1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Uppdrag SJ – Punktlighet kräver driftsäkra fordon
  1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Uppdrag SJ – Punktlighet kräver driftsäkra fordon

VÅRA TJÄNSTER

Uppdrag SJ

Driftsäkra fordon ett måste för punktligheten

Hög tillgänglighet. Annars vite. Det är SJ:s krav på Euromaint, som sköter underhållet av fordon som trafikerar sträckan Sala-Linköping.
–Vi jobbar stenhårt med att öka punktligheten, driftsäkra fordon är en förutsättning för detta arbete. Vi valde Euromaint för att de har ett brett kunnande inom järnvägsbranschen och ett etablerat nät av underleverantörer. Dessutom har vi bra erfarenheter av Euromaint på andra håll i landet, säger SJ:s fordonsingenjör Johan Rydén.

”Vi jobbar stenhårt med att öka punktligheten, och driftsäkra fordon är en förutsättning för detta arbete.”

Johan Rydén

Fordonsingenjör, SJ

Punktlighet kräver driftsäkra fordon

Hög tillgänglighet. Annars böter. Det är SJ:s krav på Euromaint. ”Vi jobbar stenhårt med att öka punktligheten, och driftsäkra fordon är en förut-sättning för detta arbete,” säger SJ:s fordons-ingenjör Johan Rydén.

Sedan i december förra året sköter Euromaint underhållet av SJ-fordon som trafikerar sträckan Sala – Linköping. Avtalet är ett tillgänglighetsavtal, vilket innebär att Euromaint får betalt för varje kilometer som tågen rullar. Om de står stilla, eller om det uppstår skador som Euromaint inte hinner med att hantera, blir bolaget däremot ersättningskyldigt. Kraven är alltså höga, men SJ:s fordonsingenjör Johan Rydén tycker att Euromaint levererar.
– Vi är mycket nöjda hittills, tillgängligheten har varit bra, säger han.

Kundlöften som måste hållas

SJ:s löfte till kunderna är att erbjuda säkra, bekväma, prisvärda och hållbara resor, som i alla lägen når fram till slutdestinationen. Om löftet inte hålls finns det risk för att kunderna väljer en annan tågoperatör eller färdsätt nästa gång.
En av de stora utmaningarna just nu, som SJ delar med Trafikverket och övriga tågoperatörer, är att förbättra punktligheten. På hårt trafikerade sträckor kan en enda försenad avgång förskjuta tidtabellen för samtliga.
– Att öka punktligheten är något vi jobbar stenhårt med tillsammans. Trafik- och driftsäkra fordon är en mycket viktig del i detta arbete. Vi valde Euromaint för att de har ett brett kunnande inom järnvägsbranschen och ett etablerat nät av underleverantörer. Dessutom har vi goda erfarenheter av Euromaint på andra håll i landet där de underhåller både våra SJ2000-tågsätt och våra InterCitytåg, säger Johan Rydén.

En verkstad med lång erfarenhet

Underhållet på tågen som trafikerar sträckan Sala-Linköping sker på Euromaints verkstad i Linköping, och omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll, inklusive materialförsörjning, på fyra Reginatåg och sju X12-tåg.
– Vi värdesätter att verkstaden har lång erfarenhet av de här fordonstyperna och kompetens på plats större delen av dygnet. De har också en bra ledningsstruktur och arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten, säger Johan Rydén.

NPI-process

Uppdraget drog igång den 15:e december 2013, men förberedelserna började tidigare. Bland annat har Euromaint använt sin NPI-process, New Product Introduction, som steg för steg beskriver vad som måste göras innan nya fordon tas emot på en verkstad, och hur underhållet ska skötas när det väl är igång.

– Genom att ha koll på alla delar inför en kontraktsstart kan vi säkra en störningsfri produktion som håller hög kvalitet redan från dag ett, säger Ketil Torp, kontraktschef på Euromaint.
Genom att konsekvent följa NPI-processen skapas bättre förutsättningar för säker kvalitet och leverans till kund. Ju noggrannare NPI desto lättare är det att göra det underhåll som är avtalat med kunden.
– Vi gick igenom hela verkstaden för att se vad vi behövde förändra eller justera för att kunna göra jobbet på bästa sätt, både för oss och för SJ. Vi har underhållit fordonstypen tidi-gare, så det fanns en oro för att vi bara skulle köra på vanligt. Men tack vare NPI-processen blev det inte så, säger verkstadschef Marcus Bylund.

Proaktivitet i kontraktet

Kontraktsteamet består av två fordonstekniker, en planerare, verkstadschefen, och kontraktschefen. Varje månad har teamet kontraktsstyrningsmöte tillsammans med en person från Materialförsörjning. Här diskuteras hur uppdraget går, och vad som kan göras bättre och mer effektivt. En av utmaningarna är att förebygga skador, bland annat genom att ta reda på varför de uppstår och försöka undvika att de kommer tillbaka.
– Det handlar om att arbeta proaktivt, och så ska det vara i relationen med kunden också. SJ ska inte behöva tänka på underhållet, det är vi som ansvarar för det, och ska komma med förslag på förbättringar där vi ser att det behövs, säger Ketil Torp.

Fakta om uppdrag SJ

Utmaning: Säkra, bekväma, prisvärda och hållbara resor, som tar resenärerna hela vägen fram.
Kundvärde: Trafik- och driftsäkra tåg varje dag.
Euromaints lösning: Förebyggande och avhjälpande underhåll, inklusive materialförsörjning.

Kundsegment:
Persontrafik
Typ av underhåll: Förebyggande och avhjälpande underhåll
Geografi: Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping – Linköping.

Kontaktperson EuroMaint Rail

Ketil Torp

076-002 0730

Ladda ned broschyren