Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn

EuroMaint har vunnit nytt kontrakt

Västtrafik har tilldelat EuroMaint kontrakt för Boggi- och hjulöversyn till ett värde på nära 200 miljoner kronor. Det nya avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning på två år.

Det är glädjande nyheter med det visade förtroendet. Det här är också en del av frukten vi skördar i vårt gedigna utvecklingsarbete som just nu pågår på Euromaint. Det visar att det vi gör är rätt, säger Magnus Klaar Sälj- och Marknadschef på Euromaint.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för Euromaint med målet att komma ännu närmare moderbolaget CAF. En förändringsresa som bara är påbörjad och involverar bolagets alla delar.

Just nu sker arbetet internt men självklart hoppas och tror vi att våra kunder och leverantörer ska se positiva effekter av det här också.

Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

En dimension i Euromaints utvecklingsarbete för framtida underhåll är det nära samarbetet med moderbolaget CAF. Det digitala verktyget LeadMind är redan implementerat på flera av vagnarna i projekt Euromaint underhåller runt om i Sverige och Norge. Även på spårvagnarna i Lund som Euromaint underhåller åt Skånetrafiken.

Målet för som serviceföretag är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Att tågen rullar och tågtransporterna av resenärer fungerar smidigt har en avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

För att allt ska rulla på som planerat krävs det regelbundet underhåll. Euromaint ansvarar för underhållet av spårvagnsfordonen i Lund åt Skånetrafiken sedan 2020 i en helt ny, fullt ut digitaliserad depå. Med hjälp av LeadMind genomförs tillståndsbaserat underhåll – ett effektivt och hållbart arbetssätt.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

Den CAF-utvecklade digitala plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden.

 

 

 

Fotograf: Benny Pedersen

Fotograf: Benny Pedersen

 

Det är både ett mer hållbart och effektivt arbetssätt. LeadMind är en av delarna som ingår i vårt nya arbetssätt, säger Dennis Westin Projectchef på Euromaint i Lund.

EuroMaint har ett fast fotfäste på den nordiska järnvägsmarknaden sedan många år, med en betydande marknadsandel inom tågflottans underhållssektor, en verksamhet som företaget kombinerar med leverans av järnvägskomponenter till operatörer i landet. Euromaints verksamhet och team i Lund blev utvalda av CAF att ingå i projektet Digital Depot, där LeadMind ingick. I korta drag innebar det att på två år implementera 200 digitala verktyg. 40 stycken digitala verktyg i depån. Idag har även flera andra vagnar i Euromaints underhållsprojekt runt om i Sverige och i Norge.

Implementeringen har skapat ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten. Ambitionen är att fortsätta satsningen och bli en ledande leverantör av underhållstjänster inom spårvagnssegmentet.

Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse.

 

Kort fakta om Lunds spårvagnar

  • Skånetrafiken har sju spårvagnar, var och en med en längd på cirka 33 meter.
  • De rymmer cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
  • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar
  • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi
  • •Spårvägen i Lund vann Trafikverkets arkitekturpris 2021

 

Vi kan spårvagnar – ett av våra ben inom fordonsunderhåll

Vi kan spårvagnar – ett av våra ben inom fordonsunderhåll

Sedan slutet av december 2020, då spårvägen invigdes i Lund, underhåller Euromaint spårvagnarna åt Skånetrafiken – ett bevis på att vi stärker och breddar vår verksamhet på en ständigt växande marknad. Idag underhåller Euromaint järnvägsfordon inom alla områden.

Sverige är ett otroligt vackert land. Framförallt från ett tåg som i maklig takt rullar genom vårt avlånga land. Att tågen rullar och tågtransporterna av såväl människor som gods fungerar smidigt har en avgörande betydelse i ett modernt samhälle. Målet för oss som serviceföretag är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Det gäller därför att se till att vårt tågunderhåll genomförs både snabbt, säkert, effektivt och smidigt. En dimension i vårt utvecklingsarbete för framtida underhåll är det nära samarbetet med vårt moderbolag CAF.

Euromaint underhåller järnvägsfordon inom alla områden; spårvagnar, persontåg, godståg och arbetsmaskiner. Från Norrtåg i Luleå och tågen längs Bergensbanan i Norge, till Krösatåg som trafikerar våra södra län och ända ner till spårvagnarna i Lund.

Vi kan tillsammans med vårt moderbolag CAF kombinera lång, gedigen erfarenhet av underhåll av järnvägsfordon som utsätts för nordiskt klimat, med den främsta moderna tekniken, där digitala lösningar skapar möjlighet för tillståndsbaserat underhåll.

Den CAF-utvecklade plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden. LeadMind är redan implementerat på flera av vagnarna i projekt Euromaint underhåller runt om i Sverige och Norge. Även på spårvagnarna i Lund som Euromaint underhåller åt Skånetrafiken sedan 2020.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

 

 

 

LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt runtom i världen.

 

Lunds spårväg är det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige och det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911. Syftet med spårvägen i Lund är bland annat att försörja det nya området Brunnshög i nordöstra Lund, som planeras få 40 000 boende och arbetande.

Det är en spännande bransch som har stora utvecklingsmöjligheter i framtiden då vi behöver gå mot miljövänligare alternativ för korta till medellånga transporter av människor och frakt. Det är även spännande med affärsområdet Spårvagnar inom Euromaint och det samarbete som vi inlett med vårt moderbolag CAF, säger Dennis Westin, projektchef på Euromaint och ansvarig för verksamheten i Lund.

 

Learn more about LeadMind on CAF webpage

EuroMaint vann kontrakt för revision av omformare åt Trafikverket

EuroMaint vann kontrakt för revision av omformare åt Trafikverket

Euromaint har vunnit kontrakt för revision av omformare åt Trafikverket. Uppdraget gäller revision och ombyggnad av en Q48/Q49 HOG omformare samt revision av tre Q50-omformare.

Det är ett mycket positivt och glädjande besked. Som en av Sveriges absolut vassaste aktörer när det kommer till revisioner av omformare och med vår långa och breda erfarenhet känner vi oss trygga i att kunna tillgodose kundens behov. Euromaint har ett kompentent och härligt team som kommer att leverera våra tjänster med hög kvalitet, säger Gorka Tamayo VD för Euromaint AB.

Omformaren Q48/Q49 HOG matar kontaktledningen med 16 2/3 Hz och 16,5 kV. Omformaren genererar 16,5 kV direkt ut på kontaktledningen, utan att spänningen behöver transformeras om, vilket höjer verkningsgraden på omformaren. Q50-omformare är tyska omformare som Trafikverket upphandlat, och som i samband med revisonen anpassas till svenska förhållanden.

Uppdraget kommer att utföras på Euromaint verkstad i Åmål.

 

Euromaint vann kontrakt för översyn av Generator vid Ätrafors kraftverk

Euromaint har även vunnit kontrakt för revision av en vattenkraftgenerator för Uniper. I uppdraget ingår bland annat byte av statorns plåtpaket och lindning samt omisolering av rotorspolarna. Uppdraget kommer att utföras i Euromaints verkstad i Åmål.

Mobilt serviceteam för bärgning och röjning – Snabbt på plats minskar förseningar

Mobilt serviceteam för bärgning och röjning – Snabbt på plats minskar förseningar

Underhållsinsatser som håller trafiken igång

Röjning och bärgning utförs så fort som möjligt om en olycka har skett så att trafiken kommer igång igen. Ju snabbare åtgärd desto mindre blir också förseningarna för den övriga trafiken. Ett effektivt och säkert röjnings- och bärgningsarbete innebär att tågen snabbare kan börja rulla på spåren igen.

Oavsett när du behöver hjälp finns Euromaint där för dig. Med oss på Euromaint får du bärgning utförd av proffs med många års erfarenhet i bagaget. Vi har en öppet dygnet runt vilket gör att du kan få hjälp när som helst, vilken dag som helst på året.

Vi är en viktig del av infrastrukturen i Norden

Sedan första januari i år förnyades Euromaints uppdrag för Trafikverket och utökades med att ansvara för ett ännu större område för Röjning och bärgning. Euromaint bibehåller kontrakten för Nord och Mitt men vann även område Öst. Idag tar vi hand om ett område som sträcker sig från Småland snett upp över Sverige till Dalarna och hela vägen upp till Riksgränsen.

 

 

– Vi har investerat i nya bärgningsbilar och bärgningsutrustning för att säkerställa våra leveranser och kvalitetssäkra en effektiv hantering, säger Han-Åke Elfwing, senior underhållsexpert, Specialprojekt på EuroMaint.

I mer än 30 år har Euromaint erbjudit mobila serviceteam för akuta bärgningsbehov och  reparationer av fordon i trafik. Det finns gedigen erfarenhet och mångårig kompetens inom bolaget. Våra servicebilar kan snabbt vara på plats för att bärga urspårade järnvägsfordon och vid behov transportera det till närmaste verkstad. Godstrafik i kallt klimat drabbas ofta av hjulskador. Det är också något vi snabbt kan lösa på smidigt sätt.

Du kan läsa mer om vårt mobila Serviceteam och våra tjänster här på vår webbsida.

För mer information och förfrågningar av våra tjänster hör av dig till vårt säljteam eller skicka ett e-post till oss. Hör av dig till oss! Mer om våra tjänster