Vi välkomnar deltagarna från Swedtrains Internship-program!

Vi välkomnar deltagarna från Swedtrains Internship-program!

I år mottog Swedrain rekordmånga ansökningar från studenter runt om i Sverige som vill bidra till att utveckla järnvägen, vårt mest hållbara och effektiva transportslag! Den här veckan är det vi på Euromaint som har äran att ta emot deltagarna från Swedtrains Internship-program.

De sex studenterna som i år blev utvalda för Swedtrains internship-program är Axel Nilsson (KTH), Matilda Rönkkö (Lunds tekniska universitet), Olle Blomqvist (KTH), Karin Lagrelius (KTH), Josefin Odelstam (Luleå tekniska universitet) och Fredrika Brink (Uppsala universitet).

Sju veckor totalt – denna veckan hos oss på Euromaint

Under sju veckor testar de på konsultrollen, medverkar i workshops, felsöker i underhållsdepå, gör analyser, sammanställer rapportunderlag och bidrar med förslag till effektivisering. Under sommaren kommer de även få titta på hur vi kan öka Järnvägens attraktionskraft för resenärer.

Det blir en sommar med både det ena och det andra. Studenterna i programmet besöker ett företag per vecka. Att få olika perspektiv och delar av branschen tror vi gör att man får en bättre helhetsbild av järnvägen. Och helheten av Swedtrains internship-program brukar vara uppskattat, att få en röd tråd genom hela programmet. Av feedback från tidigare års deltagare har workshops där studenterna fått uppgifter att på egen hand analysera och utvärdera lyfts som en av höjdpunkterna.

Från idag och veckan ut tar Euromaint hand om deltagarna från programmet. Vi hoppas att de kommer att känna sig välkomna och uppskattade och uppleva att de erbjuds en ordentlig inblick i vår verksamhet.

Planen för tiden hos oss

Under kommande fem dagar kommer de att få följa underhållsarbetet och se skillnaden mellan hur olika depåer jobbar i verkstäderna. Vi delar därför in veckan i två delar. Idag startar de i Göteborg hos vårt team med Linus som underhållschef. Den senare delen av veckan åker de ner och besöker vårt team i verkstadsdepån i Lund. Här möts de av vår underhållschef Dennis Westin och engageras i vårt arbete med underhållet av Lunds spårvagnar.

Vår hantering av information och hur vi kommunicerar är något som studenterna gärna får utmana för att hitta förbättringspotential. När vi själva jobbar med området så är det lätt att fastna i gamla hjulspår, att få någon med en annan infallsvinkel att se på flödet skulle kunna ge oss ett bra underlag att jobba vidare med, säger Linus Stenberg som är vår produktionschef i Göteborg.

Vi hoppas på en väldigt inspirerande tid för alla involverade och ser fram emot att få ta del av resultatet från praktikanternas uppgifter.

Varmt välkomna Axel NilssonMatilda RönkköOlle BlomqvistKarin LagreliusJosefin Odelstam och Fredrika Brink!

Studenter är vår framtid!

Studenter är vår framtid!

Målet för oss som Serviceföretag inom är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Det gäller därför att se till att vårt tågunderhåll genomförs både snabbt, säkert, effektivt och smidigt. Med rätt bemanning på rätt plats. Och vi behöver bli fler!

 

Nordens bästa medarbetare behöver bli fler

Euromaint har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder och i Oslo och Bergen i Norge. För att leverera tåg i tid på ett säkert och hållbart vis, krävs det att våra medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Vår ambition är att genom medarbetarnas kompetens och engagemang ständigt förbättra oss själva och våra kunders konkurrenskraft.  Vi behöver även få in fler till vår bransch.

Unga på väg ut i arbetslivet är vår framtid

Som företag inom järnvägsbranschen välkomnar vi de som är på väg in i arbetslivet och med sitt engagemang och vilja att utveckla. Vi engagerar oss bland annat både i flertalet yrkesskolor runt om i landet och tar även emot praktikanter från högstatideskolor i Skåne. Sedan flera år tillbaka är vi även starkt engagerade i Swedtrains internship-program. I år är inget undantag. Denna sommar tar vi emot sex stycken högskolestudenter som i år valts ut att ingå i Swedtrains internship-program. De ska få uppleva två av våra verkstäder under en vecka hos oss. Ett utbyte vi varmt ser fram emot.

För oss är nätverkandet mellan skolor och oss som företagen mycket viktigt. Det är väldigt bra att få möjligheten att ”tanka av” nästa generations arbetssökande och vi hoppas såklart att samarbeten såsom praktikprogram med mera ska skapa ett större intresse för vår bransch. Och så småningom att så många som möjligt av dem vi träffar blir våra nästa kollegor.

För att vara en del av branschen och utveckla behöver man också förstå den. Genom vårt engagemang i olika praktikprogram ges studenter ett ypperligt tillfälle att testa på olika yrkesroller inom vårt bolag. Det gör vi för att öka intresset och förståelsen för vad vi gör, hur av vem och varför. Oavsett vilken roll du tar i vårt bolag i framtiden är det extremt värdefull information att veta och ha kunskap om vad andra inom bolaget gör. För vi hoppas ju att våra praktikanter till slut blir medarbetare i våra team.

Utbildningsvägar med en utvecklande och trygg anställning

Utbudet av olika yrken inom vår bransch är stort och vi behöver bli bättre på att visa unga alla möjligheter som finns. Det finns jobb både för de som har gymnasieutbildning och de som har högskoleutbildning. Hos oss på Euromaint finns stora möjligheter att göra karriär internt inom företaget och även internationellt genom CAF Group. Inom Euromaint kan du arbeta som bland annat reparatör, planerare, regionchef, kontraktsansvarig, säljare, inköpare och lagerarbetare. Du kan även arbeta inom område som marknad, HR, kommunikation, logistik, ekonomi, samt IT och fastighet.

Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas internt, karriärvägarna är många. Med våra spanska ägare finns även möjligheten till en internationell karriär. Flera av våra medarbetare har arbetat i olika yrkesroller inom Euromaint. Till exempel är det flera som börjat som reparatör och under årens lopp tagit sig an rollen som underhållschef eller blivit en i teamet på vår logistik- och inköpsavdelning.

Hos oss blir du en del av lösningen på framtidens utmaningar!