1. Hem
  2.  » 
  3. EuroMaint Rail
  4.  » EuroMaint anpassar verksamheten för att möta ökade kundkrav
  1. Hem
  2.  » 
  3. EuroMaint Rail
  4.  » EuroMaint anpassar verksamheten för att möta ökade kundkrav

Arkiv

EuroMaint anpassar verksamheten för att möta ökade kundkrav

27 sep, 2016

Ökade kundkrav på korta ledtider och sjunkande volym för den lettiska verksamheten leder till förändrade förutsättningar för Euromaint. Därför har bolaget beslutat att lägga ner verkstaden i Jelgava, Lettland, och flytta verksamheten till Sverige.

Euromaint måste alltid möta de krav som kunderna och omvärlden ställer på bolaget. Trenden visar att bolagets kunder har mindre omsättningslager av utbytesartiklar vilket i sin tur ställer höga krav på korta ledtider.

Samtidigt har Euromaints verksamhet i Lettland haft en sjunkande volym och negativ utveckling de senaste åren. På grund av detta har Euromaint beslutat att lägga ner verkstaden i Jelgava och flytta upparbetningen av artiklar till bolagets komponentverkstad i Örebro.

– Det är givetvis ingen önskvärd situation att lägga ner delar av en verksamhet men vi ser att det är mer lönsamt för Euromaint att ta hem produktionen till Sverige trots de investeringar som behöver göras vid ett sådant beslut, säger Ove Bergkvist, vd Euromaint Rail.

Den artikel- och komponentupparbetning som utförts vid verkstaden i Jelgava kommer flyttas till bolagets komponentverkstad i Örebro. Viss anpassning och investeringar kommer att göras i de befintliga lokalerna och mellan 10-15 nya medarbetare kommer att nyrekryteras.

– Genom att förlägga artikel- och komponentupparbetningen vid vår verkstad i Örebro kan vi möta våra kunders krav på korta ledtider på ett bättre sätt. Vi är även medvetna om att varje arbetstillfälle är viktigt och därför känns det positivt att vi, trots nerläggning av en verkstad, kan erbjuda nya arbetstillfällen på en annan ort, säger Ove Bergkvist.

I slutet av mars förväntas verkstaden i Jelgava vara nerlagd och överflyttad till Örebro.

För mer information:
Euromaint: Anders Repfennig, affärsenhetschef Örebro, Euromaint Rail
Tel: +46 73 719 2431
E-mail:

Arkiv