1. Hem
  2.  » 
  3. EuroMaint Rail
  4.  » EuroMaint Rail och SJ tecknar avtal om komponentupparbetning avseende boggier
  1. Hem
  2.  » 
  3. EuroMaint Rail
  4.  » EuroMaint Rail och SJ tecknar avtal om komponentupparbetning avseende boggier

Arkiv

EuroMaint Rail och SJ tecknar avtal om komponentupparbetning avseende boggier

15 okt, 2015

SJ utökar underhållsuppdraget och tecknar ramavtal med Euromaint om upparbetning av boggier för SJ:s personvagnar och X2000. Avtalet gäller från den 1 mars 2016.

Euromaint fick innan sommaren fortsatt förtroende av SJ att ansvara för underhållet av deras fordon X2000 och personvagnar. Nu tilldelar SJ även Euromaint komponentunderhåll och -upparbetning av boggier för fordonstyperna.

– Det givetvis mycket glädjande att SJ ger oss utökat förtroende i underhållet av X2000 och personvagnarna. Vårt mål är att bidra till att ytterligare förbättra punktligheten och tillgängligheten av SJ:s fordon. Genom att få ta ett mer omfattande ansvar för fordonen får vi en effektivare koordinering och kan bidra med att utveckla samarbetet ännu mer och således hålla hög kvalitet och leveransförmåga, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Boggiuppdraget omfattar allt från revision till avhjälpande underhåll och utförs vid Euromaints komponentverkstad i Örebro.

Euromaints upparbetning av boggier i Örebro är störst i Sverige och för drygt ett år sedan effektiviserades flödet ytterligare. Bolaget byggde då om verkstaden och koncentrerade verksamheten till att ligga under samma tak. Förändringen innebär kortade genomloppstider, ökad kvalitet och effektivare verksamhet, något som gagnar både SJ och bolagets övriga kunder.

– Euromaint har lång erfarenhet och hög kompetens och möter våra högt ställda krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och punktlighet. Vi ser flera fördelar med att fortsätta vårt nära samarbete med Euromaint, säger Björn Holmberg, Inköpsdirektör SJ AB.

Avtalen träder i kraft i den 1 mars 2016 och löper i tre år med möjlighet till förlängning.

För mer information:
EuroMaint
Namn: Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Arkiv