1. Hem
 2.  » 
 3. EuroMaint
 4.  » Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind
 1. Hem
 2.  » 
 3. EuroMaint
 4.  » Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

Arkiv

Spårvägen populärt färdmedel i Lund – underhålls med hjälp av Leadmind

11 apr, 2022

En dimension i Euromaints utvecklingsarbete för framtida underhåll är det nära samarbetet med moderbolaget CAF. Det digitala verktyget LeadMind är redan implementerat på flera av vagnarna i projekt Euromaint underhåller runt om i Sverige och Norge. Även på spårvagnarna i Lund som Euromaint underhåller åt Skånetrafiken.

Målet för som serviceföretag är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik. Att tågen rullar och tågtransporterna av resenärer fungerar smidigt har en avgörande betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

För att allt ska rulla på som planerat krävs det regelbundet underhåll. Euromaint ansvarar för underhållet av spårvagnsfordonen i Lund åt Skånetrafiken sedan 2020 i en helt ny, fullt ut digitaliserad depå. Med hjälp av LeadMind genomförs tillståndsbaserat underhåll – ett effektivt och hållbart arbetssätt.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier. Det i sin tur gör att förseningar undviks, stopp och fel som annars har påverkan på persontrafiken.

Den CAF-utvecklade digitala plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder runt om i världen och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden.

 

 

 

Fotograf: Benny Pedersen

Fotograf: Benny Pedersen

 

Det är både ett mer hållbart och effektivt arbetssätt. LeadMind är en av delarna som ingår i vårt nya arbetssätt, säger Dennis Westin Projectchef på Euromaint i Lund.

EuroMaint har ett fast fotfäste på den nordiska järnvägsmarknaden sedan många år, med en betydande marknadsandel inom tågflottans underhållssektor, en verksamhet som företaget kombinerar med leverans av järnvägskomponenter till operatörer i landet. Euromaints verksamhet och team i Lund blev utvalda av CAF att ingå i projektet Digital Depot, där LeadMind ingick. I korta drag innebar det att på två år implementera 200 digitala verktyg. 40 stycken digitala verktyg i depån. Idag har även flera andra vagnar i Euromaints underhållsprojekt runt om i Sverige och i Norge.

Implementeringen har skapat ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten. Ambitionen är att fortsätta satsningen och bli en ledande leverantör av underhållstjänster inom spårvagnssegmentet.

Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse.

 

Kort fakta om Lunds spårvagnar

 • Skånetrafiken har sju spårvagnar, var och en med en längd på cirka 33 meter.
 • De rymmer cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
 • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar
 • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi
 • •Spårvägen i Lund vann Trafikverkets arkitekturpris 2021

 

Arkiv