1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Kunduppdrag – Urspårat godståg satte EuroMaint på prov
  1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Kunduppdrag – Urspårat godståg satte EuroMaint på prov

VÅRA TJÄNSTER

Kunduppdrag

Urspårat godståg satte EuroMaint på prov

Vid oförutsägbara händelser i tågtrafiken är förmågan till snabb problemlösning viktig. Ett exempel är när ett godståg spårade ur i närheten av Ånge, sommaren 2014. ”Det är den största olycka jag varit med om”, säger Euromaints verkstadschef i Sundsvall, Per Odhner.

”Eftersom stopp i trafiken är kostsamma utförs arbetet så fort som möjligt.”

Fredrik Lundström

kontraktschef, Euromaint Rail

Olyckor ställer stora krav på problemlösning

”Den största olycka jag varit med om”. Så beskriver Per Odhner, verkstadschef i Sundsvall, urspårningen av det godståg som spårade ur i Ånge sommaren 2014. Han och hans team skötte röjningen och bärgningen efter olyckan.

I Euromaints tjänst Mobilt underhåll ingår bland annat röjning av spår och spårområden samt bärgning av fordon. Uppdraget ställer höga krav på problemlösning, speciellt om det skett en olycka. Som när ett godståg med 15 vagnar spårade ur i Ånge sommaren 2014. Per Odhner, Euromaints verkstadschef i Sundsvall, berättar:
– Jag åkte dit med den olycksplatsansvarige, OPA, som Trafikver-ket utsett. Det bekräftades snart att enda sättet att komma fram till platsen var att bryta en 450 meter lång väg över ett hygge, säger Per Odhner.
Medan Trafikverket utredde olyckan skaffade OPA tillstånd från mar-kägaren och hyrde in maskiner så att Euromaint kunde bygga vägen. Arbetet tog hela helgen. På måndagen var både vägen och utredningen klar, och på tisdagen kunde röjningen och bärgningen sätta igång. Sträckan har dubbelspår och en av de första åtgärderna var därför att röja upp så att trafiken kunde rulla på spåret bredvid.
– En del vagnar var bara trasor och låg kors och tvärs över spåret. Andra stod nerplöjda i banvallen. Det låg material överallt och dess-utom innehöll några av vagnarna farligt gods. Det är den största olycka jag varit med om, säger Per Odhner.
Med hjälp av en traktorgrävare och en grävmaskin drogs och tippades vagnarna på rätt köl. De som var i tillräckligt gott skick lyftes upp på spåret av mobilkranarna och bogserades bort av ett diesellok. Övriga hamnade på en plan som Euromaint byggt strax intill olycks-platsen och togs sedan om hand av en skrotningsfirma. Två och ett halvt dygn senare var arbetet klart.
– Vi skulle egentligen påbörja semestern på måndagen, men för att slippa byta personal sköt vi upp den en vecka. Men allt gick bra, och vi hade ett väldigt bra samarbete med Trafikverket och alla andra aktörer som var inblandade, säger Per Odhner.

Underhåll i fält

Tåg som spårar ur. Nedfallna grenar och träd. Akuta byten av hjul. Det är bara några av de incidenter som hanteras inom ramen för Euromaints tjänst Mobilt underhåll.

Tjänsten Mobilt underhåll innebär att Euromaint håller rent på och runt tågspåren, provar bromsar samt underhåller och forslar bort fordon. Underhållet av fordon handlar oftast om förebyggande åtgärder där verkstadsbesök anses vara för tidskrävande och kostsamma, eller om att avhjälpa akuta fel. Arbetet med röjning och bärgning brukar oftast handla om enklare urspårningar och om att forsla bort träd, grenar och bilar som blivit stående.
– Vanligtvis åker vi dit i en lastbil med krok och drar bort det som är i vägen, säger Fredrik Lundström, kontraktschef på Euromaint. Vid enklare urspårningar brukar Euromaints team kunna lyfta upp fordonet på banan igen så att det kan repareras på plats, eller rullas på spåret till närmaste verkstad. Men ibland krävs mer omfattande insatser, till exempel vid stora urspårningar eller skador på hjul.
– Då har vi tunga servicebilar som snabbt är på plats för att hjälpa till att bärga fordonet. Därefter kan fordonet transporteras till närmaste verkstad om det behövs, säger Fredrik Lundström.
I dagsläget har Euromaint bärgningskontrakt med alla tågoperatörer i ett område som omfattar hela ostkusten från Norrbotten ner till Hälsingland, samt Jämtland. Euromaint har även ett röjningsavtal för samma område med Trafikverket, vars ansvar det är att spåren hålls fria. Arbetet utförs av reparatörer på Euromaints verkstäder som turas om att ha jour dygnet runt.
Eftersom stopp i trafiken är kostsamma utförs arbetet så skyndsamt som möjligt. Men vid större olyckor måste Trafikverket först göra en utredning.
– Under tiden brukar vi planera och förbereda arbetet tillsammans med en olycksplatsansvarig bland annat genom att eventuellt hyra in extra maskiner som behövs, till exempel hjullastare och mobilkranar, säger Fredrik Lundström.

Fakta om uppdraget

Vad hände i korthet vid urspårningen: Femton godsvagnar med bland annat farligt gods spårade ur i Ånge kommun.
Typ av uppdrag: Röjning och bärgning
Geografi: Västernorrlands län
Kundsegment: Infrastrukturförvaltare

Utmaning: Ett stopp eller en olycka på spår kan leda till stora förseningar för alla operatörer i området. Rena spår och kringliggande områden är av största vikt för att trafiken inte ska störas.
Euromaints lösning: Medan Trafikverket utredde olyckan byggde Euromaint en väg över ett hygge för att nå olycksplatsen och forslade sedan bort fordon, gods och andra skadade delar. Euromaint byggde även en plan där vagnar som skulle skrotas ställdes upp.
Kundvärde: Driftsäkra tåg och tågtrafik utan längre stopp och förseningar

Kontaktperson EuroMaint Rail

Håkan Jahr

+49 (0) 70 724 44 24

Ladda ned broschyren