Fordonsunderhåll

Tillgänglighet, tillförlitlighet, människor och säkerhet är vår högsta prioritet.

EuroMaint är en certifierad underhållsorganisation med den bredaste leverans- och underhållserfarenheten av fordonsunderhåll. All samlad kunskap, tillsammans med optimerad implementering av underhållsplan samt hantering och kontroll av underhållsaktiviteter har översatts till optimal tillgänglighet, tillförlitlighet, underhållsförmåga och säkerhetsnivåer för fordonsflottans drift.

Euromaint driver innovativa underhålls- och optimeringsteknikerna för att maximera tågkvaliteten på serviceparametrar och minska livscykelkostnaderna.

Vi har kompetens för alla typer av spårburna fordon för person- och godstrafik samt infrastrukturarbeten: person- och motorvagnar, spårvagnar, lok, arbetsmaskiner för ban- och kontaktledningsarbeten.

TJÄNSTER

 • Korrigerande och förebyggande underhåll
 • Renoveringar
 • Modifiering och eftermontering
 • Tekniska uppgraderingar
 • Hantering av material
 • Driftstöd
 • Spåra hjälp
 • Personalutbildning
 • Datorassisterad underhållshantering

MÅL

 • Förbättra fordonssäkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet
 • Förbättra passagerarinformation, bekvämlighet och komfort
 • Minska underhållskostnaderna
 • Ge ett snabbt, flexibelt och konkurrenskraftigt svar
 • Öka fordonets livslängd