1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Uppdrag SL – Driftsäkra arbetsmaskiner
  1. Hem
  2.  » 
  3. Referenser
  4.  » Uppdrag SL – Driftsäkra arbetsmaskiner

Uppdrag SL

Hög servicenivå vid helhetsåtagande

Stockholms Lokaltrafik (SL) ska göra det möjligt för resenärer i Stockholmsområdet att ta sig till jobb, skola eller fritidsaktiviteter. Då måste tågen gå som de ska. Det i sin tur kräver att spår och tunnlar underhålls väl. SL har en stor maskinpark som sköter underhållet på spåren och Euromaint ansvarar för underhållet av arbetsmaskinerna.

”Hos Euromaint finns det en stark vilja att utveckla och förbättra. Det är en servicenivå som ger tillförlitlighet och förtroende.”

Viveca Swing

affärsförvaltare, arbetsfordon på SL

Driftsäkra arbetsmaskiner underlättar vardagen för pendlare i Stockholm

SL:s vision är att genom kollektivtrafiken bidra till att Stockholm ska vara en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. Regionen växer och antalet invånare ökar med ungefär 20 000 per år och nya
bostadsområden byggs i hela länet. De regionala kollektivtrafiklösningarna underlättar pendling och förenklar vardagen för alla de som bor i regionen. SL:s mål är att ha nöjda resenärer som kommer i tid till jobb, skola eller fritidsaktivteter.

Sedan november 2009 har Euromaint Rail haft ett helhetsansvar för underhållet på SL:s arbetsmaskiner.
– Det är viktigt att på ett tidigt stadium identifiera och föreslå trafiklösningar som passar en växande storstad. I samband med beslut om nya spårtrafikutbyggnader ställs stora krav på oss som arbetar på Trafikförvaltningen att samordna detta. Arbeten som utförs ska påverka våra resenärer så lite som möjligt. Då behövs både tillförlitliga, tillgängliga och driftsäkra arbetsmaskiner, säger SL:s affärsförvaltare för arbetsfordon, Viveca Swing

Helhetsåtagande

SL:s arbetsmaskiner underhåller spår och tunnlar längs tunnelbanan, spårvagnslinjerna samt den smalspåriga järnvägen Roslagsbanan. Sedan november 2009 har Euromaint haft helhetsåtagandet för underhållet på maskinerna. Viveca Swing är över lag positiv till hur uppdraget sköts.
– Givetvis finns det utmaningar och förbättringsområden att hantera men vi har varit nöjda med leveranserna och samarbetet med Euromaint. Under avtalets första period kunde vi se att arbetssättet utvecklades och det, tillsammans med Euromaints erfarenhet, gjorde att vi valde att avropa den option om förlängning som fanns i avtalet.

Erfarenhet och teknisk kompetens

Euromaint har lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kring underhåll av arbetsmaskiner. Målet är att öka maskinernas tillgänglighet och driftsäkerhet. Gustav Jansson är affärsområdeschef för Arbetsmaskiner inom Euromaint Rail:
– Vårt uppdrag är att ta ett helheltsåtagande för arbetsmaskinerna. Det innebär allt från förvaltning till utveckling av underhållet. Vi ska hålla en så hög kvalitet på arbetet att arbetsmaskinerna alltid är tillgängliga och säkra när de är ute på jobb, säger han.
SL har en maskinpark som omfattar ungefär 120 maskiner som alla är olika. Arbetet utförs vid SL:s tre verkstäder i Stockholm. Mer omfattande underhållsinsatser utförs vid Euromaints verkstad för arbetsmaskiner i Åmål, som är inriktad på underhåll och ombyggnad av arbetsmaskiner och elektronik och hydraulikutrustning till dessa.

Förlängt kontrakt

I juni 2013 valde SL att förlänga kontraktstiden med Euromaint. Det nya avtalet löper under två år.

– Det är ett viktigt kontrakt för oss och givetvis är det roligt att SL värderar vårt samarbete och vår kompetens högt. Nu ska vi fortsätta att visa vad vi kan och varför vi ska vara förstahandsvalet för SL, menar Gustav Jansson.

– Euromaints yrkeskunnande och specialkunskap om våra maskiner är unik. Samtidigt är de förändringsbenägna och det finns en stark vilja att utveckla och förbättra. Det är en servicenivå som ger tillförlitlighet och förtroende, avslutar Viveca Swing.

Fakta om uppdrag SL

Kundens utmaning: Stockholmsregionen växer och antalet invånare ökar med ungefär 20 000 per år. Nya bostadsområden byggs i hela länet och Stockholms innerstad förtätas. Det kräver att kollektivtrafiken fungerar
Euromaints lösning: Helhetsåtagande med förebyggande och
avhjälpande underhåll
Kundvärde: Driftssäkra, tillgängliga och tillförlitliga arbetsmaskiner.

Kundsegment:
Arbetsmaskiner
Typ av underhåll: Förebyggande och avhjälpande underhåll
Antal fordon: 120
Geografi: Stockholms län

Kontaktperson EuroMaint Rail

Gustav Jansson

070-697 90 71

Ladda ned broschyren