1. Hem
  2.  » 
  3. Företaget
  4.  » Kvalitet och trafiksäkerhet
  1. Hem
  2.  » 
  3. Företaget
  4.  » Kvalitet och trafiksäkerhet

FÖRETAGET

Kvalitet och trafiksäkerhet

Kraven på trafiksäkerhet och kvalitet är mycket höga för både person- och godstrafik. Ett tåg som färdas i en hastighet av mer än 160 km/tim med många hundra passagerare eller ett godståg lastat med till exempel kemikalier kräver högsta möjliga säkerhet.

Som leverantör av underhållstjänster och material till operatörer och fordonsägare, är vi en del av branschens trafiksäkerhets- och kvalitetsarbete. Vår djupa teknik- och systemkompetens i kombination med våra strukturerade arbetsmetoder skapar rätt förutsättningar för trafiksäkra fordon.

Revisioner, säkerhetsmöten och behörighetsutbildningar

Samtliga Euromaint Rails verkstäder är kvalitetscertifierade enligt ISO9001. Vårt trafiksäkerhets- och kvalitetsarbete kan delas upp i tre delar:

  • Revisioner – vi säkerställer att våra tjänster och produkter uppfyller Transportstyrelsens och kundens krav.
  • Säkerhetsmöten – vi går systematiskt igenom omständigheter som kan påverka trafiksäkerheten för kundens fordon.
  • Behörighetsutbildning – godkänd behörighet krävs för underhåll, felsökning och reparationer på fordon. Vid vårt interna utbildningscenter utbildas våra medarbetare så att de alltid har rätt behörighet för att utföra trafiksäkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. Alla medarbetare genomgår även regelbundet hälsokontroller.

Euromaint är certifierat enligt följande:

Namn Ladda ner
Certifikat ECM F1, F2, F3, F4 EMR AB
Ladda ner
CoC ECM F1, F2, F3, F4 EMR AB
Ladda ner
CoC ECM F3, F4 EMR AS
Ladda ner
CoC ECM F4 EMCM AB
Ladda ner
EN 15085-2
Ladda ner
Kvalitet och miljö - EuroMaint Rail
Ladda ner
Kvalitet och miljö - Euromaint Components and Material
Ladda ner
Kvalitet och miljö - Norge
Ladda ner
Kylarbeten - EuroMaint Rail AB
Ladda ner
ISO 3834-2 Euromaint Rail AB
Ladda ner
ISO 3834-2 EuroMaint Components and Material AB
Ladda ner

Här kan du ladda ner trafiksäkerhetsinstruktioner i PDF-format.

Spårunderhåll

Namn Ladda ner
TRI
Ladda ner

Trafiksäkerhetsinstruktioner

Namn Ladda ner
Euromaint Rail järnvägsinfrastruktur
Ladda ner
Standard för vissa skyltar
Ladda ner
Euromaint Rail register för järnvägsinfrastruktur
Ladda ner