Uppdrag LKAB –  Världens modernaste terminallok drar tyngre lass i Kiruna

Uppdrag LKAB – Världens modernaste terminallok drar tyngre lass i Kiruna

Uppdrag LKAB

Världens modernaste terminallok drar tyngre lass i Kiruna

Varje dag åker tusentals resenärer över hela landet med tåg som ägs av Transitio. Transitio finansierar, anskaffar och förvaltar spårburna fordon som de sedan förser bland annat trafikhuvudmän med. Euromaint spelar en viktig roll i underhållskedjan genom upparbetning av fordonens automatkoppel.

T46 före ombyggnad (Fotograf: Ulf L Eriksson)
T46 efter ombyggnad (Fotograf: Christopf Domay)

När LKAB ökar lastvikten på sina malmtåg med cirka 60 procent krävs starkare lok på terminalerna.

T46-loken som används idag för terminalväxling, lastning och lossning av malm- och tillsatsprodukter, klarar inte de nya kraven. Men istället för att köpa nytt anlitades Euromaint Rail för en total ombyggnad.

T46 specialbyggdes för LKAB av Nohab 1973-74. Det särskilda med T46 är att det har en speciellt låg och smal profil för att rymmas i gruvorna. Euromaint Rail renoverade loken för 17 år sedan, men nu går de inte att renovera mera. Hela konceptet måste förändras i samband med att malmtågen utökas från 52 till 68 vagnar och lastvikten ökar från 5 200 till 8 200 ton. Då behövs terminallok med bättre prestanda.

– Vi tittade på alternativet att köpa helt nya lok, berättar Thomas Nordmark, projektledare på LKAB, men det är ett väsentligt dyrare alternativ och det finns egentligen inget lok på marknaden som klarar våra speciella krav.
Allt utom T46:ans ram och boggi plockades bort och en ny, betydligt effektivare drivlina installerades på loket. Den nya motorn är en modern dieselmotor med högtrycksinsprutning och högre prestanda. Jämfört med de gamla motorerna så minskas energiförbrukningen med upp till 25 procent och utsläppen med hela 70 procent. Därför har loket fått namnet T46 GPC där GPC står för ”Green Power Concept”.

Bättre arbetsmiljö för förarna

Arbetsmiljön har blivit väsentligt bättre. Den mitthytt som fanns i de gamla loken är utbytt mot två nya hytter i vardera änden med modernt styrsystem, betydligt bättre sikt, komfort och ergonomi för förarna.

Till ombyggnaden har Euromaint Rail endast använt väl beprövade komponenter från kända kvalitetsleverantörer. T46 ska fungera i extrema förhållanden på alla sätt – dels för lasterna den ska dra, dels för gruvmiljön och det hårda klimatet.

– I projektet har vi arbetat utifrån våra olika erfarenheter av komponenter och montagelösningar som klarar -40 C, malmdamm och dygnet runt-körning. Samarbetet har präglats av en stor öppenhet där bra lösningar har ersatts av ännu bättre lösningar som ska vara driftsäkra men också lätta att underhålla, säger Thomas Nordmark.

Trygve Engelbert, teknisk direktör på Euromaint Rail är mycket nöjd med samarbetet med LKAB:

– Vi är stolta över att få leverera våra tjänster till en mycket krävande kund och tillsammans med LKAB bygga världens modernaste terminallok. Det är väldigt spännande och roligt att få vara med och ta fram i princip ett helt nytt lok.

Kunduppdrag – Urspårat godståg satte EuroMaint på prov

Kunduppdrag – Urspårat godståg satte EuroMaint på prov

Kunduppdrag

Urspårat godståg satte EuroMaint på prov

Vid oförutsägbara händelser i tågtrafiken är förmågan till snabb problemlösning viktig. Ett exempel är när ett godståg spårade ur i närheten av Ånge, sommaren 2014. ”Det är den största olycka jag varit med om”, säger Euromaints verkstadschef i Sundsvall, Per Odhner.

”Eftersom stopp i trafiken är kostsamma utförs arbetet så fort som möjligt.”

Fredrik Lundström

kontraktschef, Euromaint Rail

Olyckor ställer stora krav på problemlösning

”Den största olycka jag varit med om”. Så beskriver Per Odhner, verkstadschef i Sundsvall, urspårningen av det godståg som spårade ur i Ånge sommaren 2014. Han och hans team skötte röjningen och bärgningen efter olyckan.

I Euromaints tjänst Mobilt underhåll ingår bland annat röjning av spår och spårområden samt bärgning av fordon. Uppdraget ställer höga krav på problemlösning, speciellt om det skett en olycka. Som när ett godståg med 15 vagnar spårade ur i Ånge sommaren 2014. Per Odhner, Euromaints verkstadschef i Sundsvall, berättar:
– Jag åkte dit med den olycksplatsansvarige, OPA, som Trafikver-ket utsett. Det bekräftades snart att enda sättet att komma fram till platsen var att bryta en 450 meter lång väg över ett hygge, säger Per Odhner.
Medan Trafikverket utredde olyckan skaffade OPA tillstånd från mar-kägaren och hyrde in maskiner så att Euromaint kunde bygga vägen. Arbetet tog hela helgen. På måndagen var både vägen och utredningen klar, och på tisdagen kunde röjningen och bärgningen sätta igång. Sträckan har dubbelspår och en av de första åtgärderna var därför att röja upp så att trafiken kunde rulla på spåret bredvid.
– En del vagnar var bara trasor och låg kors och tvärs över spåret. Andra stod nerplöjda i banvallen. Det låg material överallt och dess-utom innehöll några av vagnarna farligt gods. Det är den största olycka jag varit med om, säger Per Odhner.
Med hjälp av en traktorgrävare och en grävmaskin drogs och tippades vagnarna på rätt köl. De som var i tillräckligt gott skick lyftes upp på spåret av mobilkranarna och bogserades bort av ett diesellok. Övriga hamnade på en plan som Euromaint byggt strax intill olycks-platsen och togs sedan om hand av en skrotningsfirma. Två och ett halvt dygn senare var arbetet klart.
– Vi skulle egentligen påbörja semestern på måndagen, men för att slippa byta personal sköt vi upp den en vecka. Men allt gick bra, och vi hade ett väldigt bra samarbete med Trafikverket och alla andra aktörer som var inblandade, säger Per Odhner.

Underhåll i fält

Tåg som spårar ur. Nedfallna grenar och träd. Akuta byten av hjul. Det är bara några av de incidenter som hanteras inom ramen för Euromaints tjänst Mobilt underhåll.

Tjänsten Mobilt underhåll innebär att Euromaint håller rent på och runt tågspåren, provar bromsar samt underhåller och forslar bort fordon. Underhållet av fordon handlar oftast om förebyggande åtgärder där verkstadsbesök anses vara för tidskrävande och kostsamma, eller om att avhjälpa akuta fel. Arbetet med röjning och bärgning brukar oftast handla om enklare urspårningar och om att forsla bort träd, grenar och bilar som blivit stående.
– Vanligtvis åker vi dit i en lastbil med krok och drar bort det som är i vägen, säger Fredrik Lundström, kontraktschef på Euromaint. Vid enklare urspårningar brukar Euromaints team kunna lyfta upp fordonet på banan igen så att det kan repareras på plats, eller rullas på spåret till närmaste verkstad. Men ibland krävs mer omfattande insatser, till exempel vid stora urspårningar eller skador på hjul.
– Då har vi tunga servicebilar som snabbt är på plats för att hjälpa till att bärga fordonet. Därefter kan fordonet transporteras till närmaste verkstad om det behövs, säger Fredrik Lundström.
I dagsläget har Euromaint bärgningskontrakt med alla tågoperatörer i ett område som omfattar hela ostkusten från Norrbotten ner till Hälsingland, samt Jämtland. Euromaint har även ett röjningsavtal för samma område med Trafikverket, vars ansvar det är att spåren hålls fria. Arbetet utförs av reparatörer på Euromaints verkstäder som turas om att ha jour dygnet runt.
Eftersom stopp i trafiken är kostsamma utförs arbetet så skyndsamt som möjligt. Men vid större olyckor måste Trafikverket först göra en utredning.
– Under tiden brukar vi planera och förbereda arbetet tillsammans med en olycksplatsansvarig bland annat genom att eventuellt hyra in extra maskiner som behövs, till exempel hjullastare och mobilkranar, säger Fredrik Lundström.

Fakta om uppdraget

Vad hände i korthet vid urspårningen: Femton godsvagnar med bland annat farligt gods spårade ur i Ånge kommun.
Typ av uppdrag: Röjning och bärgning
Geografi: Västernorrlands län
Kundsegment: Infrastrukturförvaltare

Utmaning: Ett stopp eller en olycka på spår kan leda till stora förseningar för alla operatörer i området. Rena spår och kringliggande områden är av största vikt för att trafiken inte ska störas.
Euromaints lösning: Medan Trafikverket utredde olyckan byggde Euromaint en väg över ett hygge för att nå olycksplatsen och forslade sedan bort fordon, gods och andra skadade delar. Euromaint byggde även en plan där vagnar som skulle skrotas ställdes upp.
Kundvärde: Driftsäkra tåg och tågtrafik utan längre stopp och förseningar

Kontaktperson EuroMaint Rail

Håkan Jahr

+49 (0) 70 724 44 24

Ladda ned broschyren

Uppdrag AAE – Kundanpassad lösning för effektivt underhåll

Uppdrag AAE – Kundanpassad lösning för effektivt underhåll

Uppdrag AEE

Kundanpassad lösning för effektivt underhåll

AAE är specialiserat inom uthyrning av godsvagnar. Det schweiziska företaget har långsiktiga kontrakt med partners över hela Europa. En av dessa är Euromaint som ansvarar för underhåll och reparationer av Stålpendeln som fraktar stål från Luleå till SSABs stålverk i Borlänge.

”Euromaint tar egna initiativ och kommer med förslag på hur vagnarna kan förbättras. Just den här proaktiviteten hade vi inte förväntat oss, men förstår vilket mervärde det ger oss.”

Roland Rubischung

Operativ Chef, AAE i Skandinavien

Samarbete får Stålpendeln att gå

Oavsett väderförhållanden och årstid måste Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge alltid fungera. Tack vare förebyggande och avhjälpande underhåll säkerställer Euromaint att allt fungerar på ett säkert och smidigt sätt.
– Euromaint överträffar ofta våra förväntningar när det gäller den support vi får från dem, säger Roland Rubischung, AAEs Operativa Chef i Skandinavien.

Stålbolaget SSAB är beroende av dagliga stålleveranser från Luleå till stålverket i Borlänge. Uteblivna leveranser betyder ingen produktion, vilket skulle vara allvarligt för SSAB. Det ligger därför ett stort ansvar på AAE, som är det schweiziska företag som hyr ut de 300 vagnarna som ingår i Stålpendeln. Vagnarna måsta alltid vara i perfekt skick och om något skulle gå sönder ska det omedelbart repareras.
Allt underhåll och reparationer görs antingen på Euromaints verkstad i Luleå eller via mobila enheter i fält.
– Vi söker alltid efter den partner som kan ge den bästa servicen till en rimlig kostnad och som har tillräcklig kapacitet. Naturligtvis måste även våra samarbetspartners uppfylla alla säkerhetskrav. Säkerheten går alltid först. Euromaint levererar på alla punkter, säger Roland Rubischung.

Stor aktör som måste lita på sina partners

AAE är en stor aktör inom uthyrning av godsvagnar i Europa. Med huvudkontor i Schweiz och en verksamhet som täcker hela Europa läggs ett stort ansvar på AAEs partners.
– Vi måste kunna lita på våra partners till 100 procent, menar Roland Rubischung. Roland Rubischung anser att Euromaints utmärkta kvalitets-arbete uppfyller deras höga krav. Kapacitetsbehovet varierar med årstiderna.
– Vintertid är det inte ovanligt att flera vagnar står utanför verkstaden. Vi önskar ibland att det kunde gå lite snabbare,men vi förstår samtidigt att det inträffar fler skador och att det kräver sin tid. De levererar det vi förväntar oss, vilket är viktigast för oss.
Slutligen vill han utrycka sin uppskattning för att Euromaint är proaktiva.
– De tar egna initiativ och kommer med förslag på hur vag-narna kan förbättras. Just den här proaktiviteten hade vi inte förväntat oss, men förstår vilket mervärde det ger oss.

Fakta om uppdrag Transitio

Utmaning: Att frakta stål från Luleå till Borlänge under klimatmässiga utmaningar med bland annat mycket snö och hård köld.
Kundvärde: Störningsfri produktion och tillgängliga fordon.
Euromaints lösning: Att tillhandahålla en kundanpassad lösning med bland annat förebyggande hjulbyten för att höja tillgängligheten på vagnarna.

Kundsegment:
Godstrafik
Typ av underhåll: Förebyggande och avhjälpande underhåll vid verkstäder, samt med hjälp av mobila serviceenheter.
Antal fordon: 300 godsvagnar
Geografi: Luleå-Borlänge

Kontaktperson EuroMaint Rail

Ulf Norberg

Ladda ned broschyren