VÅRA TJÄNSTER

Kontakt

Christer Härd
Skicka ett e-post

Roterande omformare

Effektivt och optimalt underhåll

Ett väl utvecklat system och ett integrerat upplägg gör det möjligt för Euromaint att utföra ombyggnader och underhåll av roterande omformare både effektivt och optimalt.

Uppdragen innebär revision av omformarens alla delar. Vagn, rotor och statorer samt montage av nya ställverk och ny kontrollutrustning. Vi utför även uppdrag i omformarstationerna såsom reparationer och tillståndskontroller.

TJÄNSTER

  • Underhåll
  • Ombyggnad
  • Montage av nya ställverk och ny kontrollutrustning
  • Revisioner
  • Reparationer
  • Tillståndskontroller