1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Uppdrag Transitio – Hög kvalitet på komponentupparbetning
  1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Uppdrag Transitio – Hög kvalitet på komponentupparbetning

Uppdrag Transitio

Hög kvalitet på komponent-upparbetning

Varje dag åker tusentals resenärer över hela landet med tåg som ägs av Transitio. Transitio finansierar, anskaffar och förvaltar spårburna fordon som de sedan förser bland annat trafikhuvudmän med. Euromaint spelar en viktig roll i underhållskedjan genom upparbetning av fordonens automatkoppel.

”Euromaint har gjort ett bra jobb med att komma tillrätta med vissa utmaningar som vi haft med koppelupparbetning tidigare.”

Jan Eriksson

Fordonsförvaltare, Transitio

Som en del i underhållskedjan

Konkurrenskraftigt pris, korta ledtider och hög kvalitet på utfört arbete var tre starka skäl som fick Transitio att välja Euromaint som underhållspartner för upparbetning av automatkoppel.

Varje dag åker tusentals resenärer över hela landet med tåg som ägs av Transitio. Transitio finansierar, anskaffar och förvaltar spårburna fordon som de sedan förser bland annat trafikhuvudmän med.
– Vår utmaning ligger i att upprätthålla rätt status och skick på de fordon som vi äger och hyr ut. Vagnshyraren eller operatören ansvarar själva för det dagliga underhållet men vårt uppdrag är bland annat att säkerställa en hög kvalitet på det tunga underhållet och på revisioner av fordonen, säger Jan Eriksson, fordonsförvaltare på Transitio.

Punktligheten är viktig

Euromaint spelar en viktig roll i underhållskedjan genom upparbetning av fordonens automatkoppel. Arbetet utförs vid Euromaints verkstad i Örebro. Ledtiderna är kritiska.
– Vi vet vilka utmaningar våra kunder står inför om ledtiderna inte hålls i komponentupparbetningen. Vår prioritering är att se till att Transitio får sina koppel i rätt tid så att punktligheten på deras kunders trafik inte påverkas negativt, säger Christina Stomberg, kontraktsansvarig på Euromaint Rail. En prioritering som Transitio är positiva till.
– Euromaint har gjort ett bra jobb med att komma tillrätta med vissa utmaningar som vi haft med koppelupparbetning tidigare. De har letat fram ersättningsartiklar och tagit fram nya produkter som minimerar kostnader för oss och som gör att vi får våra koppel i tid. Dessutom tummar de aldrig på kvaliteten, säger Jan Eriksson.

Fokus på resultat och nyckeltal

Kontraktsteamet består, utöver Christina Stomberg som kontraktsansvarig, av representanter från produktion, inköp, teknik och materialförsörjning. Varje månad har teamet kontraktsstyrningsmöte med fokus på resultat- och nyckeltalsuppföljning, avvikelser, ändringshantering, utestående aktiviteter samt potentiell merförsäljning/effektivisering. En gång i kvartalet sker avtalsmöten med kunden där de diskuterar hur uppdraget går, nya önskemål och initiativ samt framtida gemensamma utmaningar.
– En framgångsfaktor i det här samarbetet är att vi har en tät dialog med kunden. Det är viktigt som underhållsleverantör att man är lyhörd och förstår kundens behov och där har vi kommit långt i samarbetet med Transitio, säger Christina Stomberg.

Jan Eriksson menar att Euromaint är samarbetsvilliga, flexibla och anpassningsbara och att de är mycket nöjda med samarbetet.
– Vi har sällan reklamationer eller brister på det arbete som Euromaint utför. Allt flyter väldigt bra och jag är mycket nöjd med samarbetet, avslutar Jan Eriksson

Fakta om uppdrag Transitio

Utmaning: En effektiv underhållsplan för punktlig regional-trafik.
Kundvärde: Effektiv och optimerad komponentupparbetning ger hög tillgänglighet på fordonen.
Euromaints lösning: Som en del i underhållskedjan utför Euromaint komponentupparbetning på fordonens automatkoppel.

Kundsegment:
Persontrafik
Typ av underhåll: Komponentupparbetning
Geografi: Sverige

Kontaktperson EuroMaint Rail

Christina Stomberg

0737-19 24 35

Ladda ned broschyren