtrains internship-program är Axel Nilsson (KTH), Matilda Rönkkö (Lunds tekniska universitet), Olle Blomqvist (KTH), Karin Lagrelius (KTH), Josefin Odelstam (Luleå tekniska universitet) och Fredrika Brink (Uppsala universitet).

Sju veckor totalt – denna veckan hos oss på Euromaint

Under sju veckor testar de på konsultrollen, medverkar i workshops, felsöker i underhållsdepå, gör analyser, sammanställer rapportunderlag och bidrar med förslag till effektivisering. Under sommaren kommer de även få titta på hur vi kan öka Järnvägens attraktionskraft för resenärer.

Det blir en sommar med både det ena och det andra. Studenterna i programmet besöker ett företag per vecka. Att få olika perspektiv och delar av branschen tror vi gör att man får en bättre helhetsbild av järnvägen. Och helheten av Swedtrains internship-program brukar vara uppskattat, att få en röd tråd genom hela programmet. Av feedback från tidigare års deltagare har workshops där studenterna fått uppgifter att på egen hand analysera och utvärdera lyfts som en av höjdpunkterna.

Från idag och veckan ut tar Euromaint hand om deltagarna från programmet. Vi hoppas att de kommer att känna sig välkomna och uppskattade och uppleva att de erbjuds en ordentlig inblick i vår verksamhet.

Planen för tiden hos oss

Under kommande fem dagar kommer de att få följa underhållsarbetet och se skillnaden mellan hur olika depåer jobbar i verkstäderna. Vi delar därför in veckan i två delar. Idag startar de i Göteborg hos vårt team med Linus som underhållschef. Den senare delen av veckan åker de ner och besöker vårt team i verkstadsdepån i Lund. Här möts de av vår underhållschef Dennis Westin och engageras i vårt arbete med underhållet av Lunds spårvagnar.

Vår hantering av information och hur vi kommunicerar är något som studenterna gärna får utmana för att hitta förbättringspotential. När vi själva jobbar med området så är det lätt att fastna i gamla hjulspår, att få någon med en annan infallsvinkel att se på flödet skulle kunna ge oss ett bra underlag att jobba vidare med, säger Linus Stenberg som är vår produktionschef i Göteborg.

Vi hoppas på en väldigt inspirerande tid för alla involverade och ser fram emot att få ta del av resultatet från praktikanternas uppgifter.

Varmt välkomna Axel NilssonMatilda RönkköOlle BlomqvistKarin LagreliusJosefin Odelstam och Fredrika Brink!