EUROMAINT

Våra tjänster tillgodoser behoven av väl fungerande fordonsflottor

Euromaints breda utbud av tjänster täcker underhålls- och kundservice för alla typer av tåg, support för underhållsteknik, eftermontering av toppmoderna tekniska lösningar, ombyggnationer, moderniseringar samt omfattande reservdelshanteringstjänster och digitala tjänster.

Fordonsunderhåll

Euromaint erbjuder dagligt, avhjälpande, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll samt mer omfattande underhållsinsatser av alla typer av spårburna fordon.

Ombyggnation och modernisering

Euromaint erbjuder mindre ombyggnader, uppdateringar och förbättringar av alla typer av spårburna fordon.

 

Komponentunderhåll

För högvärdeskomponenterna i ett spårfordon krävs separata underhållslösningar. Euromaint upparbetar komponenter till alla typer av spårburna fordon.

Reservdelar

Euromaints reservdelslager omfattar drygt 55 000 artiklar till fordon för spårburen trafik.

Arbetsmaskiner

Euromaint erbjuder avhjälpande, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll av styr-, hydraul- och mekaniska system.

Roterande omformare

Uppdragen innebär revision av omformarens alla delar. Vagn, rotor och statorer samt montage av nya ställverk och ny kontrollutrustning.

Digitala lösningar

Teknikorganisationen på företaget utvecklar optimala underhållslösningar och erbjuder kvalificerade tekniska specialisttjänster.