Komponentunderhåll

Korta ledtider ger ökad tillgänglighet

Euromaint erbjuder separata underhållslösningar och upparbetar komponenter till alla typer av spårburna fordon.

Euromiants effektiva, integrerade komponentförsörjning och breda internationella kontaktnät gör att vi kan erbjuda hög leveranssäkerhet tack vare effektiv industriell hantering för korta genomloppstider.

Vi har ständigt fokus på effektivare produktionsprocesser och förbättrad kvalitet. Vi levererar dokumentation för full kontroll till våra kunder med spårbarhet av varje enskild komponent.

Vårt materialförsörjningsupplägg är ett helhetåtagande där vi åtar oss att leverera olika lösningar paketerade för kundens specifika behov.

Vår lösning skapar en kostnadseffektiv hantering av högvärdeskomponenter och lagerhantering med volymer som garanterar tillgång till nya, upparbetade komponenter och lägre kapitalbindning för våra kunder.

TJÄNSTER

  • Boggieunderhåll
  • Hjulunderhåll
  • Koppelunderhåll
  • Övrig komponentunderhåll
  • Materialförsörjningsupplägg
  • Ombyggnation och uppgradering av komponenter

MÅL

  • effektiv industriell hantering för korta genomloppstider, hög leveranssäkerhet
  • ständig fokus på effektivare produktionsprocesser och förbättrad kvalitet
  • dokumentation för full kontroll och spårbarhet av varje enskild komponent
  • volymer som garanterar tillgång till nya, upparbetade komponenter och lägre kapitalbindning för våra kunder