Arkiv

Ove Bergkvist lämnar Euromaint

28 jun, 2017

Ove Bergkvist har på egen begäran valt att lämna Euromaint. Ove har som VD under sex år arbetat framgångsrikt med att utveckla Euromaint till marknadens ledande oberoende underhållsleverantör för spårbundna fordon.

Jag tackar Ove för den tid som varit och önskar honom lycka till med sina nya utmaningar.

Oves sista dag på Euromaint är 23 september 2017.

Arbetet med att tillsätta en ny VD pågår.

Kjell Carlsson
Ordförande Euromaint Rail AB

Arkiv