1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Uppdrag AAE – Kundanpassad lösning för effektivt underhåll
  1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Uppdrag AAE – Kundanpassad lösning för effektivt underhåll

Uppdrag AEE

Kundanpassad lösning för effektivt underhåll

AAE är specialiserat inom uthyrning av godsvagnar. Det schweiziska företaget har långsiktiga kontrakt med partners över hela Europa. En av dessa är Euromaint som ansvarar för underhåll och reparationer av Stålpendeln som fraktar stål från Luleå till SSABs stålverk i Borlänge.

”Euromaint tar egna initiativ och kommer med förslag på hur vagnarna kan förbättras. Just den här proaktiviteten hade vi inte förväntat oss, men förstår vilket mervärde det ger oss.”

Roland Rubischung

Operativ Chef, AAE i Skandinavien

Samarbete får Stålpendeln att gå

Oavsett väderförhållanden och årstid måste Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge alltid fungera. Tack vare förebyggande och avhjälpande underhåll säkerställer Euromaint att allt fungerar på ett säkert och smidigt sätt.
– Euromaint överträffar ofta våra förväntningar när det gäller den support vi får från dem, säger Roland Rubischung, AAEs Operativa Chef i Skandinavien.

Stålbolaget SSAB är beroende av dagliga stålleveranser från Luleå till stålverket i Borlänge. Uteblivna leveranser betyder ingen produktion, vilket skulle vara allvarligt för SSAB. Det ligger därför ett stort ansvar på AAE, som är det schweiziska företag som hyr ut de 300 vagnarna som ingår i Stålpendeln. Vagnarna måsta alltid vara i perfekt skick och om något skulle gå sönder ska det omedelbart repareras.
Allt underhåll och reparationer görs antingen på Euromaints verkstad i Luleå eller via mobila enheter i fält.
– Vi söker alltid efter den partner som kan ge den bästa servicen till en rimlig kostnad och som har tillräcklig kapacitet. Naturligtvis måste även våra samarbetspartners uppfylla alla säkerhetskrav. Säkerheten går alltid först. Euromaint levererar på alla punkter, säger Roland Rubischung.

Stor aktör som måste lita på sina partners

AAE är en stor aktör inom uthyrning av godsvagnar i Europa. Med huvudkontor i Schweiz och en verksamhet som täcker hela Europa läggs ett stort ansvar på AAEs partners.
– Vi måste kunna lita på våra partners till 100 procent, menar Roland Rubischung. Roland Rubischung anser att Euromaints utmärkta kvalitets-arbete uppfyller deras höga krav. Kapacitetsbehovet varierar med årstiderna.
– Vintertid är det inte ovanligt att flera vagnar står utanför verkstaden. Vi önskar ibland att det kunde gå lite snabbare,men vi förstår samtidigt att det inträffar fler skador och att det kräver sin tid. De levererar det vi förväntar oss, vilket är viktigast för oss.
Slutligen vill han utrycka sin uppskattning för att Euromaint är proaktiva.
– De tar egna initiativ och kommer med förslag på hur vag-narna kan förbättras. Just den här proaktiviteten hade vi inte förväntat oss, men förstår vilket mervärde det ger oss.

Fakta om uppdrag Transitio

Utmaning: Att frakta stål från Luleå till Borlänge under klimatmässiga utmaningar med bland annat mycket snö och hård köld.
Kundvärde: Störningsfri produktion och tillgängliga fordon.
Euromaints lösning: Att tillhandahålla en kundanpassad lösning med bland annat förebyggande hjulbyten för att höja tillgängligheten på vagnarna.

Kundsegment:
Godstrafik
Typ av underhåll: Förebyggande och avhjälpande underhåll vid verkstäder, samt med hjälp av mobila serviceenheter.
Antal fordon: 300 godsvagnar
Geografi: Luleå-Borlänge

Kontaktperson EuroMaint Rail

Ulf Norberg

Ladda ned broschyren