Historia

Euromaint bildades 2001. Bolaget har sitt ursprung i Statens Järnvägar och har mer än 100 års erfarenhet av kvalificerat underhåll av produktionsutrustning. Euromaint ägs av den spanska tågtillverkaren CAF.

"

2019

Euromaint byter ägare när bolaget köps upp av den spanska tågtillverkaren CAF.

"

2017

Euromaint avvecklar den lettiska verksamheten och flyttar verksamheten till komponentverkstaden i Örebro.

"

2016

Ratos säljer Euromaint till en private Equity fond SSVP, som rådges och förvaltas av Orlando Nordic.

"

2015

Euromaint fattar beslut om att sälja samtliga aktier i sitt tyska dotterbolag till Iberia Industry Capital Group Sarl. Försäljningen ger bolaget möjlighet att fokusera på sin svenska verksamhet.

"

2011

Euromaint fattar ett strategiskt beslut att fokusera verksamheten på underhåll av tåg och avyttrar dotterbolaget Euromaint Industry till Coor Service Management.

Euromaint Rail avvecklar det polska joint ventureföretaget LRS Polska.

"

2010

I början av året slutför Euromaint Rail förvärvet av Tyska RSM Group. Bolaget etablerar sig även i Västerås i och med att Euromaint Rail tar över underhållet av SJ:s X40-tåg. Euromaint Industry tar över verksamhet från Fortum Värme och etablerar sig därmed inom ett strategiskt viktigt kundsegment samt i Stockholm som ort.

"

2009

Euromaint förvärvar RSM Group, Tysklands största, oberoende underhållsföretag för spårburna fordon med verksamhet i Tyskland, Polen, Nederländerna och Belgien. Genom förvärvet blir Euromaint Rail Europas största oberoende underhållsaktör för spårtrafikbranschen.

Euromaint Industry tar över Husqvarnas underhålls- och verktygsverksamheter och förvärfar EISAB Energi- och Industriservice i Vänersborg.

"

2008

Euromaint Rail inviger sin första verkstad utanför Sveriges gränser i Jelgava, Lettland. Under året expanderar Euromaint Industry till fler orter i Sverige – Göteborg, Norrsundet/Gävle samt Huskvarna.

"

2007

Euromaint förvärvades av Ratos AB.

"

2006

Euromation bytte namn till Euromaint Industry och etablerade sig i Åmål och Gävle. Euromaint AB bildade en underhållskoncern med två dotterbolag, Euromaint Rail och Euromaint Industry.

"

2005

Euromaint förvärvade Euromation AB, ett av Sveriges ledande företag inom produktionseffektivisering för tillverkningsindustrin från Volvo AB och Volvo Lastvagnar.

"

2003

Verksamheten omstrukturerades och flera verkstäder avyttrades.

2001

Affärsverket Statens Järnvägar bolagiserades och delades upp i sex bolag. SJ Maskindivision blev Euromaint.