VÅRA TJÄNSTER

Kontakt

Tomas Jakula
+46 70 187 08 50
Skicka ett e-post

Digitala lösningar

Öppna skalbara och skräddasydda produkter 

Euromaint erbjuder optimala underhållslösningar och kvalificerade tekniska specialisttjänster, bland annat fordonstekniska utredningar, utveckling av underhållsplaner och teknisk dokumentation, LSC-analyser och stöd vid nyanskaffning eller ombyggnad av spårfordon.

LeadMind

Euromaints ägare CAF: s digitala plattform, LeadMind erbjuder en ny generation av anslutna tåg, som genom datainsamling, lagring, bearbetning och analys erbjuder mer konkurrenskraftiga tjänster för operatörer och underhållare inom järnvägsindustrin. Fördelarna med systemet är bland annat att det möjliggör för ett tillståndsbaserat underhåll, förbättrad diagnos, beslutsfattande i realtid och undvikande av upprepade haverier.

LeadMind är en öppen och skalbar produkt som kan skräddarsys för att möta kundernas krav.

Ett modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten
Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll i rätt tid och med bättre kvalitet. Och i slutändan blir det en bättre passagerarupplevelse. 

Läs mer om LeadMind: CAF Digital Services | Easing your way to future mobility

TJÄNSTER

  • Rapporteringsapplikationer – (Catavolt)
  • LeadMind – Tillståndsövervakning
  • Digital Depå
  • Wayside – Läser av och scannar fordonsflottans hälsa