1. Hem
  2.  » 
  3. EuroMaint Rail
  4.  » EuroMaint får fortsatt förtroende att underhålla Sveriges punktligaste tåg
  1. Hem
  2.  » 
  3. EuroMaint Rail
  4.  » EuroMaint får fortsatt förtroende att underhålla Sveriges punktligaste tåg

Arkiv

EuroMaint får fortsatt förtroende att underhålla Sveriges punktligaste tåg

18 maj, 2016

Det blir Euromaint som ska underhålla Sveriges punktligaste tåg Arlanda Express, snabbtågen som trafikerar sträckan mellan Stockholm Central och Arlanda flygplats.

A-Train har gett Euromaint fortsatt förtroendet att underhålla Sveriges punktligaste snabbtåg Arlanda Express, ett uppdrag som Euromaint haft sedan tio år. Under 2014 reste 3,6 miljoner resenärer med Arlanda Express och för resenärerna är punktligheten av största vikt.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att utveckla både underhållet och underhållsmetodiken ytterligare. Det är viktigt att resenärerna kommer fram till sina flyg i tid och vi ska fortsätta leverera säkra och tillgängliga tåg. Vi har haft en hög tillgänglighet på fordonen, 99,9 procent under 2015, och vi ska jobba för att uppnå 100 procent, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Avtalet innebär ett helhetsåtagande och omfattar både avhjälpande och förebyggande underhåll, komponentunderhåll och materialhantering. Inom ramen för det nya avtalet kommer Euromaint att installera RVM, ett system för realtidsövervakning, i fordonen. Systemet möjliggör övervakning av fordonen under dess trafikuppdrag och redan innan tåget har kommit till verkstaden får underhållsleverantören värdefull information om både fordonet och dess delsystem. Övervakningen är ett komplement till det traditionellt förebyggande och avhjälpande underhållet och leder till snabbare, mer effektivt och optimerat underhåll.

– Vi är Sveriges punktligaste tågoperatör och har av Stockholmarna flera år i rad utsetts till transportören med den bästa kundservicen. Utan tåg i världsklass vore detta omöjligt. Därför är det efter en omsorgsfullt genomförd upphandling och noggrann utvärdering tillfredsställande att skriva kontrakt med en beprövad och pålitlig partner inom fordonsunderhåll. Vi ser fram emot ytterligare flera år av gott samarbete och underhållsleveranser med hög kvalitet, säger Per Thorstenson, VD på A-Train.

Det nya avtalet träder i kraft i början på nästa år och sträcker sig åtta år framöver. Underhållet sker vid verkstaden i Blackvreten utanför Arlanda, Stockholm.

För mer information:
Euromaint: Ove Bergkvist, VD Euromaint
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

A-Train: Per Thorstenson, VD A-Train
Tel: +46 73 688 90 20
E-mail:

Om Euromaint Rail
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner.

Om Arlanda Express
Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och en gång i kvarten under övrig tid. Resan tar maximalt 20 minuter. Arlanda Express har av Naturskyddsföreningen utsetts till Bra Miljöval. Trafiken startade 1999 och 2014 reste 3,6 miljoner passagerare med Arlanda Express.

Arkiv