FÖRETAGET

Corporate Responsibility

Med fokus på människan, miljön samt säkerhet och kvalitet i underhållet

Syftet med Euromaints företagsåtaganden är att förena utvecklingen av vårt uppdrag med att tillgodose kunders behov och förväntningar för ett värdeskapande som är både långsiktigt och hållbart.

Kvalitetsutveckling

En viktig del i att bygga förtroende och god kundrelation är att ha en god affärsetik som främjar rättvis konkurrens och alltid sätta kommunikation och transparents, kvalitet, leverans och nytänkande i centrum.
Euromaint fokuserar på kontinuerlig förbättring av sina processer för att möta kundernas behov och förväntningar genom att erbjuda dem högkvalitativa, säkra, pålitliga samt tillgängliga tjänster och produkter. Kvalitet är avgörande för vår och våra kunders framgång och ska alltid prioriteras.

Hållbara inköp

Euromaint stöder FN:s Global Compacts tio principer, avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Bolaget ska inte enbart följa lokala lagar och förordningar utan även väl förankrade och vitt spridda folkrättsliga konventioner, överenskommelser och etiska normer. Detta ansvar går genom hela värdekedjan i vår verksamhet och inkluderar även våra samarbetspartners, leverantörer och deras underleverantörer.

Säkerhet

Euromaints säkerhetspolicy är inriktad på att erbjuda tjänster och produkter som är säkra för oss, användare, kunder och andra intressenter. Vår säkerhetsstyrning täcker våra roller som järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Med säkerhet menar vi allt som relaterar till den fysiska säkerheten för människor liksom datasäkerhet. Detta gäller produkter, tjänster och installationer och skydd av data av alla slag som rör företaget och dess intressenter.

Miljöskydd

Euromaint anser att miljön är huvudkomponenten i hållbarhetskonceptet. I detta avseende fokuserar företaget på aktiviteter som mildrar orsakerna till global uppvärmning och anpassningar till klimatförändringarna i enlighet med riktlinjerna i FN: s globala hållbarhetsmålen för 2030.

Hälsa och säkerhet
Euromaint arbetar ständigt med förbättringsprojekt för att eliminera och minska arbetsskador och främjar en förebyggande kultur bland alla medarbetare i företaget. Målet är att upprätthålla säkra och hälsosamma arbetsplatser, där människor tar hand om sig själva och andra, liksom arbetsmiljön.

Euromaints ambition är att bli den ledande, oberoende leverantören av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen i Europa. Vår mission är att göra tåg till det självklara transportslaget för att möta framtida miljöutmaningar. Här finner du Euromaints hållbarhetsrapport och uppförandekod.

File Download
Hållbarhetsrapport 2022 Ladda ner
Euromaints uppförandekod – samarbetspartner och leverantörer Ladda ner
Euromaints uppförandekod – medarbetare Ladda ner
EuroMaint - Hållbarhetsrapport 2021 Ladda ner

Information om åtgärder inom due diligence i enlighet med kraven i den norska Åpenhetsloven går att hitta i kapitel 4:3 av CAF-gruppens Non-Financial Disclosure-Sustainability Report. Du hittar rapporten under avsnittet Shareholders and Investors på CAF-gruppens webbplats www.caf.net.