1. Hem
  2.  » Category: "Pressmeddelande" (Sida 3)
  1. Hem
  2.  » Category: "Pressmeddelande" (Sida 3)

EuroMaint Rail och SJ tecknar avtal om komponentupparbetning avseende boggier

SJ utökar underhållsuppdraget och tecknar ramavtal med Euromaint om upparbetning av boggier för SJ:s personvagnar och X2000. Avtalet gäller från den 1 mars 2016.

Euromaint fick innan sommaren fortsatt förtroende av SJ att ansvara för underhållet av deras fordon X2000 och personvagnar. Nu tilldelar SJ även Euromaint komponentunderhåll och -upparbetning av boggier för fordonstyperna.

– Det givetvis mycket glädjande att SJ ger oss utökat förtroende i underhållet av X2000 och personvagnarna. Vårt mål är att bidra till att ytterligare förbättra punktligheten och tillgängligheten av SJ:s fordon. Genom att få ta ett mer omfattande ansvar för fordonen får vi en effektivare koordinering och kan bidra med att utveckla samarbetet ännu mer och således hålla hög kvalitet och leveransförmåga, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Boggiuppdraget omfattar allt från revision till avhjälpande underhåll och utförs vid Euromaints komponentverkstad i Örebro.

Euromaints upparbetning av boggier i Örebro är störst i Sverige och för drygt ett år sedan effektiviserades flödet ytterligare. Bolaget byggde då om verkstaden och koncentrerade verksamheten till att ligga under samma tak. Förändringen innebär kortade genomloppstider, ökad kvalitet och effektivare verksamhet, något som gagnar både SJ och bolagets övriga kunder.

– Euromaint har lång erfarenhet och hög kompetens och möter våra högt ställda krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och punktlighet. Vi ser flera fördelar med att fortsätta vårt nära samarbete med Euromaint, säger Björn Holmberg, Inköpsdirektör SJ AB.

Avtalen träder i kraft i den 1 mars 2016 och löper i tre år med möjlighet till förlängning.

För mer information:
EuroMaint
Namn: Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Euromaint vinner underhållsuppdrag för SJ:s personvagnar och för X2000

Euromaint har i konkurrens vunnit underhållskontrakten för tågflottorna X2000 och personvagnar. Avtalen träder i kraft i den 1 mars 2016. Euromaint utför dessa uppdrag även idag.

-Vi ser det fortsatta förtroendet från SJ som ett bevis på vårt starka erbjudande och fruktsamma samarbete med SJ. Vår industriella underhållsprocess ger stabil leverans på en hög nivå under lång tid. Vi välkomnade den här upphandlingen eftersom utvecklingstakten är hög i branschen; 10 år har gått sedan det förra avtalet tecknades och vi ser potential för ytterligare vässning av samarbetsupplägget och underhållet. Vi ser fram emot att fortsätta att utvecklas tillsammans med SJ med sikte på en fortsatt allt bättre leverans” säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.
– Euromaints erbjudande möter våra högt ställda krav på tillgänglighet, tillförlitlighet, flexibilitet och kostnader. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att förbättra punktligheten för våra kunder, säger Claes Broström, Fordonsdirektör på SJ.
Underhållet kommer även i framtiden att i huvudsak att utföras i Stockholm och Göteborg.

För mer information:
Ove Bergkvist, VD, EuroMaint Rail AB
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Kort om EuroMaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter 2 274 MSEK och har 2 000 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

EuroMaint erhåller underhållet för Norrtåg de närmaste nio åren

Idag beslutade Norrtågs styrelse att Svenska Tågkompaniet ska köra regiontågtrafiken och att Euromaint skall sköta underhållet under de kommande nio åren. Upphandlingen omfattar sex sträckor i norra Sverige.

Det upphandlade trafikuppdraget sträcker sig över nio år, med start den 20 augusti 2016 fram till tidtabellsskiftet i december 2025.
– Vi är mycket glada för förtroendet att få utföra underhållet av Norrtågen. Vi har en stark organisation och ser fram emot att få vara med och utveckla tågtrafiken i Norrland tillsammans med Tågkompaniet, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Uppdraget innebär att Euromaint övertar Norrtågs verkstad i Umeå där underhållet av flottorna X11, X62 och Y31 kommer ske. X50 och all svarvning kommer även fortsättningsvis ske i Euromaints verkstad i Notviken, Luleå.

– En genomgående önskan i Norrtågs upphandling var stabil och punktlig trafik. Tågkompaniet och Euromaint bildar en stark allians som kommer kunna leverera på Norrtågs önskemål, säger Mats Gustafsson, VD på Tågkompaniet.

Upphandlingen omfattar trafik på sex sträckor i de fyra nordligaste länen:
• Umeå – Sundsvall
• Storlien – Sundsvall
• Vännäs – Umeå
• Lycksele – Umeå
• Luleå – Umeå
• Kiruna – Luleå

För mer information:
Euromaint: Ove Bergkvist, VD Euromaint AB
Tel: +46 705 37 74 27
E-mail:

Tågkompaniet: Mats Gustafsson, VD Tågkompaniet AB
Tel: +46 26-420 64 14
E-mail:

Kort om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser våra kunders behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter 2 274 MSEK och har 2 300 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

SL ger EuroMaint förnyat förtroende i upp till 8 år

Euromaint har för andra gången vunnit SL:s upphandling av underhåll av arbetsfordon.

Euromaint har återigen fått uppdraget att underhålla SL:s arbetsfordon. Kontraktet löper på sex år med option på ytterligare två år.
– Euromaint har lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kring underhåll av arbetsmaskiner. Vi kan därför erbjuda SL hög tillgänglighet och driftsäkerhet på arbetsfordonen. Att vi vinner en andra avtalsperiod är glädjande och ett bevis på att SL uppskattar vårt arbete. Det är extra roligt att avtalsstarten i november sammanfaller med att SL tar sin nybyggda verkstad i Hammarby i drift, säger Ove Bergkvist, VD på Euromaint.

Avtalet med SL omfattar ett helhetsåtagande avseende underhåll av samtliga spårburna arbetsmaskiner som underhåller spår och tunnlar längs tunnelbanan, spårvagnslinjerna samt den smalspåriga järnvägen Roslagsbanan.

– Euromaints yrkeskunnande och specialkunskap om våra arbetsfordon är unik. Samtidigt är de förändringsbenägna och det finns en stark vilja att utveckla och förbättra. Det är en servicenivå som ger tillförlitlighet och förtroende, säger Viveca Swing, affärsförvaltare arbetsfordon och trafikchef på SLL Trafikförvaltningen-Trafikavdelningen.

Uppdraget utförs vid SL:s tre verkstäder för underhåll av arbetsfordon i Stockholm. Mer omfattande underhållsinsatser utförs vid Euromaints verkstad för arbetsfordon i Åmål, som är inriktad på underhåll och ombyggnad av arbetsfordon samt elektronik- och hydraulikutrustning till dessa.

För mer information:
Euromaint: Annika Kreipke, kommunikationschef, Euromaint AB
Tel: +46 760 020 881
E-mail:

SL: Viveca Swing, affärsförvaltare arbetsfordon och trafikchef på SLL Trafikförvaltningen–Trafikavdelningen
Telefon: +46 70 786 39 21
E-mail:

Högupplösta bilder finns att hämta här

Lågupplösta bilder finns att hämta här

Kort om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik. Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser våra kunders behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaint omsätter 2 274 MSEK och har 2 300 medarbetare. Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland, Belgien, Lettland och Holland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

 

Green Cargo och EuroMaint Rail stärker samarbete genom 10-årsavtal

Euromaint Rail får förlängt uppdrag att utföra upparbetning av Green Cargos lok, boggier, hjul och traktionsmotorer.

Green Cargo och Euromaint Rail förlänger samarbetet kring underhåll av el- och diesellok samt ingående komponenter som exempelvis boggier, hjul och traktionsmotorer genom ett tioårigt avtal. Arbetet kommer att utföras vid verkstäderna i Luleå, Vännäs, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Hallsberg, Göteborg, Malmö, Åmål och i Örebro. Avtalet avser underhåll av lok och komponenter på cirka 330 fordon.

– Jag ser 10-årsavtalet som ett bevis på att vi håller hög klass på vårt underhåll. Vi har en mycket hög kompetens på loken och dessutom lång erfarenhet av att underhålla de lok och komponenter som uppdraget gäller. Vi är mycket nöjda med att Green Cargo har givit Euromaint fortsatt förtroende, säger Ove Bergkvist, VD för Euromaint Rail AB.

– Kvalitet i vår lokflotta är en förutsättning för att Green Cargo ska kunna fortsätta vara Sveriges punktligaste godstågsbolag. I och med avtalet med EuroMaint har vi fått ett kostnadseffektivt avtal med en partner med rätt kompetens och geografisk täckning, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

För mer information, kontakta:
Euromaint Rail:
Anne-Catherine Worth, kommunikationschef
Telefon: +46 76 002 00 57
E-post:

Green Cargo:
Mats Hollander, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 70 762 46 14
E-post: