För leverantörer och kunder

Vi utmanar ständigt vårt sätt att arbeta genom ett enat, effektivt och ansvarsfullt inköpsarbete som skapar värde till Euromaint, vår kund och ett hållbart samhälle. På denna sida kan du läsa om hur du ska göra för att skicka fakturor till oss.

Vi tar emot e-fakturor men vi erbjuder fortfarande olika lösningar för att skicka fakturor till oss

Vi vill gärna ta emot fakturor i följande prioritetsordning

 1. E-faktura
 2. PDF-faktura via epost
 3. Via post

 Se nedan information gällande specifik hantering för våra olika bolag samt kontaktvägar vid eventuella frågor.

Euromaint Rail AB

Orgnr: 556032-2918
Bank: Nordea
Swiftkod: NDEASESS
Bankgiro: 294-5145
IBAN
SEK:  SE75 9500 0099 6018 2125 4560 
EUR: SE74 9500 0099 6018 2125 4578 
NOK: SE52 9500 0099 6018 2125 4586 

E-faktura

Informationskrav för att skicka e-faktura

 • Organisationsnummer: 556032-2918
 • Peppol ID: 0007: 5560322918
 • Leverantör (VAN operator): Crediflow

Kontaktväg:

Faktura via epost

E-post för pdf-fakturor:

Referenskrav – ett av följande alternativ: inköpsordernummer, costcenter  eller kontaktperson

Faktureringsadress

Euromaint Rail AB, Box 1555, 171 29 Solna

Referenskrav: inköpsordernr/cost center/kontaktperson

 

Euromaint Components and Materials AB

Orgnr: 559163-0883
Bank: Nordea
Swiftkod: NDEASESS
Bankgiro: 444-1598
IBAN
SEK: SE23 9500 0099 6026 2124 9610
EUR: SE61 9500 0099 6034 2124 9636
NOK: SE58 9500 0099 6018 2124 9628

E-faktura

Informationskrav för att skicka e-faktura

 • Organisationsnummer: 559163-0883
 • Peppol ID: 0007: 5591630883
 • Leverantör (VAN operator): Crediflow

Kontaktväg:

Faktureringsadress

Euromaint Components and Materials AB, Box 6067, 171 06 Solna

Referenskrav: inköpsordernr/cost center/kontaktperson

Euromaint AS (Norge)

Orgnr: 820438752
Bank – country: Nordea – NO
Account: 6075.05.69997
IBAN: NO7260750569997
BIC: NDEANOKK

E-faktura

Informationskrav för att skicka e-faktura

 • Organisationsnummer: 820438752
 • Peppol ID: 0192: 820438752
 • Leverantör (VAN operator): Crediflow

Kontaktväg:

Faktureringsadress

Euromaint Rail AS,  co/ EuroMaint Rail AB, Box 1555, 171 29 Solna

Referenskrav: inköpsordernr/cost center/kontaktperson

Har du frågor angående vår e-fakturering?

Har du som leverantör frågor angående en faktura?

Mejla till

Har du som kund frågor angående en faktura?

Mejla till