1. EuroMaint Rail
  2.  » Revisioner

Revisioner

Alla fordon och dess komponenter måste underhållas enligt plan för att operatören ska få ut maximalt av sin utrustning.

Euromaint är en komplett leverantör av kostnadseffektiva underhållstjänster och utför såväl trafiknära underhåll som revisioner av fordon och dess komponenter.

Vi utför allt underhåll som ingår i fordonens underhållsplan samt naturligtvis icke förutsett skadeavhjälpande underhåll. Vid ett antal tillfällen under ett fordons livslängd tas fordonet in till verkstad för mer omfattande underhållsåtgärder, så kallad revision.

Vid revisioner utförs bland annat:

  • insyning av fordonet samt kontrollmätning av ett antal funktioner
  • förebyggande och avhjälpande underhåll såsom byten av slitdelar och förbrukningsmaterial
  • grundlig översyn av bromssystem, motorer och elsystem. Vid revision av exempelvis lok innebär åtgärderna att fordonet plockas isär
  • byte av högvärdeskomponenter, såsom boggi, traktionsmotorer och hjulpar
  • rostskyddsbehandling samt eventuell blästring och målning av fordonskorgen
  • byte av kompressorer
  • modifieringar och vissa ombyggnader av exempelvis kommunikationsutrustning, belysning samt inredning i förarutrymmen

Effektiva revisioner

Ett antal av Euromaint Rails verkstäder är specialiserade på revisioner av olika typer av fordon. Örebro är vår huvudverkstad för lokrevisioner. Person-, motor- och godsvagnsrevision utförs vid utvalda verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder.

Kontakt

Jonas Thorén
+46707625306