Euromaint har erhållit certifiering för ECM-F4 Utförande av Underhåll

Euromaint har erhållit certifiering för ECM-F4 Utförande av Underhåll

Kvalitetsarbetet för hållbart underhåll av järnvägsfordon är ett ständigt pågående arbete.
Euromaint har erhållit certifiering för ECM-F4 Utförande av Underhåll enligt EU 2019/779. Företaget har idag ledningssystem certifierade för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och nu även certifierad ECM-F4. I ECM F4-certifieringen ingår gods- person- och motorvagnar samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint är mitt i arbetet att även certifieras mot funktionerna F1, F2 och F3.

ECM-förordningen (EU 2019/779) är en EU-förordning som träder i kraft 16 juni 2022 och innebär att det regelverk gällande underhållsansvarig enhet (Entity in Charge of Maintenance) som tidigare endast gällde för godsvagnar även omfattar övriga järnvägsfordon.

Att vi på Euromaint och våra verkstäder är certifierade för ECM funktion fyra och inom snar framtid övriga tre funktioner bekräftar vår ständiga strävan framåt. Och att vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet till det bättre, säger Gorka Tamayo, VD på Euromaint.

För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk måste en underhållsansvarig enhet (ECM) som ansvarar för att fordonet är i säkert skick ha utsetts. Syftet med ECM-certifieringen är att säkerställa att enheten som ansvarar för underhållet har ett godkänt underhållsstyrningssystem, uppfyller kraven i EU 2019/779 samt kan garantera att de fordonen enheten ansvarar för är i säkert skick.