FÖRETAGET

Bolagsledning

David Schelin

David Schelin

CEO

Pia Ortman

Pia Ortman

HR-chef

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson

Head of Fleet Maintenance

Olav Hansen

Olav Hansen

tf. CFO

Maria Poppen Wiklander

Maria Poppen Wiklander

CTO

Kristian Viberg

Kristian Viberg

CEO EMCM

Johan Brolin Bark

Johan Brolin Bark

CFO (föräldrarledig)

Magnus Klaar

Magnus Klaar

CMO

Stefan Christensson

Stefan Christensson

CEO EuroMaint Rail Norge