Jonas Gunnarsson invald i Tågföretagens styrelse under gårdagens årsmöte

Jonas Gunnarsson invald i Tågföretagens styrelse under gårdagens årsmöte

Igår, torsdagen den 12 maj genomfördes Tågföretagens årsmöte i centrala Stockholm. Ett 40-tal medlemmar var på plats när det vara dags för årsmöte för Tågföretagen.

Förutom själva årsstämman hade man också ett kort konferensprogram med både tillbakablickar från året men också vad som händer den närmaste tiden. Efter årsmötet fick deltagarna en uppdatering från fokusgrupperna inom trafiksäkerhet och beredskap samt en första titt på Tågföretagens reformagenda som kommer lanseras i juni.

Styrelsen fick förnyat förtroende med Ted Söderholm, Green Cargo, fortsatt som ordförande och Henrik Dahlin, vd MTR Nordic, går in som vice ordförande. Styrelsen har numera 11 ledamöter och vid styrelsemötet valdes fyra nya ledamöter in.

Jonas Gunnarsson, Operations direktör fordonsunderhåll hos oss på Euromaint är en av de nya som valdes in som ledamot i Tågföretagens styrelse på gårdagens årsstämma.