Arkiv

Ny struktur på Euromaint

22 dec, 2020

Under hösten har Euromaint genomfört en strukturförändring av organisationen för att effektivisera vårt arbetssätt. Med anledning av detta vill vi uppdatera dig på våra kontaktvägar.

Under hösten har Euromaint genomfört en strukturförändring av organisationen för att effektivisera vårt arbetssätt och nå våra långsiktiga mål. Förändringen medför ingen ändring av våra tjänster och erbjudande. Däremot kan det i vissa få fall betyda att du idag har en ny kontaktperson hos oss på Euromaint. Vi vill därför uppdatera dig med de personer och kontaktvägar som gäller.

Läs mer här!

Arkiv