FÖRETAGET

Styrelse

Ibón Garcia Neill

Styrelseledamot, Ordf. sedan 2020

Mirari Carrera Odriozola

Styrelseledamot sedan 2020

Nicklas Falk

Styrelseledamot sedan 2018

Anna-Karin Wedberg

Arbetstagarrepresentant (SEKO)

Andoni Sarasola Altuna

Styrelseledamot sedan 2020