VÅRA TJÄNSTER

Kontakt

Jonas Thorén
+46707625306

Underhåll av hjul, boggi och traktionsmotorer

Underhåll av hjul, boggi och traktionsmotorer sker vid planerade underhållsintervall för förebyggande underhåll eller i samband med avhjälpande av skada.

Vårt effektiva, integrerade system för byte av högvärdeskomponenter innebär att fordonen snabbt kommer ut i trafik igen. Slitna komponenter monteras loss från fordonet och ersätts direkt av nya, upparbetade komponenter.

Den demonterade komponenten upparbetas därefter vid någon av Euromaint Rails dedikerade verkstäder.

Så här sker upparbetning av hjul och boggi

 • hjulparet eller boggin demonteras från fordonet.
 • komponenten plockas isär och rengörs.
 • efter rengöring sker insyning där våra erfarna tekniker går igenom ett antal kontrollpunkter.
 • skador åtgärdas och slitagedelar byts ut.
 • hjulen svarvas om vid behov och hjullager byts ut.
 • återledningsdon och axelapparater byts.
 • bromsmekanismer och stötdämpare kontrolleras på boggin. Primär- och sekundärfjädringar kontrolleras och åtgärdas vid behov.
 • om nödvändigt så blästras och målas den reparerade boggin.
 • alla underhållsåtgärder dokumenteras noga för att medge spårbarhet och uppföljning. Den återställda komponenten läggs därefter in i vårt lager för att användas för kommande fordon.

Så här sker upparbetning av traktionsmotorer

 • i samband med demontering av boggin plockas bland annat traktionsmotorn loss.
 • motorn plockas isär och rengörs vid vår motorverkstad. Här sker också insyning av motorn utifrån ett antal kontrollpunkter. Bland annat söker våra servicetekniker efter mekaniska skador, defekta delar och eventuella elektriska fel som kan göra att motorn behöver lindas om.
 • mekaniska fel åtgärdas och slitagedelar byts ut
 • eventuellt lindas motorn om, varvid lindningen även VPI-behandlas (impregnering under vakuum-tryck) för att minimera risken för fuktskador som kan leda till jordfel. Euromaint Rail tillämpar sedan drygt 20 år en unik metod för VPI-behandling som ökar driftsäkerheten och förlänger livslängden för traktionsmotorer.
 • motorn monteras ihop och provkörs.
 • alla underhållsåtgärder dokumenteras för att medge spårbarhet och uppföljning. Den återställda traktionsmotorn placeras i vårt lager och kan användas till andra fordon framöver.

Industriella processer som ger korta genomloppstider

I Örebro driver vi Nordens största verkstad för upparbetning av hjul och boggi. Traktionsmotorer upparbetas vid Euromaint Rails verkstad i Åmål. Vid våra anläggningar sker effektiv, industriell upparbetning av komponenter vilket garanterar kostnadseffektivitet och korta genomloppstider.

Allt underhåll sker alltid helt i enlighet med den dokumentation som tillhandahålls av fordonets operatör då det är de som äger ansvaret för säkerheten inför Trafikstyrelsen. För att kunna utveckla och optimera underhållet håller vi en tät dialog med vår uppdragsgivare.