1. EuroMaint Rail
 2.  » Underhållslösningar

Effektiva insatser vid behov av underhåll

Med effektivt tekniskt tågunderhåll och förbättringar av fordon bidrar Euromaint Rail till att spårburen persontrafik blir säker, punktlig och bekväm.

Optimerad underhållsstrategi

 • Utnyttjande av verkstad (Roll, kapacitetsfördelning, eventuell anpassning av verkstad)
 • Paketering UH, SPLIT
 • Taktat underhåll
 • Fjärrövervakning för att kunna fånga upp senaste felbild
 • Utnyttjande av komfort rep (styrt av målbild)
 • Hantering av akut underhåll

Vår underhållsorganisation erbjuder bland annat:

 • förebyggande och tillståndsbaserat underhåll baserat på underhållsplan, det vill säga utifrån tillverkarens anvisningar och beroende på fordonstyp och antal drifttimmar. Det förebyggande underhållet inbegriper även säkerhetsbesiktning av bromsar, hjul, belysning etc.
 • avhjälpande underhåll – både planerade åtgärder och snabba insatser med hjälp av mobila serviceteam vid driftstörningar
 • dagligt underhåll som bidrar till en trevligare resa, bland annat terminaltjänster, växling, städning, klottersanering och hantering av mindre skador i resandemiljön
 • mer omfattande underhållsinsatser i samband med revisioner
 • effektiv hantering av reservdelar och upparbetning av högvärdeskomponenter såsom traktionsmotorer, hjul och boggi
 • utveckling av underhållslösningar som bidrar till ökad driftsäkerhet och tillgänglighet samt förlängd livslängd för fordonen
 • mindre ombyggnader och förbättringar av fordonen i samband med verkstadsbesök.

Rikstäckande organisation för trafiknära tjänster

För det trafiknära underhållet har vi en rikstäckande underhållsorganisation.

Det förebyggande underhållet görs i enlighet med fordonens underhållsplan och utförs på våra trafikverkstäder runt om i landet. För att säkerställa att fordonen är tillgängliga när de ska vara i trafik utförs underhållet i driftpauser.

Det avhjälpande underhållet sker i samband med förebyggande underhåll eller vid planerade verkstadsbesök. Vid behov av snabb hjälp eller när det inte är motiverat av kostnadsskäl att ta fordonet till verkstaden, så erbjuder våra mobila serviceteam hjälp längs spåren.

Komponenter för alla typer av fordon

För högvärdeskomponenter erbjuder vi speciella underhållslösningar. Euromaint Rail byter och upparbetar komponenter till alla typer av spårburna fordon. Arbetet sker vid planerade underhållsintervall, såsom revisioner, eller i samband med avhjälpande av skada.

Tack vare vår långa erfarenhet och djupa tekniska kompetens kan vi optimera underhållet – bland annat genom att bevaka återkommande fel och föreslå långsiktiga utvecklingsinsatser.

Effektiv reservdelshantering

När ett tåg går sönder krävs snabb tillgång till komponenter och reservdelar för att tåget snabbt ska komma tillbaka i trafik.

Vi har komponent- och reservdelslager och verkstäder strategiskt placerade. Vårt logistiksystem är helt anpassat för spårtrafikbranschen och vi har rätt kontakter hos underleverantörerna. Vårt reservdelslager omfattar 60 000 delar.

Branschens mest kunniga medarbetare inom effektiv komponentservice arbetar hos oss och utvecklar kontinuerligt förbättrade underhållslösningar och effektivare produktion.

Mindre ombyggnader och förbättringar i samband med verkstadsbesök

Euromaint Rail erbjuder även mindre ombyggnader som ökar fordonens livslängd och förbättrar prestanda, komfort och design.

Genom ombyggnader bidrar vi bland annat till:

 • ökad komfort för resenärer
 • tekniska uppgraderingar
 • ökad tillgänglighet och bättre punktlighet i trafiken
 • minskat underhållsbehov
 • miljöanpassning
 • modernisering av förar- och resandemiljö

Kontakt & läs mer

Jay Chong
+46729670100