Arbetsmaskiner

Heltäckande flexibla underhållstjänster

Euromaint erbjuder avhjälpande, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll av styr-, hydraul- och mekaniska system.

Euromaint har en djup systemkunskap om arbetsmaskiner och kan åtgärda fel som uppstått, allt för att säkra framkomligheten på järnvägen. Vi gör det genom heltäckande underhållstjänster, stort funktions- och produktkunnande, hög teknisk kompetens och en flexibel organisation.

Euromaints utformade mobila fältserviceorganisation genererar dessutom hög flexibilitet och kapacitet för snabba insatser.

TJÄNSTER

  • Underhåll och översyn
  • Revisioner
  • Uppgraderingar
  • Ombyggnationer
  • ETCS-installationer
  • Reservdelsförsörjning

MÅL

  • Tillgänglighet och tillförlitlighet
  • Förlängd livslängd
  • Kostnadseffektivitet
  • Kvalitet som motsvarar högt ställda säkerhetskrav