Uppdrag SJ – Punktlighet kräver driftsäkra fordon

Uppdrag SJ – Punktlighet kräver driftsäkra fordon

VÅRA TJÄNSTER

Uppdrag SJ

Driftsäkra fordon ett måste för punktligheten

Hög tillgänglighet. Annars vite. Det är SJ:s krav på Euromaint, som sköter underhållet av fordon som trafikerar sträckan Sala-Linköping.
–Vi jobbar stenhårt med att öka punktligheten, driftsäkra fordon är en förutsättning för detta arbete. Vi valde Euromaint för att de har ett brett kunnande inom järnvägsbranschen och ett etablerat nät av underleverantörer. Dessutom har vi bra erfarenheter av Euromaint på andra håll i landet, säger SJ:s fordonsingenjör Johan Rydén.

”Vi jobbar stenhårt med att öka punktligheten, och driftsäkra fordon är en förutsättning för detta arbete.”

Johan Rydén

Fordonsingenjör, SJ

Punktlighet kräver driftsäkra fordon

Hög tillgänglighet. Annars böter. Det är SJ:s krav på Euromaint. ”Vi jobbar stenhårt med att öka punktligheten, och driftsäkra fordon är en förut-sättning för detta arbete,” säger SJ:s fordons-ingenjör Johan Rydén.

Sedan i december förra året sköter Euromaint underhållet av SJ-fordon som trafikerar sträckan Sala – Linköping. Avtalet är ett tillgänglighetsavtal, vilket innebär att Euromaint får betalt för varje kilometer som tågen rullar. Om de står stilla, eller om det uppstår skador som Euromaint inte hinner med att hantera, blir bolaget däremot ersättningskyldigt. Kraven är alltså höga, men SJ:s fordonsingenjör Johan Rydén tycker att Euromaint levererar.
– Vi är mycket nöjda hittills, tillgängligheten har varit bra, säger han.

Kundlöften som måste hållas

SJ:s löfte till kunderna är att erbjuda säkra, bekväma, prisvärda och hållbara resor, som i alla lägen når fram till slutdestinationen. Om löftet inte hålls finns det risk för att kunderna väljer en annan tågoperatör eller färdsätt nästa gång.
En av de stora utmaningarna just nu, som SJ delar med Trafikverket och övriga tågoperatörer, är att förbättra punktligheten. På hårt trafikerade sträckor kan en enda försenad avgång förskjuta tidtabellen för samtliga.
– Att öka punktligheten är något vi jobbar stenhårt med tillsammans. Trafik- och driftsäkra fordon är en mycket viktig del i detta arbete. Vi valde Euromaint för att de har ett brett kunnande inom järnvägsbranschen och ett etablerat nät av underleverantörer. Dessutom har vi goda erfarenheter av Euromaint på andra håll i landet där de underhåller både våra SJ2000-tågsätt och våra InterCitytåg, säger Johan Rydén.

En verkstad med lång erfarenhet

Underhållet på tågen som trafikerar sträckan Sala-Linköping sker på Euromaints verkstad i Linköping, och omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll, inklusive materialförsörjning, på fyra Reginatåg och sju X12-tåg.
– Vi värdesätter att verkstaden har lång erfarenhet av de här fordonstyperna och kompetens på plats större delen av dygnet. De har också en bra ledningsstruktur och arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten, säger Johan Rydén.

NPI-process

Uppdraget drog igång den 15:e december 2013, men förberedelserna började tidigare. Bland annat har Euromaint använt sin NPI-process, New Product Introduction, som steg för steg beskriver vad som måste göras innan nya fordon tas emot på en verkstad, och hur underhållet ska skötas när det väl är igång.

– Genom att ha koll på alla delar inför en kontraktsstart kan vi säkra en störningsfri produktion som håller hög kvalitet redan från dag ett, säger Ketil Torp, kontraktschef på Euromaint.
Genom att konsekvent följa NPI-processen skapas bättre förutsättningar för säker kvalitet och leverans till kund. Ju noggrannare NPI desto lättare är det att göra det underhåll som är avtalat med kunden.
– Vi gick igenom hela verkstaden för att se vad vi behövde förändra eller justera för att kunna göra jobbet på bästa sätt, både för oss och för SJ. Vi har underhållit fordonstypen tidi-gare, så det fanns en oro för att vi bara skulle köra på vanligt. Men tack vare NPI-processen blev det inte så, säger verkstadschef Marcus Bylund.

Proaktivitet i kontraktet

Kontraktsteamet består av två fordonstekniker, en planerare, verkstadschefen, och kontraktschefen. Varje månad har teamet kontraktsstyrningsmöte tillsammans med en person från Materialförsörjning. Här diskuteras hur uppdraget går, och vad som kan göras bättre och mer effektivt. En av utmaningarna är att förebygga skador, bland annat genom att ta reda på varför de uppstår och försöka undvika att de kommer tillbaka.
– Det handlar om att arbeta proaktivt, och så ska det vara i relationen med kunden också. SJ ska inte behöva tänka på underhållet, det är vi som ansvarar för det, och ska komma med förslag på förbättringar där vi ser att det behövs, säger Ketil Torp.

Fakta om uppdrag SJ

Utmaning: Säkra, bekväma, prisvärda och hållbara resor, som tar resenärerna hela vägen fram.
Kundvärde: Trafik- och driftsäkra tåg varje dag.
Euromaints lösning: Förebyggande och avhjälpande underhåll, inklusive materialförsörjning.

Kundsegment:
Persontrafik
Typ av underhåll: Förebyggande och avhjälpande underhåll
Geografi: Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping – Linköping.

Kontaktperson EuroMaint Rail

Ketil Torp

076-002 0730

Ladda ned broschyren

Uppdrag A-Train – På väg till flyget får inget gå fel

Uppdrag A-Train – På väg till flyget får inget gå fel

VÅRA TJÄNSTER

Uppdrag A-Train

Snabb och trygg resa till flyget

Från Stockholm city till Arlanda på 20 minuter. Och ny biljett om tåget blir mer än två minuter försenat. Så ser Arlanda Express löfte till kunderna ut. Sedan 2005 sköter Euromaint Rail fordonsunderhållet.
–För att vi ska kunna hålla våra kundlöften måste servicetänkandet finnas i alla led, även hos våra leverantörer, och det tycker vi att Euromaint Rail har. Vi har haft väldigt hög tillgänglighet till våra tåg och en bra relation”, säger Martin Byström, teknisk chef på A-Train, som äger och driver Arlanda Express.

”Vi har haft väldigt hög tillgänglighet och en god relation, både med de som gör det dagliga arbetet och ända upp på ledningsnivå.”
Martin Byström

Teknisk chef , A-Train

På väg till flyget får inget gå fel

Från Stockholm city till Arlanda på 20 minuter. Och ny biljett om tåget blir mer än två minuter försenat. Så ser Arlanda Express löfte till kunderna ut. Det ställer mycket höga krav på Euromaint Rail, som ansvarar för fordonsunderhållet.

Snabbhet, punktlighet och bekväma resor är avgörande konkurrensfördelar för Arlanda Express som har 55 000 avgångar mellan Stockholm city och Arlanda varje år.
–Jag åker alltid Arlanda Express. Det går fort, är rent och bekvämt och känns tryggt. Jag har aldrig varit med om att ett tåg blivit inställt eller inte kommit fram i tid. Visserligen kostar det mer än bussen och pendeltåget, men det är det värt, speciellt om man tänker på vad det kostar att missa ett flyg, säger Ulrika Morgenstern, som ofta reser med Arlanda Express.

Långt samarbete

Ända sedan starten 1999 har verksamheten ägts och drivits av A-Train AB. Första åren skedde fordonsunderhållet i egen regi, men 2005 lades uppdraget ut på Euromaint Rail.
–Vi insåg att det skulle vara svårt att sköta de stora underhållsinsatser vi hade framför oss på egen hand, och behövde en partner. Nu har vi levt tillsammans med Euromaint Rail i nio år, och det har fungerat bra. Vi har haft väldigt hög tillgänglighet och en god relation, både med de som gör det dagliga arbetet och ända upp på ledningsnivå, säger Martin Byström, teknisk chef på A-Train.

Höga krav

Kraven på tillgänglighet är mycket höga – i rusningstid ska sex av sju tåg vara i trafik. Avtalet är ett så kallat tillgänglighetskontrakt, vilket innebär att Euromaint Rail sköter allt från förebyggande åtgärder och revisioner, till materialförsörjning och reparationer. I praktiken betyder det att Euromaint Rail får betalt för varje kilometer som tågen rullar, och inte ett öre om de står stilla.
–Vi ville ha en helhetslösning där hela ansvaret ligger hos ett och samma företag. På så sätt kan inte olika leverantörer skylla ifrån sig på varandra om det blir förseningar, säger Martin Byström.Lars-Åke Dahlström, kontraktschef på Euromaint, förklarar att en av de stora utmaningarna är att ständigt arbeta för att bli ännu bättre, och komma med nya smarta lösningar som gynnar både kunden, fordonen och resenärerna. En annan är att hålla fordonsflottan i trim.
–Eftersom tågen tillverkades specifikt för sträckan finns det bara sju stycken i hela världen, vilket gör det svårare att hitta vissa reservdelar och ersättningskomponenter. Men på det stora hela funkar de som tåg gör mest, säger Lars-Åke Dahlström.

Ständiga utmaningar

För A-Train är utmaningen att i alla lägen ge kunderna det de blivit lovade – en punktlig, snabb och miljövänlig resa som blir av.
–Vi är otroligt fokuserade på service i alla dess former, och för att vi ska kunna hålla våra höga löften måste servicetänkandet finnas i alla led, även hos våra leverantörer, och det tycker vi att Euromaint Rail har, säger Martin Byström.
I december 2013 valde A-Train att förlänga kontraktstiden med Euromaint Rail. Det nya avtalet löper som längst upp till tre år.
–Det är ett viktigt kontrakt för oss och givetvis känns det roligt att A-Train värderat vårt samarbete och vår kompetens högt. Förlängningen av avtalet visar att vi idag gör ett bra arbete. Nu har vi ytterligare en möjlighet att ge prov på vad vi kan och visa varför vi borde vara förstahandsvalet vid den kommande upphandlingen, avslutar Lars-Åke Dahlström.

Fakta om uppdrag A-Train

Utmaning: Servicetänkande i alla led, med resenären i fokus.
Kundvärde: Hela och punktliga tåg i trafik.
Euromaints lösning: Tillgänglighetskontrakt, vilket innebär förebyggande och skadeavhjälpande underhåll, samt revisioner och materialförsörjning.

Kundsegment:
Persontrafik
Typ av underhåll: Förebyggande och avhjälpande underhåll
Geografi: Stockholm

Kontaktperson EuroMaint Rail

Lars-Åke Dahlström

070-762 29 40

Ladda ned broschyren

Uppdrag Transitio – Hög kvalitet på komponentupparbetning

Uppdrag Transitio – Hög kvalitet på komponentupparbetning

VÅRA TJÄNSTER

Uppdrag Transitio

Hög kvalitet på komponent-upparbetning

Varje dag åker tusentals resenärer över hela landet med tåg som ägs av Transitio. Transitio finansierar, anskaffar och förvaltar spårburna fordon som de sedan förser bland annat trafikhuvudmän med. Euromaint spelar en viktig roll i underhållskedjan genom upparbetning av fordonens automatkoppel.

”Euromaint har gjort ett bra jobb med att komma tillrätta med vissa utmaningar som vi haft med koppelupparbetning tidigare.”

Jan Eriksson

Fordonsförvaltare, Transitio

Som en del i underhållskedjan

Konkurrenskraftigt pris, korta ledtider och hög kvalitet på utfört arbete var tre starka skäl som fick Transitio att välja Euromaint som underhållspartner för upparbetning av automatkoppel.

Varje dag åker tusentals resenärer över hela landet med tåg som ägs av Transitio. Transitio finansierar, anskaffar och förvaltar spårburna fordon som de sedan förser bland annat trafikhuvudmän med.
– Vår utmaning ligger i att upprätthålla rätt status och skick på de fordon som vi äger och hyr ut. Vagnshyraren eller operatören ansvarar själva för det dagliga underhållet men vårt uppdrag är bland annat att säkerställa en hög kvalitet på det tunga underhållet och på revisioner av fordonen, säger Jan Eriksson, fordonsförvaltare på Transitio.

Punktligheten är viktig

Euromaint spelar en viktig roll i underhållskedjan genom upparbetning av fordonens automatkoppel. Arbetet utförs vid Euromaints verkstad i Örebro. Ledtiderna är kritiska.
– Vi vet vilka utmaningar våra kunder står inför om ledtiderna inte hålls i komponentupparbetningen. Vår prioritering är att se till att Transitio får sina koppel i rätt tid så att punktligheten på deras kunders trafik inte påverkas negativt, säger Christina Stomberg, kontraktsansvarig på Euromaint Rail. En prioritering som Transitio är positiva till.
– Euromaint har gjort ett bra jobb med att komma tillrätta med vissa utmaningar som vi haft med koppelupparbetning tidigare. De har letat fram ersättningsartiklar och tagit fram nya produkter som minimerar kostnader för oss och som gör att vi får våra koppel i tid. Dessutom tummar de aldrig på kvaliteten, säger Jan Eriksson.

Fokus på resultat och nyckeltal

Kontraktsteamet består, utöver Christina Stomberg som kontraktsansvarig, av representanter från produktion, inköp, teknik och materialförsörjning. Varje månad har teamet kontraktsstyrningsmöte med fokus på resultat- och nyckeltalsuppföljning, avvikelser, ändringshantering, utestående aktiviteter samt potentiell merförsäljning/effektivisering. En gång i kvartalet sker avtalsmöten med kunden där de diskuterar hur uppdraget går, nya önskemål och initiativ samt framtida gemensamma utmaningar.
– En framgångsfaktor i det här samarbetet är att vi har en tät dialog med kunden. Det är viktigt som underhållsleverantör att man är lyhörd och förstår kundens behov och där har vi kommit långt i samarbetet med Transitio, säger Christina Stomberg.

Jan Eriksson menar att Euromaint är samarbetsvilliga, flexibla och anpassningsbara och att de är mycket nöjda med samarbetet.
– Vi har sällan reklamationer eller brister på det arbete som Euromaint utför. Allt flyter väldigt bra och jag är mycket nöjd med samarbetet, avslutar Jan Eriksson

Fakta om uppdrag Transitio

Utmaning: En effektiv underhållsplan för punktlig regional-trafik.
Kundvärde: Effektiv och optimerad komponentupparbetning ger hög tillgänglighet på fordonen.
Euromaints lösning: Som en del i underhållskedjan utför Euromaint komponentupparbetning på fordonens automatkoppel.

Kundsegment:
Persontrafik
Typ av underhåll: Komponentupparbetning
Geografi: Sverige

Kontaktperson EuroMaint Rail

Christina Stomberg

0737-19 24 35

Ladda ned broschyren