VÅRA TJÄNSTER

Kontakt

Tomas Jakula
+46 70 187 08 50
Skicka ett e-post

Fordonsmodifiering

Säkrar livslängden av fordonen

Euromaint genomför renoverings-, ombyggnads- och uppgraderingsprojekt, utformade för att uppfylla varje kunds specifika krav och önskemål. 

Med vårt erbjudande om ombyggnation och modernisering säkrar vi livslängden av fordonen och dess värde. Både ur ekonomiskt såsom kommersiellt perspektiv. 

Fordonsmodifieringar syftar framför allt till att förbättra för resenärer och förlänga fordonets livslängd. Men tack vare vår kompetens inom både underhåll och ombyggnader kan vi också bygga bort trafiksäkerhetsbrister och underhållsproblem så att den framtida underhållsinsatsen minskar.

Euromaint kan förlänga livslängden för gamla fordon antingen genom att uppdatera system eller genom att skapa nya konstruktioner. Föråldrad utrustning ersätts med avancerade tekniska lösningar. Detta säkerställer att renoverade fordon uppnår förbättrad tillförlitlighet och tillgänglighetsnivåer.

TJÄNSTER

 • Interiör ombyggnation
 • Modernisering delsystem
 • ETCS-installationer
 • Teknisk uppgradering fordon
 • Krockreparationer
 • Karosseriarbete

MÅL

 • Förlängning av fordons livslängd
 • Förbättrad tillförlitlighet hos fordonet utrustad med ny utrustning
 • Förbättrad fordonsfunktionalitet genom installation av ny teknik
 • Förbättrad fordonskomfort genom ny interiörutrustning.
 • Förnyat fordonsutseende.