Arkiv

Studenter är vår framtid!

6 jul, 2022

Målet för oss som Serviceföretag inom är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Det gäller därför att se till att vårt tågunderhåll genomförs både snabbt, säkert, effektivt och smidigt. Med rätt bemanning på rätt plats. Och vi behöver bli fler!

 

Nordens bästa medarbetare behöver bli fler

Euromaint har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder och i Oslo och Bergen i Norge. För att leverera tåg i tid på ett säkert och hållbart vis, krävs det att våra medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Vår ambition är att genom medarbetarnas kompetens och engagemang ständigt förbättra oss själva och våra kunders konkurrenskraft.  Vi behöver även få in fler till vår bransch.

Unga på väg ut i arbetslivet är vår framtid

Som företag inom järnvägsbranschen välkomnar vi de som är på väg in i arbetslivet och med sitt engagemang och vilja att utveckla. Vi engagerar oss bland annat både i flertalet yrkesskolor runt om i landet och tar även emot praktikanter från högstatideskolor i Skåne. Sedan flera år tillbaka är vi även starkt engagerade i Swedtrains internship-program. I år är inget undantag. Denna sommar tar vi emot sex stycken högskolestudenter som i år valts ut att ingå i Swedtrains internship-program. De ska få uppleva två av våra verkstäder under en vecka hos oss. Ett utbyte vi varmt ser fram emot.

För oss är nätverkandet mellan skolor och oss som företagen mycket viktigt. Det är väldigt bra att få möjligheten att ”tanka av” nästa generations arbetssökande och vi hoppas såklart att samarbeten såsom praktikprogram med mera ska skapa ett större intresse för vår bransch. Och så småningom att så många som möjligt av dem vi träffar blir våra nästa kollegor.

För att vara en del av branschen och utveckla behöver man också förstå den. Genom vårt engagemang i olika praktikprogram ges studenter ett ypperligt tillfälle att testa på olika yrkesroller inom vårt bolag. Det gör vi för att öka intresset och förståelsen för vad vi gör, hur av vem och varför. Oavsett vilken roll du tar i vårt bolag i framtiden är det extremt värdefull information att veta och ha kunskap om vad andra inom bolaget gör. För vi hoppas ju att våra praktikanter till slut blir medarbetare i våra team.

Utbildningsvägar med en utvecklande och trygg anställning

Utbudet av olika yrken inom vår bransch är stort och vi behöver bli bättre på att visa unga alla möjligheter som finns. Det finns jobb både för de som har gymnasieutbildning och de som har högskoleutbildning. Hos oss på Euromaint finns stora möjligheter att göra karriär internt inom företaget och även internationellt genom CAF Group. Inom Euromaint kan du arbeta som bland annat reparatör, planerare, regionchef, kontraktsansvarig, säljare, inköpare och lagerarbetare. Du kan även arbeta inom område som marknad, HR, kommunikation, logistik, ekonomi, samt IT och fastighet.

Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas internt, karriärvägarna är många. Med våra spanska ägare finns även möjligheten till en internationell karriär. Flera av våra medarbetare har arbetat i olika yrkesroller inom Euromaint. Till exempel är det flera som börjat som reparatör och under årens lopp tagit sig an rollen som underhållschef eller blivit en i teamet på vår logistik- och inköpsavdelning.

Hos oss blir du en del av lösningen på framtidens utmaningar!

Arkiv