Järnvägsdagen 29 november 2022

Järnvägsdagen 29 november 2022

Save the date – Järnvägsdagen 29 november 2022

Järnvägen behöver få en större roll i Sverige. Som det transportsätt som genom ökade godsvolymer och fler resenärer kan ge störst effekt på transportsektorns bidrag till att minska CO2-utsläppen borde det vara självklart. Men hur ska vi nå dit?

Under Järnvägsdagen 2022 kommer vi att prata om framtiden ur fler perspektiv. Vad tror de unga egentligen om järnvägen? När kommer mobility as a service fungera på riktigt? Vad betyder tekniken för underhållet och framtidens järnvägssystem? Hur får vi ett helt intermodalt godstransportsystem? Hur når vi klimatmålen 2030? Och inte minst, vad säger politiken?

Boka in 29 november i kalender!

Vi släpper biljetterna till Järnvägsdagen efter sommaren.
I år på Sergel hub, Sveavägen 10A, Stockholm

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn

EuroMaint har vunnit nytt kontrakt

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn till ett värde på nära 200 miljoner kronor. Det nya avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning på två år.

Det är glädjande nyheter med det visade förtroendet. Det här är också en del av frukten vi skördar i vårt gedigna utvecklingsarbete som just nu pågår på Euromaint. Det visar att det vi gör är rätt, säger Magnus Klaar Sälj- och Marknadschef på Euromaint.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för Euromaint med målet att komma ännu närmare moderbolaget CAF. En förändringsresa som bara är påbörjad och involverar bolagets alla delar.

Just nu sker arbetet internt men självklart hoppas och tror vi att våra kunder och leverantörer ska se positiva effekter av det här också.

Jonas Gunnarsson invald i Tågföretagens styrelse under gårdagens årsmöte

Jonas Gunnarsson invald i Tågföretagens styrelse under gårdagens årsmöte

Igår, torsdagen den 12 maj genomfördes Tågföretagens årsmöte i centrala Stockholm. Ett 40-tal medlemmar var på plats när det vara dags för årsmöte för Tågföretagen.

Förutom själva årsstämman hade man också ett kort konferensprogram med både tillbakablickar från året men också vad som händer den närmaste tiden. Efter årsmötet fick deltagarna en uppdatering från fokusgrupperna inom trafiksäkerhet och beredskap samt en första titt på Tågföretagens reformagenda som kommer lanseras i juni.

Styrelsen fick förnyat förtroende med Ted Söderholm, Green Cargo, fortsatt som ordförande och Henrik Dahlin, vd MTR Nordic, går in som vice ordförande. Styrelsen har numera 11 ledamöter och vid styrelsemötet valdes fyra nya ledamöter in.

Jonas Gunnarsson, Operations direktör fordonsunderhåll hos oss på Euromaint är en av de nya som valdes in som ledamot i Tågföretagens styrelse på gårdagens årsstämma.

Euromaint deltog på informationsmöte om Train & Rail

Euromaint deltog på informationsmöte om Train & Rail

Vi längtar redan till april 2023!

Majbrasans eld har precis falnat och vi går in i ljusare tider med maj månad och sommaren för dörren. Men vi ser redan fram emot våren och just specifikt april månad 2023.

Idag deltog Euromaint på informationsmöte om Train & Rail – Vår nya mötesplats för järnvägsbranschen i Norden. Stockholmsmässan presenterade mötesplatsens koncept och konferensplaner om den helt ny internationella arenan för branschen att mötas på.

Det är Branschorganisationen Swedtrain och Stockholmsmässan som har inlett ett samarbete och kommer tillsammans att arrangera den nya mötesplatsen tillsammans med bland annat Tågföretagen, Swerig med flera. En mötesplats där såväl internationella som svenska utställare och besökare kommer att kunna ta del av nyheter inom infrastruktur för rälsbunden trafik, logistik, transporter, teknik, digitalisering, hållbarhet och kompetensfrågor.

Branschen har efterfrågat en stark mötesplats för järnvägen där framtidens viktigaste transportfrågor för att möta klimatkrisen kan diskuteras och lösas med hjälp av teknik. Vi är nu glada över att ha ingått ett samarbete med Stockholmsmässan för att gemensamt utveckla framtidens mötesplats.”, säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare på Swedtrain i ett uttalande på deras webbsida.

Det är hög tid att samlas för att bredda och fördjupa nätverken kring framtidens mest hållbara och bekväma transporter, både av människor och gods.

Train & Rail äger rum den 25-27 april 2023 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

 

Train and Rail 2023
Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

En dimension i Euromaints utvecklingsarbete för framtida underhåll är det nära samarbetet med moderbolaget CAF. Det digitala verktyget LeadMind är redan implementerat på flera av vagnarna i projekt Euromaint underhåller runt om i Sverige och Norge. Även på spårvagnarna i Lund som Euromaint underhåller åt Skånetrafiken.

Målet för som serviceföretag är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Att tågen rullar och tågtransporterna av resenärer fungerar smidigt har en avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

För att allt ska rulla på som planerat krävs det regelbundet underhåll. Euromaint ansvarar för underhållet av spårvagnsfordonen i Lund åt Skånetrafiken sedan 2020 i en helt ny, fullt ut digitaliserad depå. Med hjälp av LeadMind genomförs tillståndsbaserat underhåll – ett effektivt och hållbart arbetssätt.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

Den CAF-utvecklade digitala plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden.

 

 

 

Fotograf: Benny Pedersen

Fotograf: Benny Pedersen

 

Det är både ett mer hållbart och effektivt arbetssätt. LeadMind är en av delarna som ingår i vårt nya arbetssätt, säger Dennis Westin Projectchef på Euromaint i Lund.

EuroMaint har ett fast fotfäste på den nordiska järnvägsmarknaden sedan många år, med en betydande marknadsandel inom tågflottans underhållssektor, en verksamhet som företaget kombinerar med leverans av järnvägskomponenter till operatörer i landet. Euromaints verksamhet och team i Lund blev utvalda av CAF att ingå i projektet Digital Depot, där LeadMind ingick. I korta drag innebar det att på två år implementera 200 digitala verktyg. 40 stycken digitala verktyg i depån. Idag har även flera andra vagnar i Euromaints underhållsprojekt runt om i Sverige och i Norge.

Implementeringen har skapat ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten. Ambitionen är att fortsätta satsningen och bli en ledande leverantör av underhållstjänster inom spårvagnssegmentet.

Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse.

 

Kort fakta om Lunds spårvagnar

  • Skånetrafiken har sju spårvagnar, var och en med en längd på cirka 33 meter.
  • De rymmer cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
  • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar
  • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi
  • •Spårvägen i Lund vann Trafikverkets arkitekturpris 2021