1. Hem
 2.  » 
 3. VÅRA TJÄNSTER
 4.  » 
 5. Komponentunderhåll
 6.  » Underhåll av transformatorer, generatorer och omformare
 1. Hem
 2.  » 
 3. VÅRA TJÄNSTER
 4.  » 
 5. Komponentunderhåll
 6.  » Underhåll av transformatorer, generatorer och omformare

VÅRA TJÄNSTER

Kontakt

Jonas Thorén
+46707625306

Underhåll av transformatorer, generatorer och omformare

Euromaint Rail utför även underhåll av spårfordons transformatorer, generatorer och tågdriftomformare – i verkstad eller på plats hos kunden.

Uppdragen innebär besiktning av utrustningen och avhjälpande av eventuella fel. Sprickor åtgärdas och packningar, genomföringar och lindningar byts för att undvika oljeläckage eller försämrad funktion. Vi kan också åta oss att bygga om utrustningen.

Underhåll av tågdriftomformare

För infrastrukturhållarna i Sverige och Norge utför vi ombyggnader och underhåll av tågdriftomformare.

Förutom sedvanliga underhållsåtgärder så monterar vi även ny kontrollutrustning för förbättrad övervakningsfunktionalitet samt tillverkar och monterar borstlösa matare som minskar nedsmutsningen av omformaren och gör att kostnaderna för tillsyn och underhåll sänks och livslängden förlängs.

Vi utför också inspektion och tillståndsmätning av omformare på plats i fält och bistår med uppdatering och utveckling av underhållsplaner.

Underhåll i Åmål

Underhåll av transformatorer, generatorer och omformare sker vid Euromaint Rails verkstad i Åmål. Här sker även underhåll av motsvarande utrustning för företag inom process- samt kraft- och energiindustrin.